Paste P382

REVISIONS_AND_HASHES
ActivePublic

Authored by cfeck on May 7 2019, 1:53 AM.
akonadi Applications/19.04
ab5a4e9d5c53c53e030194865179a6bf13f5f164
b157c4199e3b913c4f684f56ed9d76bef67b3c120c319c88ae24bded6fc927bc sources/akonadi-19.04.1.tar.xz
akonadi-calendar Applications/19.04
09be49213bced31df21b0169685d2ddf73c16c75
6ef352dc20998416b8d379b085edfcfba5bcf6a5f448e11a4e51aca6b3241e48 sources/akonadi-calendar-19.04.1.tar.xz
akonadi-calendar-tools Applications/19.04
80506eff41c4dc7b089701fe5930800880a22826
6a8eb905d0e5a1602ce59d5cf28322d844dc178c4daf98db1cf9e0c95eeb3531 sources/akonadi-calendar-tools-19.04.1.tar.xz
akonadiconsole Applications/19.04
297686fb6be6bf5b02e3a28030bc45e922e4e757
33846348b0308eaf4ca81e8d577ce0eb6c17d49632e034607506413e86531262 sources/akonadiconsole-19.04.1.tar.xz
akonadi-contacts Applications/19.04
a0cd2dae10c70165b1e67512f9950a074ce5538e
4c58a73db7924250e47fb030657dc768fe44405806ec2d94ee00a264b414febc sources/akonadi-contacts-19.04.1.tar.xz
akonadi-import-wizard Applications/19.04
b70aeee5d5be8425d9182d860988930e45f8f086
2699ca57ea6a04228875dd795255fd32a1120e2e5c4834290aea3270c43403e7 sources/akonadi-import-wizard-19.04.1.tar.xz
akonadi-mime Applications/19.04
574aedb232edd045c8aa2e0e5a76b6a7979e6114
4572aa7c953cc641a98ae3c2685dcdf259d621dcbbab1ccb7d11e2748c67b1a8 sources/akonadi-mime-19.04.1.tar.xz
akonadi-notes Applications/19.04
47aadc8aa18ded71251d7fed9ef514ba41c9aa2e
e503101e8806485ecf6ef22d1bafd8c299676ca75a388499e5418b8641604277 sources/akonadi-notes-19.04.1.tar.xz
akonadi-search Applications/19.04
73c49c019ec925919b3e08f9ab350a5ade2cbbeb
8438876407e9fd8fa08afe6942ab8dd3677202bc2ff1eba4fd7a49dd926f26d6 sources/akonadi-search-19.04.1.tar.xz
akregator Applications/19.04
fdf83f5acb7306f4d1b31c9df951dfa0b47aefc4
b2e731a3eac0a68865a90b71f17307c3aea8db304bf6663b551bc95907a490f1 sources/akregator-19.04.1.tar.xz
analitza Applications/19.04
42a693c4a171590724988b6dafe5ff4b7d952eae
b96da492805a48faff72e93e1b8b211c468b041fe217489eb097d554773d3381 sources/analitza-19.04.1.tar.xz
ark Applications/19.04
1ef618e56ad7b71be2e1ead2abf3b7dba93dd2e3
6d348b2b9566ce0b8a1ba1b56d0a8c5d434d4748c479c5a853fdcdecfec753e6 sources/ark-19.04.1.tar.xz
artikulate Applications/19.04
01296de9d0daabefb4ecf86682b087172863fb9a
11a54ef7abf001bd3debcaf46bc60764af55a2dbda6320c3c220461374f74432 sources/artikulate-19.04.1.tar.xz
audiocd-kio Applications/19.04
476e9b71cfebb360a88e4dc4920222d6e2b0c891
fad61ea586db7a4ce202fbb16854f69a20e8e16518dd60c27112447a904edb98 sources/audiocd-kio-19.04.1.tar.xz
baloo-widgets Applications/19.04
303e815f3e3473246976b4f0e420d47af02cd453
7f7f0b3ba1bbdb3a47cdfa85830295b4b91fa5ac6c87b41d1cf29c354d8a4cf6 sources/baloo-widgets-19.04.1.tar.xz
blinken Applications/19.04
19058df8b05e91f26b88d76555b3c46aab215929
87fbf14568692885e7a496a8dae0c4f53a2837d1a824f9c7cf1038a7e8c861ca sources/blinken-19.04.1.tar.xz
bomber Applications/19.04
7728a93cd1410e9f9036f9db52614e4803062926
1359ebcaab26acd2dfa738160f9dd7a86e5bfa3d3b2f8a86c656ee187ad6c3fe sources/bomber-19.04.1.tar.xz
bovo Applications/19.04
def23434c2d2e170a00be4328a4891d786813b17
46b5286349ba7765b81edf92f834c3e8e5c0ecd65466deb5fa593477e76f0763 sources/bovo-19.04.1.tar.xz
calendarsupport Applications/19.04
e15a5edfdd420d36f5e1195712fdf7f7b038ef79
9b44e868a24494c3ce595dc71e8981f97a8ce75dc4646e1417ebde973ee5f535 sources/calendarsupport-19.04.1.tar.xz
cantor Applications/19.04
291bb1ada3cff18f82a85bb8023d99d81e8c0034
95ce049f38182f9c0f7fb749c0940c24a51cc88053d218148ac82e925d9dfbb1 sources/cantor-19.04.1.tar.xz
cervisia Applications/19.04
1ae08eca37bd6b58de88bd089f53e1d9f4eed548
fe72361330b055922e4ae66edb2e6958897b7c443ab3066ab7bbef1b8fd9d41b sources/cervisia-19.04.1.tar.xz
dolphin Applications/19.04
d41d3be348e76feab3d31f5eec875f6a392ff40f
72cab4d9f49ac05d3e0e8e1ff67cf29c0cacbe2c3a43506eca4c849ea878370a sources/dolphin-19.04.1.tar.xz
dolphin-plugins Applications/19.04
6128f2201164e0caefbdf1676e99165af81e125c
dc528e93d3f7809b8480da5134ead3886205a172a85b25ffdd5720ec67892105 sources/dolphin-plugins-19.04.1.tar.xz
dragon Applications/19.04
45a68ef44acad7ef0988fc0b040e5cf693b5ba53
f8acfc09aeec180850345f8881f963c19a3956cd7e07e42463bbe95ff2227ab8 sources/dragon-19.04.1.tar.xz
eventviews Applications/19.04
7dfe16b33220dbda57ec4557c11fdb3d0c6f3821
1fae8263d17a802393e5b1ece80879b66303f4d5bc8cc040cf142d6d5e8cc763 sources/eventviews-19.04.1.tar.xz
ffmpegthumbs Applications/19.04
85bb58992d537cb700d4c5880a94ccb9cdb6bed1
76f912f09c01698ed020bce2109f7cb893a9ca3ca7c014b118c0f97b4b4982ae sources/ffmpegthumbs-19.04.1.tar.xz
filelight Applications/19.04
09484384e2403c2b7a49ac4a5832c6eec960d27e
7595efbff5cbbe59b3fc4f6af69b9557107bc8661f38951577947503ac7883bd sources/filelight-19.04.1.tar.xz
granatier Applications/19.04
