KStars v3.3.4 release

Authored by mutlaqja on Aug 6 2019, 12:40 PM.