Lagt til regel for feil bøyingsparadigme

Description

Lagt til regel for feil bøyingsparadigme

Lagt til fil med oversikt over alle ord som
er bøyingar under feil bøyingsparadigme,
samt tilhøyrande sjekkeregel.

Flytta òg paradigmeoversiktsfila og tilhøyrande
skript til mappa der dei eigentleg høyrer heime.

Details

Committed
huftisJan 29 2019, 8:22 PM
Parents
R883:1534166: Gått gjennom paradigmelista og endra litt, både i kodar og kommentarar
Branches
Unknown
Tags
Unknown