0cba06be442608349037fffae179a3963cc77872
372dd577805457425bb9c35b5f434089aa2bb7c1e6f54908b2be60d4dda2cb22 sources/granatier-19.04.1.tar.xz
grantlee-editor Applications/19.04
227eb4958cca8b6a231f3c0e2b79f7a57dab2eea
b07f3c3179010b1d9a9170bc6e2b85517c3dfbd277336316882f4503823e076a sources/grantlee-editor-19.04.1.tar.xz
grantleetheme Applications/19.04
79851542d5f378f8c41196fc60eee804f4c6a8b3
fdcf77c996123daea0559cc2ac4251b330e2c4388104ee95f814af770fc33d8b sources/grantleetheme-19.04.1.tar.xz
gwenview Applications/19.04
3504295331e0a8f92f33f77ce27121bab5caaf2b
636498100284be86194d328c40ed70166cc96a5fc7665090e4a1ca9538b2f13c sources/gwenview-19.04.1.tar.xz
incidenceeditor Applications/19.04
f65c4cce775b3df869b0a381db79f02a32bcec61
f0f5191e4246068fb941fde10df87b76b5ca1d6f491d864e4b7e4acacebcae58 sources/incidenceeditor-19.04.1.tar.xz
juk Applications/19.04
fa7fde92dcf1b0cca0a97bd148ff7498ee986ef3
f141c0e33eccd931438a1b1fe37810951ab177b3fe853d6dd387f28f59382e51 sources/juk-19.04.1.tar.xz
k3b Applications/19.04
4d4e1bbe866612cd67cdcfc9e9f422b4c5abfeba
8de611bec14deee5b5c2b340fa4b32d22a7df93a72b657979118b510396f0942 sources/k3b-19.04.1.tar.xz
kaccounts-integration Applications/19.04
92780e14ff503d4f8c327063dd25b92e282df5a0
0e37dc9b7b1520ea16afc7209da3cbaab1d43c3909896eba2f0422fb23f15433 sources/kaccounts-integration-19.04.1.tar.xz
kaccounts-providers Applications/19.04
547ddea2d5b9d0558d9e51fe5033d914b510a363
006ccdc20738b8f77155e849b83987b9c9eeb50acf4e88d2fb948060c5f51011 sources/kaccounts-providers-19.04.1.tar.xz
kaddressbook Applications/19.04
fa410862960292fcb4cb3805fed5efe2ce3bbfa1
15e84e6785e20e4f48020c093555e6c28930fcd946aa3421c56956564eba84fd sources/kaddressbook-19.04.1.tar.xz
kajongg Applications/19.04
f6c00c290bb8226e1d0c1e705679aa2e9895bca5
5139ec428d4951b8e3dca8d30134002bc06b186c5c63c69831b3a98b49198475 sources/kajongg-19.04.1.tar.xz
kalarm Applications/19.04
a1d5bead2e5c5ecf7548929a583eae4d798ff883
e8a58584e765c1d98beb4b6bcac0ab835dcb1f1c1bab8cf1c01fa01a2a56bbfd sources/kalarm-19.04.1.tar.xz
kalarmcal Applications/19.04
a4ea9cb633aa0be5407a92be45dca81beffa8c9c
69a265ad7e82034974a47c795b81ee8768873dcb76018dc794a9905365111646 sources/kalarmcal-19.04.1.tar.xz
kalgebra Applications/19.04
20f0b0ec6eb690e849d68a6d943bd2d09b3da8d3
689d65f1a62623fc67d5de0a551aef03b241d85b105f31e91bd873d3b818c74f sources/kalgebra-19.04.1.tar.xz
kalzium Applications/19.04
933b1ec5a6a4514f2ce463c451136856f721e197
80798b3dca98cdd5ae24bbe7f077ecbe8def6bb96ad02a66ff69cb5312a459f5 sources/kalzium-19.04.1.tar.xz
kamera Applications/19.04
d6bdd6241aa66c02850b866942ce4b612b44c976
3d5f97ac4b454c1512762f4039003d5745372aafa4fda4f293bda885ee70984f sources/kamera-19.04.1.tar.xz
kamoso Applications/19.04
f68be41eb67a0710f44705a2489eee1f0392cc30
72f31d26319aed86daf200db7cc0bbe1e6ad77d891b644001ffd4c992a68e796 sources/kamoso-19.04.1.tar.xz
kanagram Applications/19.04
c415819c7bdb76a8b3a641cd359578b2ed0aeaec
70b0f7b20f2ebd951e3a10097990f9232cd1e3e6c11441d93513d435a7cb7f38 sources/kanagram-19.04.1.tar.xz
kapman Applications/19.04
acdf78982af88cb14dc4bb8ed3b783c8f431c5bb
7714a0cbd8e24f3ce46679d1f16d690c8bc62a988f0b3175095e0f0c23ce1400 sources/kapman-19.04.1.tar.xz
kapptemplate Applications/19.04
35ef0c6574a125fdeb6df6fe7ed86db073d7fef6
5985705081aa94d282d173277e5717eede6f923eef4ed2d99182c46fbd1c9fd3 sources/kapptemplate-19.04.1.tar.xz
kate Applications/19.04
614b3dddf7dda92104ec0d1388d7986f61a87655
af55513f00af1712a39631352e393dbd2f63ec6bd471831b44853a16d4bfbe8f sources/kate-19.04.1.tar.xz
katomic Applications/19.04
832583f37f1db9b734f72a633a76cd653b58d9a4
2addfb86ec0043ab81046d64862e8fbeb3b4dd3b8d18f618ac8c39d995a05ce5 sources/katomic-19.04.1.tar.xz
kbackup Applications/19.04
0c78403f7d4813c57568faef5ebef4dc02913a90
29bed4258ec218edf05702808d0cfbff757016b7f3a80eb99e18610ab398036f sources/kbackup-19.04.1.tar.xz
kblackbox Applications/19.04
5cf5e585c7d710c446a8ed2c07fa1204ffa3c94d
9b5d57d0058c2458b7e24bd885d164cc1523d0c45827082e55af6ce669992431 sources/kblackbox-19.04.1.tar.xz
kblocks Applications/19.04
167e39276d88c477b58fd922640d8df6507baec4
0ae62f1aa9aeaa58f6e5fd62d6281159ef8a2bbee28d84b9d7a2ab207ec95390 sources/kblocks-19.04.1.tar.xz
kblog Applications/19.04
df2e85268d18ab9d4176134bd6aa1a137396a299
6c162cd25a67c4fddbdc1063942fdfad1bbb239c714f205ae4f89585c2f65e93 sources/kblog-19.04.1.tar.xz
kbounce Applications/19.04
af10e6c1887bed2faf53a7f3caed017d2197c8f2
729662f29e1b5b17b775bfa6895088cf3a7ee4ce3d4f2bc3db4f69ab0f07ca12 sources/kbounce-19.04.1.tar.xz
kbreakout Applications/19.04
bc966250e05f61b345b24aa3faf7f0839aeede71
9f40bb1c2d2e29a1098e371ffd0e97595d8e23cc7af2111fd143b67fac1393ad sources/kbreakout-19.04.1.tar.xz
kbruch Applications/19.04
f1f81f5d5259a7545c41acb59e5477c10e9106be
