Feed Advanced Search

Jan 16 2019

sukalyanbanga removed a watcher for Kdenlive: sukalyanbanga.
Jan 16 2019, 2:20 PM
sukalyanbanga removed a watcher for Fundraising Working Group: sukalyanbanga.
Jan 16 2019, 2:14 PM
sukalyanbanga added a watcher for Kdenlive: sukalyanbanga.
Jan 16 2019, 2:11 PM
sukalyanbanga removed a watcher for Kdenlive: sukalyanbanga.
Jan 16 2019, 1:57 PM
sukalyanbanga removed a watcher for Krita: sukalyanbanga.
Jan 16 2019, 1:57 PM

Jan 15 2019

sukalyanbanga removed a watcher for KDb: sukalyanbanga.
Jan 15 2019, 6:36 AM
sukalyanbanga removed a watcher for Kubuntu: sukalyanbanga.
Jan 15 2019, 6:32 AM
sukalyanbanga removed a watcher for KDE Promo: sukalyanbanga.
Jan 15 2019, 6:24 AM
sukalyanbanga removed a watcher for VDG: sukalyanbanga.
Jan 15 2019, 6:23 AM
sukalyanbanga removed a watcher for Plasma: sukalyanbanga.
Jan 15 2019, 6:20 AM
sukalyanbanga removed a watcher for Dolphin: sukalyanbanga.
Jan 15 2019, 6:19 AM
sukalyanbanga removed a watcher for Baloo: sukalyanbanga.
Jan 15 2019, 6:18 AM

Jan 14 2019

sukalyanbanga added a watcher for Dolphin: sukalyanbanga.
Jan 14 2019, 12:06 PM
sukalyanbanga added a watcher for KDE Promo: sukalyanbanga.
Jan 14 2019, 12:06 PM
sukalyanbanga added a watcher for Baloo: sukalyanbanga.
Jan 14 2019, 12:04 PM
sukalyanbanga added a watcher for VDG: sukalyanbanga.
Jan 14 2019, 12:02 PM
sukalyanbanga added a watcher for Plasma: sukalyanbanga.
Jan 14 2019, 12:00 PM
sukalyanbanga added a watcher for Kubuntu: sukalyanbanga.
Jan 14 2019, 11:58 AM
sukalyanbanga added a watcher for Kdenlive: sukalyanbanga.
Jan 14 2019, 11:54 AM
sukalyanbanga added a watcher for KDb: sukalyanbanga.
Jan 14 2019, 11:53 AM
sukalyanbanga added a watcher for Fundraising Working Group: sukalyanbanga.
Jan 14 2019, 11:51 AM
sukalyanbanga added a watcher for Krita: sukalyanbanga.
Jan 14 2019, 11:13 AM