ab9033b6b8758803a87f046d05c9f6a5d247d1929bad147628cb6c2e5ba65b00 sources/kbruch-19.04.1.tar.xz
kcachegrind Applications/19.04
87fb7a033a0d3f5e6e4b0a3213bc9eac8aff31aa
4b862becaa415601dc33391814637d8f089f2e2732192111ec029beb89991ac2 sources/kcachegrind-19.04.1.tar.xz
kcalc Applications/19.04
2fe4168976fe315e75708abdcd02e5489a74ff69
46d992a9e746231b57398b9bcdbe3933f6601e3cee7e3932ccc2e312779a4c91 sources/kcalc-19.04.1.tar.xz
kcalcore Applications/19.04
25bb1980f8954b181e1c8988c79bd6723214798f
d14bf2f8270c0072e415cf8fe87c0fb8eefad1b95a8713e184bba3e3ae6002f9 sources/kcalcore-19.04.1.tar.xz
kcalutils Applications/19.04
1f7909e2a2d0ce786ea7eb83363185fd46e47d0c
8856a1e812f81848f1e2adc179182349acfac9e189b55f29afeb020c148909ec sources/kcalutils-19.04.1.tar.xz
kcharselect Applications/19.04
7e947c608e4c9460b88dbeb24536aac241bcaedb
c54570a6f968b2ccbe42c0a8dbaecb1f263fbd392f67b2d735ade492553ff9ec sources/kcharselect-19.04.1.tar.xz
kcolorchooser Applications/19.04
334967b3e1d05c612fbed903a5ed72476c364b49
bfc2cdafd709d8829e19367151f59725152af2f4a80c583df671a9df1378e57a sources/kcolorchooser-19.04.1.tar.xz
kcontacts Applications/19.04
08ff3353750fb4ff85bc37b64e7a5de8b6a4edbf
1773a5ddcec46dbf72cef2bbcc8c3143a0ba18ce6fa462ba642011b36b9cc088 sources/kcontacts-19.04.1.tar.xz
kcron Applications/19.04
3b5f24c71601406285ea602c73a7ba119eabb986
a58e8c99072e10a0b0a6acfecbbadef822c6f2818202bbaccdbee6b2a5b7e951 sources/kcron-19.04.1.tar.xz
kdav Applications/19.04
5d7060f589f3698aeca23bdf90282c45540d248c
356e59f904f075521df60499b7f84d7868dbb78968b04fd15be6d359c154e737 sources/kdav-19.04.1.tar.xz
kdebugsettings Applications/19.04
fca148eb982c2b8fa08e4b3d7de02707067c0020
f04334f954d48fbd5a7bf41327563081966fb31950c131a943cf0a1a86281aa2 sources/kdebugsettings-19.04.1.tar.xz
kde-dev-scripts Applications/19.04
a27ec0a1afbdee6764c7f586eb81dc1910cb22d5
aa039d08b0e151703b6be0571d254d3656589d0b8422214110c460bd1f2aa6c2 sources/kde-dev-scripts-19.04.1.tar.xz
kde-dev-utils Applications/19.04
89499e900b20735590342be07d67d2378a4f2d61
9bca818e44f80ece758c0430aebcaf56252bbdffed6c8f65d04ccb4d019f2d9b sources/kde-dev-utils-19.04.1.tar.xz
kdeedu-data Applications/19.04
1a86a64ef253f93de537915dc55dbb99e88bdb73
751ec4df18d4ec3e7498a279bb891d6eb9a835fd786c8dd77ee883c9b55a0c30 sources/kdeedu-data-19.04.1.tar.xz
kdegraphics-mobipocket Applications/19.04
231c155e24c4d7d4950ded18761d325a13e217c4
345be42b0fb4f2040ce1430c872c0d20b0abaa266159a19beac1b067b2723821 sources/kdegraphics-mobipocket-19.04.1.tar.xz
kdegraphics-thumbnailers Applications/19.04
57c7b227623c850e915048da0c360782fd8ae57b
e82515177c1c465c1d499095ff51d71caf286505a0fd3b9bfd2f1cdc1744706e sources/kdegraphics-thumbnailers-19.04.1.tar.xz
af
1541138
ar
1541138
as
1540965
ast
1541096
be
1541138
be@latin
1541138
bg
1541138
bn
1541138
bn_IN
1541138
br
1541138
bs
1541138
ca
1541138
ca@valencia
1541138
crh
1399520
cs
1541138
csb
1541138
cy
1541138
da
1541138
de
1541138
el
1541138
en_GB
1541138
eo
1541138
es
1541138
et
1541138
eu
1541138
fa
1541138
fi
1541152
fr
1541138
fy
1541138
ga
1541138
gd
1537598
gl
1541138
gu
1541138
ha
1474650
he
1541138
hi
1541138
hne
1541138
hr
1541138
hsb
1541138
hu
1541138
hy
1537607
ia
1541138
id
1541138
is
1541138
it
1541138
ja
1541138
ka
1540965
kk
1541138
km
1541138
kn
1541138
ko
1541138
ku
1541138
lb
1537619
lt
1541138
lv
1541138
mai
1541138
mk
1541138
ml
1541138
mr
1541138
ms
1541138
mt
1540502
nb
1540722
nds
1541138
ne
1541138
nl
1541138
nn
1541077
nso
1540502
oc
1541096
or
1541138
pa
1541138
pl
1541138
ps
1533000
pt
1541138
pt_BR
1541156
ro
1541138
ru
1541138
rw
1540502
se
1540728
si
1541138
sk
1541138
sl
1541138
sq
1541138
sr
1539987
sr@ijekavian
1539987
sr@ijekavianlatin
1539987
sr@latin
1539987
sv
1541138
ta
1541138
te
1541138
tg
1541138
th
1541138
tr
1541138
tt
1399520
ug
1541138
uk
1541138
uz
1541138
uz@cyrillic
1541138
vi
1541138
wa
1541138
xh
1541138
x-test
1541138
zh_CN
1541138
zh_HK
1540297
zh_TW
1541138
kdenetwork-filesharing Applications/19.04
105896cd3f0ea314c26b7707563c455413ce6d30
5f3ae681f58a9877c7133778ff44c7be2a96cf26afbff10465984dae033251bd sources/kdenetwork-filesharing-19.04.1.tar.xz
kdenlive Applications/19.04
d6ee2612cc4a44b97166410b18feab07b346c12a
feb3202ee1aa0f47acc12ad7d6ca78977a4c9af0d705f8792ca2f8e3e6defbe5 sources/kdenlive-19.04.1.tar.xz
kdepim-addons Applications/19.04
594e6b3b227ffe7cf94ccb7c227b1bc9511e2edc
d4e36a6d0043ad0ed5e3c427559bfaa29523578f99b613c82c3aaef16b2a7882 sources/kdepim-addons-19.04.1.tar.xz
kdepim-apps-libs Applications/19.04
ff291a52d31021d5f44e0dd8168e65afbe3ebf32
c3530a810a1eddfa06a27f24b723f971e7e2e144bbb2dac7ff30e7dec948a15d sources/kdepim-apps-libs-19.04.1.tar.xz
kdepim-runtime Applications/19.04
e0e24eb8a4f0d27e402a7afc3dd250614ec407f3
1587eca5a206768917443bd5274c03d8cbb2cbc6dcbe60449110c326b1aa0744 sources/kdepim-runtime-19.04.1.tar.xz
kdesdk-kioslaves Applications/19.04
c6a81597383d6be99a63cbde493405503f4bf003
80bbbdc91bc6a2b0c47a47044fdb2e107b89c63dd358b694c1c3f8e7cd1bbb16 sources/kdesdk-kioslaves-19.04.1.tar.xz
kdesdk-thumbnailers Applications/19.04
516644462b01d69796a589df39ddf82fbb69c157
554d291605ac8827a2a4f6513a2230d9f9b0b8fcd6a37b0acd41c4db81fa3442 sources/kdesdk-thumbnailers-19.04.1.tar.xz
kdf Applications/19.04
afad5f24e384ba7ce08c4ec83a5bd2d4feda14a1
835881e8f829c3c64ca529019f599ce89b95139d502673d5e6fb560a98eedce5 sources/kdf-19.04.1.tar.xz
kdialog Applications/19.04
0bcd37fd595627af42c505050dbf269ce7e35011
48e77dc4827af2445f8ac583bef319b7fd274f9b84a19635bf673801e96b259a sources/kdialog-19.04.1.tar.xz
kdiamond Applications/19.04
670303749b0631442454f59544baa2f1d814b0e9
a7588f21e7151c1053787f75a17c1062a9c0b43611b824632ed1b8689f4996f3 sources/kdiamond-19.04.1.tar.xz
keditbookmarks Applications/19.04
eab4af53d74857d8d03ad9efafc70bc6a0662389
05788d55020f330b52bd8641e47990c90c7585871489993888ce0f40fa1686db sources/keditbookmarks-19.04.1.tar.xz
kfind Applications/19.04
15c7d391240e5dd220960171becee1800118989c
496dd642473bfaa881387d2fb3a3507a9bf8c84b8a6874525221b561a50ef9fd sources/kfind-19.04.1.tar.xz
kfloppy Applications/19.04
edbd0cd761265a4a510ad38cab7835a02fdcff73
bde5c16c679a34aa6c74844caeea5e1746629ac7d35dfac0493e9d8f7d78aa75 sources/kfloppy-19.04.1.tar.xz
kfourinline Applications/19.04
41e6f1ec05046a18544df7c279a5e122a72aa15d
9ba39703ccf64b76a0b9a2705d65b7c6c2067db795cfed298f0e3a2eac48b973 sources/kfourinline-19.04.1.tar.xz
kgeography Applications/19.04
bac23b265cb8699c4c32a642f0cf0e07ad3d8897
44e7297243a2f5ebd6c8e18e3380b7c66b3d085f64952937abf1683ddcb9d502 sources/kgeography-19.04.1.tar.xz
kget Applications/19.04
a201b5aa4b91453c72bdc3a620dbd5b29233a293
a7dff0134d0ce6643fbde1ddfb73ce7d3300b927373a0907aec510f29d0d1629 sources/kget-19.04.1.tar.xz
kgoldrunner Applications/19.04
192b0f23d5607b8815a87ee5e81809308ba16a55
11db3aecf77b7097b7d3d626dba4a3b4bcd3d5ab02a1e04cf7f6932b0b73a760 sources/kgoldrunner-19.04.1.tar.xz
kgpg Applications/19.04
eb36a35b67372661f6f9c8a58c80c126077f7817
2c9c64491592db79397be3769413fae657ca991dd45d02690bbe533c1cba0ceb sources/kgpg-19.04.1.tar.xz
khangman Applications/19.04
8b18bff7986ce34d4905b7e9cd191b1ca88fdf15
5d35620bc048ecabd21b20cadfa8df07e72f195bdc5b9ad2c7e86e17d27afe27 sources/khangman-19.04.1.tar.xz
khelpcenter Applications/19.04
1b3f40f3f962e8464d51b217cb2fe5d20147943d
3436502f6fae659b930aa63e5ace088e0982804386cf1b24b042328796549114 sources/khelpcenter-19.04.1.tar.xz
kidentitymanagement Applications/19.04
dee91518a9e9f8c6f279a26bc245af35a745236e
5216d26aef0c483f3dff51564e8b1526821b25279d7c5e9c21c87a5d5e20822a sources/kidentitymanagement-19.04.1.tar.xz
kig Applications/19.04
cc77d2bf7c645be436d39e46d7a8e4c6e49e5e7c
37684e2d1893c2f3a412add1edd73047d3ae8ff501b035943a9793b94d468a79 sources/kig-19.04.1.tar.xz
kigo Applications/19.04
c9a2a39e3be4bfd88b6bb8f819a80155a74c3084
5b5cae565a79309dc23b26acf2f596d36fd62950af58405094e4fa9a38e5e4ad sources/kigo-19.04.1.tar.xz
killbots Applications/19.04
a8a504d3721853ea267238212e45cc48bf03a956
8829dba8a3af320b03e21cd356e53fef0e70c10831ffeb6a70b722dde9877938 sources/killbots-19.04.1.tar.xz
kimagemapeditor Applications/19.04
bec664a12b900d4fce33cd10f1ebdc94ea832787
d85d2f3d043a29e56f4234ce24dd75545e06c2812d5fe45cafde4c3dbe280533 sources/kimagemapeditor-19.04.1.tar.xz
kimap Applications/19.04
e960570322861800acdaffd24a1a8029b8e7a98b
ff933fba7ce8412fd64439e5f4c5a7be3a06fd39c79f520acfc648923819aa1f sources/kimap-19.04.1.tar.xz
kio-extras Applications/19.04
f5395ab8d2804575294d2ac115ac314be934bf9f
ddf389a50142211566124ba902bb9f6b2988b1b94fefed7620a6ec421e3ff0bd sources/kio-extras-19.04.1.tar.xz
kirigami-gallery Applications/19.04
c150d283a8365d8c60df58a795dfbe5c154a9171
ed7390a015a77f8285b4db4185533fa327a142a191c27afa7c2ce963ae6ad7e2 sources/kirigami-gallery-19.04.1.tar.xz
kiriki Applications/19.04
598ebb29daf7fb0d747d67b2360d147d4bb9924a
131c6b5bd8f2b014a28bd5cb9985111f63991974b672dcfbc0266d32f069954b sources/kiriki-19.04.1.tar.xz
kiten Applications/19.04
707d6cee174dc5e0a3dd62b6aaf6c4af8b2d104f
be904abd0386a9ac6d622178f37e55d5a05f5eaa31c6a5cd661959ee4b03d2d4 sources/kiten-19.04.1.tar.xz
kitinerary Applications/19.04
bc9cd044bbf5c3b3d417b99c25998f124f5bd3a5
4053e16e847f0e234ffba2bb0533e947eae7b315304677a784279d03f13c0318 sources/kitinerary-19.04.1.tar.xz
kjumpingcube Applications/19.04
6bd846d9629c091a4c800d7ff2f777352e4bea33
13d6a138e09c9088ce38fe9a124bd600386dc097b929f6f85416bc1da0012ab1 sources/kjumpingcube-19.04.1.tar.xz
kldap Applications/19.04
2de5c3c9d2157771808d0075a7dd29178ee169ca
638e62d39fbe935b1df3c03f9617acbe5ade4ad617245bc590ca07b7fd0b723b sources/kldap-19.04.1.tar.xz
kleopatra Applications/19.04
e3cff3c8a19e25fceb8c8aa07c0178ed386ae29e
bc8895a506164df0fa0f7fc317fe8b961cb75d8c67f04474e1c12e25be358c67 sources/kleopatra-19.04.1.tar.xz
klettres Applications/19.04
fb9c9164531a3aab7668696b46b5fb479a97b910
d0db0773513fa35d1224e90cf5b09ac75b7b8f559d1080ee6026ba74df0f0847 sources/klettres-19.04.1.tar.xz
klickety Applications/19.04
3f9da28f5041a8547d51942c08ed5bb64ecbed4e
d4ae4d002f008200a6ce920f2aff6841d9ad58b22c392d7eefac7867b32340af sources/klickety-19.04.1.tar.xz
klines Applications/19.04
4f5eb8040f9c973ec4b903b21a42ba8bff224c2e
2ca4ad74fefa87bbf3a38ea90b55025ab8554bfdc47d7e4323e0906e9e1c8962 sources/klines-19.04.1.tar.xz
kmag Applications/19.04
fd33b256baf6cd01beaca4da14089ec25827ef2e
aa5ec91dcffc1a2f1037332aeacb096ab55388624c844c7fa311ca38a5e40874 sources/kmag-19.04.1.tar.xz
kmahjongg Applications/19.04
e880ae6e949a6a310f89c07047f842a402984120
75dbcfb5747530a3b69574fdc87b532067516415f962e7943feef97549237c99 sources/kmahjongg-19.04.1.tar.xz
kmail Applications/19.04
3043f4484f77417fba187c55c9256fbba08b4ca2
62fcd78318d35848e5ae461f7ebd3b6f202c57c51008c71d7e2a1d1c3d58f2c5 sources/kmail-19.04.1.tar.xz
kmail-account-wizard Applications/19.04
f1839e0d183d1d8869e602f8c4014ed9c95b6af1
c6714c425daa3d79dfb47b5d18cff26b10b1b087e4472f627738494f06d04ab8 sources/kmail-account-wizard-19.04.1.tar.xz
kmailtransport Applications/19.04
570adb4d0b534e2a770e78a1faea79c51cfa58a9
b8c0cf5cb8f7ad93bb3d1b2adab68fbc2470bc14160650fb45d1c4d40e8549fa sources/kmailtransport-19.04.1.tar.xz
kmbox Applications/19.04
b790c2ea7a7938368d3fbc9f782b83ca5f8af5ec
701eda3a4831ed0daf9bd14a93ff845f42e4f93c6ca16d83ebda958c27021fc0 sources/kmbox-19.04.1.tar.xz
kmime Applications/19.04
605b5e42b97f44e0aa2ab8a7d2cd026f56aa2be8
25ee2e49ea62d32fcd09a710f971c6fcdc5434c6fdf711e93c19fc4baa325775 sources/kmime-19.04.1.tar.xz
kmines Applications/19.04
441febef34ea1b882b64a81de9fa26ca47f82e5d
98a3860113a51e215a42791e3eb845978cda51fb5001b8e8bb41fe9182765d12 sources/kmines-19.04.1.tar.xz
kmix Applications/19.04
d9efaa132d056d0168692de2970555a2df16a5f8
ca02ed8db5e4a3a58622b10668efb4c4a828de584b9f57116fee802e136352ea sources/kmix-19.04.1.tar.xz
kmousetool Applications/19.04
f0801c2d14832ce3dd57f9a069e7702dbec97e4b
fd0fcebda4d7303a9c6f1117c08e091d96bfddf92a64e1cde2dc6b555daa0624 sources/kmousetool-19.04.1.tar.xz
kmouth Applications/19.04
5acfec4dabade69b32befc25480491d4a69f6373
9a8d0f9b1f09f1363d38b2a942ffe515521ffc410f869ed1a875ff1059ef8068 sources/kmouth-19.04.1.tar.xz
kmplot Applications/19.04
30aea31755dda86053600888b3379e7f78aff7f4
c2e0855182d1ab0977b96669999976fb84c2f4b2645fcee0cb35b839bc1da206 sources/kmplot-19.04.1.tar.xz
knavalbattle Applications/19.04
b1ad530bbf3fc78d4df328ea8adada905b0b2fd7
f7b5ad956e4b1c06b04fec2d6f39331e81f2c44c716c2e666ef75b9d786982bc sources/knavalbattle-19.04.1.tar.xz
knetwalk Applications/19.04
fd847e769265e92131f883e34a90f72ffcd1d85f
e762415b6891c4098febc090bc80e5698cd3fb9ac2b8f4988aaf096816e3b62b sources/knetwalk-19.04.1.tar.xz
knights Applications/19.04
d3e41cd8c5cf1274083497c249a4b72b3148abd8
d722fad8e835ea402337ffe1e6b8d1a5bda5a0e1c36ee3a89a6782b666a8534e sources/knights-19.04.1.tar.xz
knotes Applications/19.04
ed3baf848f27d42c16601471b0cd77c0125d14de
b5cc805c657622e8cc4ab0ea07f30ea0258e767a87e525bc02fbc7d6ee9d7ec9 sources/knotes-19.04.1.tar.xz
kolf Applications/19.04
cad7ec602f2e671702e3ba68cdeb3d45073135a8
92a56f5e5602a898537f87e12968e47cfe6f76d10daac6240e9f60e6751d06d7 sources/kolf-19.04.1.tar.xz
kollision Applications/19.04
2b8e2a5e8d944dacce62baa6b2fdb74c68da868c
2c243790feb8d7a7760fcadff6b06b21aea930218d0915664b420dccdc1c7de9 sources/kollision-19.04.1.tar.xz
kolourpaint Applications/19.04
e6057973db38a809481b08626fba3531b1003cd1
a2f78f1a2f99fa8176980ecd224ccfd8848ff8357e3434b463d4f83bcc7b5e46 sources/kolourpaint-19.04.1.tar.xz
kompare Applications/19.04
557369b2addb839554dddaeec46fb36484753a60
ca270cde7c77fb44b40779ee22d556f14b9e0720e865ad6e3cf5cebbba4d7261 sources/kompare-19.04.1.tar.xz
konqueror Applications/19.04
211d5e1f7958e38b65af8260dfb8abcc4b422999
b5f3c5a005b71886bfa2318bf13f14e6bab8fb84e1db54192409769bc3bf0e92 sources/konqueror-19.04.1.tar.xz
konquest Applications/19.04
54da418d41cb4a13f3b30f7898c3afe8ab4d856e
cac10983efbc026d5c8cd3330c94865b43b1a229ff9bb76077ab25d734133aab sources/konquest-19.04.1.tar.xz
konsole Applications/19.04
aeb947439af091d203a553be6e71d2e2bd0ea2dd
711c67c5d43eb2c02be177e9d1157c142ab99ac5b808f951ab9a70e2397119d8 sources/konsole-19.04.1.tar.xz
kontact Applications/19.04
a1ce74806d558aa874e39cc9be30f40f72ae5c5b
d60cc3165460a3e395778e4709ff55cbfbb80cc3536edb43d5d2335c70bd4714 sources/kontact-19.04.1.tar.xz
kontactinterface Applications/19.04
f9db95414dd3585de42d2c013560fd323dac5f18
034dcf0b2740273037a40ce2c1dd0d4eb17aac1eba608eca81f7e905a336cbc2 sources/kontactinterface-19.04.1.tar.xz
kopete Applications/19.04
1a69a19873aeb458144c9643b140c4c81c740215
27586d90bd47abe6d8d6eddd7e41dbb6e3b3736984186cd24f84eee216e98b85 sources/kopete-19.04.1.tar.xz
korganizer Applications/19.04
414fe7fdf014521a44c234cc204d029f78bdfa29
cb5c06d13f9f6eb4191ef6b86dab72ecde92fe6d9c8b6d9a4396645c94f83b67 sources/korganizer-19.04.1.tar.xz
kpat Applications/19.04
e41c3cce214edb2223b5a8969a0db849952e6c22
2c0b29e5d372d55d77ceced098b8262b11a431518e818eec052d867c21ad6896 sources/kpat-19.04.1.tar.xz
kpimtextedit Applications/19.04
b851c2072d1617cb334b976d847c13aa3ef67888
2fb2dc59a016dd70424c0fbad45ca1d750c2578f539e79d89bcace85bafd24d1 sources/kpimtextedit-19.04.1.tar.xz
kpkpass Applications/19.04
2a5cc9efe1687429d98f2d0e972d3b1bd0f874f6
fb3554b04d00b326d5f5e14af9c0272c020092d3329808a6177fb0714f6a1cb7 sources/kpkpass-19.04.1.tar.xz
kqtquickcharts Applications/19.04
c219cb707f706e1797077689217b5718bef0015d
7e05638f534257e901e02b6fa377747efa7881760dd66484b5a882c65e778e72 sources/kqtquickcharts-19.04.1.tar.xz
krdc Applications/19.04
4295b54fc563f49e42fc784443198385ee484256
8238b6969352d896751d28baeef770705feb5a0866e7b950e9eb0b377c098b19 sources/krdc-19.04.1.tar.xz
kreversi Applications/19.04
97f40f3e6501f41f815b060c4daf0c3410d35284
c8bce72bff0bd8b452335c158900d41a419ce3e62afd996f67a4b77abf38cdc9 sources/kreversi-19.04.1.tar.xz
krfb Applications/19.04
2f8761080f0646797db1385c0fd5487db1586e1b
73dee235940cb0512cd218d88f90e6d2d62f232a6553f327b07e54c114c8480b sources/krfb-19.04.1.tar.xz
kross-interpreters Applications/19.04
70587b4edd10a991a71360e711eec0cdb3b72ab8
d745f844ebe6ecefbf0d234e1e972cc7d7933a9ef75999839a709ba008ec55fe sources/kross-interpreters-19.04.1.tar.xz
kruler Applications/19.04
282fc4e1712fb0e4bb68f8570e921bc4fe39ef26
fdbff79128c8f4cb51f39dbb6f173726404d25c743aa68313651bb7a51addb53 sources/kruler-19.04.1.tar.xz
kshisen Applications/19.04
cdbb1b79d5d9c8a472e4c6af784eae4df548a00d
a9e0e7324bb1bcad6c9427c0563236e557de85ad9724a52cfc917b43726b1aa6 sources/kshisen-19.04.1.tar.xz
ksirk Applications/19.04
b6320198cb9fcb80549116fad9e2f77a99f5d5f5
170cc0f9dea3f35e15de5d1090e8e3fa2b2ed16fa1722dfeaef47339667f322e sources/ksirk-19.04.1.tar.xz
ksmtp Applications/19.04
6ead934cfd5d08ac7f1773a0da50ce697a385896
965f5f1c44cd64f9899ff5919372fe449e0f8b63e492f566017c9b8d5eb324bb sources/ksmtp-19.04.1.tar.xz
ksnakeduel Applications/19.04
cecc94d8254075ce75180533d643eacedd05b550
89de9e20e71ac8225e94d406cd3d25f057df35c96d4a3b7d418ffe5e6b0ef046 sources/ksnakeduel-19.04.1.tar.xz
kspaceduel Applications/19.04
c7ba95f25f5b27620cc98b92e8c15fcfd6907892
388eaf152c996bd7326f0a4cd18fafb2600659513750d0aadd98b780eb6ec8b7 sources/kspaceduel-19.04.1.tar.xz
ksquares Applications/19.04
ab66f0f825ce2a07bcf1f9263a6d045da6d9a0db
3c9b0cb0921d1c29c6c451a22b318151010a3321350292d0d5fc26cc16618773 sources/ksquares-19.04.1.tar.xz
ksudoku Applications/19.04
3ecebabf44eb1ace3859eafafe93534ab0d3f986
4f95ccd1b162c7fb7cad2b04e08e3a29cfc98ad27b87e6e76e389418d09c0f7b sources/ksudoku-19.04.1.tar.xz
ksystemlog Applications/19.04
46293cb6cd145bc058e683868f58d0d34bcd562a
c8e6cb81803b8754d394d9365d3a6533706c742c822a5ef9d46bdc2def356db4 sources/ksystemlog-19.04.1.tar.xz
kteatime Applications/19.04
da98e9a9b2f9f228f0f8554cb184dacda34bc3b4
68a23aa6a8bc575586966388315f403e464b43e1b2f4b669689f3161db1669f0 sources/kteatime-19.04.1.tar.xz
ktimer Applications/19.04
7935cef483a24516c077252b9cac3be949fbce4b
7ec4ebbdb8fc388763d832f8601bc7a32848836edc235f4c877bfb6d1726d809 sources/ktimer-19.04.1.tar.xz
ktnef Applications/19.04
c40ff307eb3a1bcadb68520903755ff609b576ef
6f9449307d83a7bf0dc30022c36e3d854a06b370af18e44ca6e2eab684b97c93 sources/ktnef-19.04.1.tar.xz
ktouch Applications/19.04
84b03c5b922860121871ed25e94c55de8dfec696
09aa2ef862fffcdfc580b4aefff96a0591d99f470055365a90a41b25a3c6dcf2 sources/ktouch-19.04.1.tar.xz
ktp-accounts-kcm Applications/19.04
c69af978eb7f808b059ea0ec3900dceb7f0db2ee
c4ecda8ca35438e45b48b9b86415bea1a44eeb2b2cd9af11ab1739f7ceeff045 sources/ktp-accounts-kcm-19.04.1.tar.xz
ktp-approver Applications/19.04
38a5b4cf2f223e4735f98f016ce930549ea51fcd
e12421c0e79692532497dbd6db6b09faba010d99c57db1893eae3e59f7df47cd sources/ktp-approver-19.04.1.tar.xz
ktp-auth-handler Applications/19.04
c3356dfe2216b8dd52f949435ade83ed81d068b3
8d06e90a7e73b034c6087079b510e0ac1c27728c885e9aa2e8baef463a892d65 sources/ktp-auth-handler-19.04.1.tar.xz
ktp-call-ui Applications/19.04
84424aedaf3a24adcba9de22c4c48c1c4bdd6ea2
ad2efd84dc45cf55366dbc182d9301816129335ec4dc021dbbcc097c52656a0f sources/ktp-call-ui-19.04.1.tar.xz
ktp-common-internals Applications/19.04
5830ab059389fe2dd2897ba78037bcaa4fd52358
041e5971071a060cef24abe68f699b5fcc657ba15a1e77feb227312fb1c13fd1 sources/ktp-common-internals-19.04.1.tar.xz
ktp-contact-list Applications/19.04
b53e492c60688b6e0c21f3567830296dad1540db
7d8f7d841142d75036dc9dc4e31aefe8ff8906de6205b0e348b48e57da1400d9 sources/ktp-contact-list-19.04.1.tar.xz
ktp-contact-runner Applications/19.04
159447a85e136e0678bba73270615b16a7d9038d
68580e429fe0c9472a924af4f71df2da74684c5c11374464c110b9faca28c66f sources/ktp-contact-runner-19.04.1.tar.xz
ktp-desktop-applets Applications/19.04
f357d0465c3ebf04dad37e4d35173bf9eadea4dc
1114d5bcbc5a20c2d4822b1e2ad07d5d493ceace0a75b77575e978c30dc5fa75 sources/ktp-desktop-applets-19.04.1.tar.xz
ktp-filetransfer-handler Applications/19.04
a4d88df521ddfaeacca1b9a11c182c523f54f615
3e53fc28f4a1a8dd0dd2cb63b0a287061176a5c6e1db6480d50ebc70e2d8f189 sources/ktp-filetransfer-handler-19.04.1.tar.xz
ktp-kded-module Applications/19.04
85464359185ba36135fdb671c369e0ff0256067a
fe5fc292618b28d11dddec435e86a89899c52b074b7c729aefe951b0b7697a66 sources/ktp-kded-module-19.04.1.tar.xz
ktp-send-file Applications/19.04
2449fa37bbe2c664f3cbc4ab86fdd64325b2409a
8d3100de23666e3cb449663db376ed20e38647758371d37d721385af2b0d8d7a sources/ktp-send-file-19.04.1.tar.xz
ktp-text-ui Applications/19.04
c0bb70616d7a462b15b0b91a56f607cd1a0152dc
dfc51070d1a25edde7c0f33d4eb83185738a70e6feb40a8b385403e833cca0b5 sources/ktp-text-ui-19.04.1.tar.xz
ktuberling Applications/19.04
1225e445380671ba2f434ed8c3bbcbea00fdf953
f8146ecbe3a1005871a589054b996d059e5ff08b9d7fdeaa06591ae0ab05b8cb sources/ktuberling-19.04.1.tar.xz
kturtle Applications/19.04
d2697f44635cd86e932ed47e90d305aca3669f48
f932a56d8f380cc422215e580d8c4d51eabd189f2b4ca3b4205e617d52e6e10d sources/kturtle-19.04.1.tar.xz
kubrick Applications/19.04
2ab1d007cefb2870e871ac38c8999ee9f400edfb
636080a8cac2f689f5af8de9aacef9e90029eafaaf7f1867b8a53a8a558e94c7 sources/kubrick-19.04.1.tar.xz
kwalletmanager Applications/19.04
5895aba47cabdd5daa3828f91a397b0d3db43c6e
793a3a335e53b6af36272398d7933ff0cc77918860799db2b5688ee249ce215d sources/kwalletmanager-19.04.1.tar.xz
kwave Applications/19.04
1e861f7fb60a87083d877a5f22995add839b2a20
1fd7e256a5d9b77ef691642891b2423357ef4aea7f40ae64304ec922e5930fd6 sources/kwave-19.04.1.tar.xz
kwordquiz Applications/19.04
f84f1d9ea31c95696a6714a82f6a4b259d5d1a87
970381004a7382f4f24dad61eda8a386e138735d78c2609c92603e14acbe0158 sources/kwordquiz-19.04.1.tar.xz
libgravatar Applications/19.04
a671a90be926e3141ef32fd08a1c180981182f0f
7d4af799effc13af4f4b056d21b188bd67cd503d1528a7ff37e19d228619b522 sources/libgravatar-19.04.1.tar.xz
libkcddb Applications/19.04
702eb32c6f76f0b7a514a3b99bbd5f970f30d839
6773266408c0a68c128b08aca2df594249c210ff9b8fb3553b2bb82c591a2f51 sources/libkcddb-19.04.1.tar.xz
libkcompactdisc Applications/19.04
9197a8620a3145e22ab56bb4f4b8ccdeeb4cb41a
146d842741c24a379a0e134b8c0cbef916f5bd94fb8c6102703e5c764bf9b0ee sources/libkcompactdisc-19.04.1.tar.xz
libkdcraw Applications/19.04
7cc73de75a8cc41eb1b110323d411eefb6f6f2f4
54576a803929a0adb3d25e239395b541c0820fecd633f09ea40677882c82e42c sources/libkdcraw-19.04.1.tar.xz
libkdegames Applications/19.04
29123149091f7dbfd16982626d51833dacbe37b9
a16baa2818ab6f553d9c2635b252530538812787c50f9fbc0d18781943150e5c sources/libkdegames-19.04.1.tar.xz
libkdepim Applications/19.04
e1b93e7a765d601b619c83330a315d8683035c49
28217ce30663955168d39eaa4e0c7efb47a437f59df77971f3e98efea99adc45 sources/libkdepim-19.04.1.tar.xz
libkeduvocdocument Applications/19.04
422434b1a95730550a8287a450bbde65f5c3fcf3
c0b5e23a677cea13a2e15989a5b2240ddab2948b00be67e6306cf916e7ca2e59 sources/libkeduvocdocument-19.04.1.tar.xz
libkexiv2 Applications/19.04
32bb63f7b74ce7ff089def5c720998642a7265ac
138e1bf75cbbf16c46b6ba35f25e700ad93fa8a2134d0ad4c344174c7701cbae sources/libkexiv2-19.04.1.tar.xz
libkgapi Applications/19.04
0defb2a2d645c5fdf982450a67e8ba8572b97ac4
a9d499fe1f5371112ceb94b3b03f8e2b1a1faa4ee69722b4c1c9ba28e8f9052e sources/libkgapi-19.04.1.tar.xz
libkgeomap Applications/19.04
cc65f9457c10ce1e343de41f76fdaa300f763334
519345f30e46fc95816d145177347547c9c9eb440eab017c5ee928fa0ef8cf5a sources/libkgeomap-19.04.1.tar.xz
libkipi Applications/19.04
d6b427fc566031a8be42f70e94730612fbae56f1
1f1a8b881f61c9fc151a2f0b98c6ba07baa0fe1ca8a0f77d7502e81c08a84020 sources/libkipi-19.04.1.tar.xz
libkleo Applications/19.04
18c1b679450ba801cc1b2f92cfa29956497beb5e
a75084129e44028ff3f7742cdcb1800df94845d8c6ace38389da317144fa0529 sources/libkleo-19.04.1.tar.xz
libkmahjongg Applications/19.04
411d8b66f562dce4534f7c3d75db54788fb2b1e0
7a1df5a03e1da1b801ca4530be3b9008b92cb4872ce8ec0038f2686ac325efbb sources/libkmahjongg-19.04.1.tar.xz
libkomparediff2 Applications/19.04
2d86556960e4ed40e7efd1a71f1658ac323d984c
2ab1a9cb25996bd6fb80bf556ba4b91a07385e62688249e9415b1ead8b3ad1b3 sources/libkomparediff2-19.04.1.tar.xz
libksane Applications/19.04
c18d052974affeca511e6b954ff7471e116b9bf1
c89039afa641640cbc65b01ae735ee9b70bd3283095d6b034665ddb048d33417 sources/libksane-19.04.1.tar.xz
libksieve Applications/19.04
f72df6500c768f88a2c44bce3ff6a4fdffca7f49
23cca1dfc1d79242f24dd95e8817a9672629276bced3a9ee56067570ef69ccff sources/libksieve-19.04.1.tar.xz
lokalize Applications/19.04
c6017d3c643a24229addc582da7ef0faf5241726
1e68faa5af9079e691e5d207b0397c0250fb6e1209b370e9762bfa949c35dce1 sources/lokalize-19.04.1.tar.xz
lskat Applications/19.04
ca068adda1f4d8d7e7f26bfb8112e34e31ab7c46
f83f9df9e4786a8d6d8d197defb8ac7f40b8bed8e88578673b2660c14c7a4edf sources/lskat-19.04.1.tar.xz
mailcommon Applications/19.04
6efaeb1cdd8e2f94bc475e594445ac8feca8b083
37b06e85e74d6ef1801485b8d99529fde5ca11bb446c231a6f5406e99f9c4d0f sources/mailcommon-19.04.1.tar.xz
mailimporter Applications/19.04
1a4b7d0287337f1e537d96e18b7a50581cb17fc7
e77c5c43f20f821664a3a559b929eb2f97ba5105e000875b1642516a6f298696 sources/mailimporter-19.04.1.tar.xz
marble Applications/19.04
9ee9b49c61f5daa3beb367ec685345d147b2a778
acd9c15c4758684f6eff6c2318fc4dd88fd68dd41336de9458cad4d5f6832c61 sources/marble-19.04.1.tar.xz
mbox-importer Applications/19.04
e220becce91c4a27ff34e352926eaca30d8522bb
3fcd5c6b3824dea9ff4145dde6bf7b472675e3927ce91258d89cbfe4d0ebb77a sources/mbox-importer-19.04.1.tar.xz
messagelib Applications/19.04
a312c80947c4090b2f4d807333cf55dd5120281c
7e4d0e2f2d6dfcb235408af0e4af235ab10dc8a8c4f1e169a672f03b37b180ad sources/messagelib-19.04.1.tar.xz
minuet Applications/19.04
6c59c35a1db286ae5e183ebc388dc7af59cf7b96
5f2e3692c0b7ae9496fa7952bfd02045aa87ba5ee10c6ef84fb4557abe83d0f0 sources/minuet-19.04.1.tar.xz
okular Applications/19.04
7b8e125786904f589a16d64c967e6a6298b3f25c
7145b1eea61c56a5b413e960e5b24038c7af5d3cb583a524deca344dae3a0e0e sources/okular-19.04.1.tar.xz
palapeli Applications/19.04
510458fa5dab6a515c8059ec36172691cedc1fb9
dc661c88dcf6e3a17b9a2a403cac1ba9bd8f7144ff2c01ff3c286564159f796b sources/palapeli-19.04.1.tar.xz
parley Applications/19.04
82b40de183e366713dd7ddd20093b1f8b759dbf0
c52746417d32e31f66c1165fd08ab87696d5ef4b5a020a175fe00e60474bc73f sources/parley-19.04.1.tar.xz
picmi Applications/19.04
a1b1a3362bdda2d70ac7368f10f2a54ad17c25f0
10abab6e48f48e1e1308fbd2a687bb4c5051c6ae2a670b737d6974432fdef30c sources/picmi-19.04.1.tar.xz
pimcommon Applications/19.04
854791960719ff86958f4bd9dc8b2e3e8b5e6cb2
bc4612711775ea4665c0827c7935397503b5cf82f906bcf22a64b3ab1eaaaa72 sources/pimcommon-19.04.1.tar.xz
pim-data-exporter Applications/19.04
94402520ddda974049e536e951993654d6954ff1
0fa9e20ef67f64d5a9c967f4ea32a476438b23ab8405774035cd4584e6100ebd sources/pim-data-exporter-19.04.1.tar.xz
pim-sieve-editor Applications/19.04
2b98408347a4428b7dda3240e59dcf59bfbb1cb1
3a8ce54140233fa7ae618fc05ae9d882cab6e56835e9fdb29e2242885ce50e10 sources/pim-sieve-editor-19.04.1.tar.xz
poxml Applications/19.04
3085fdd98daf6b9c988b76497e7a4cc8c3d0ae15
d8439996821ded53dea321f84619f3754cc677b5fa08b5fd37aabb09b8dac2f9 sources/poxml-19.04.1.tar.xz
print-manager Applications/19.04
25d37d35a7263dc2f9d82d93e9bd362b3cdbb9f3
33d553bb048959ecfc5e404f3a1e118b0ed78305d96b3a6042ffd576a164e9fa sources/print-manager-19.04.1.tar.xz
rocs Applications/19.04
1c944fe8e676e721183d8ce0813941c7dbbe252a
5c0740d68ed26f7291e114faa811a2ae104ee682181f5ebed381865dd7d8db61 sources/rocs-19.04.1.tar.xz
signon-kwallet-extension Applications/19.04
4199a0e7ef7353d705428b7e3e57c0ab19f7bef9
658bbae2534896e13a7aced654f38164130ee3c748349d044000d0d7dcaa1c38 sources/signon-kwallet-extension-19.04.1.tar.xz
spectacle Applications/19.04
32058e28dda5fd06774666b3b8e4cfb7e57af689
6f420fc6a660e25a08449cfb6d2795e07a37f8dca25f1862d857121b43f9262c sources/spectacle-19.04.1.tar.xz
step Applications/19.04
38aff82bb0b9d8ec65e621c89b8cd9b0df77bc0a
4fafff95339473e6449e9a45e273fe15758daf743e8697ff73f16129eb1dca05 sources/step-19.04.1.tar.xz
svgpart Applications/19.04
562236ef27541ed6d62f74bf695b01e0a43216f3
3e30eb3b0f95073639697c73f1cc1d4689e53921cc87fe23cd0ec04ef6835624 sources/svgpart-19.04.1.tar.xz
sweeper Applications/19.04
d4c7c90e74e5f491831fa4599eae0fdb519466c3
70ccd7a1d8d81ee2a54df724a1ad908157672bb20e80c81aff8db946241b6637 sources/sweeper-19.04.1.tar.xz
umbrello Applications/19.04
9b67deec923c0adfa6ecad730089e1ed0f0ba84a
42f9ba60320558439a1d5c68cc4d730c6b17e0b2b8a57b4686031bbecb3ab3c2 sources/umbrello-19.04.1.tar.xz
zeroconf-ioslave Applications/19.04
7457b10207104b60d02a10dc223b7429501b22e8
e59c8a4b6ff93ead29b322fb40c94a3584d5c463077d58575720fcba2c511d87 sources/zeroconf-ioslave-19.04.1.tar.xz
cfeck created this paste.May 7 2019, 1:53 AM
cfeck created this object in space S1 KDE Community.
cfeck created this object with edit policy "Administrators".