No OneTemporary

File Metadata

Created
Sun, Oct 20, 7:29 PM
This file is larger than 256 KB, so syntax highlighting was skipped.
Index: trunk/l10n-kf5/pl/messages/applications/uachangerplugin.po
===================================================================
--- trunk/l10n-kf5/pl/messages/applications/uachangerplugin.po (revision 1544613)
+++ trunk/l10n-kf5/pl/messages/applications/uachangerplugin.po (revision 1544614)
@@ -1,109 +1,109 @@
# Version: $Revision$
# translation of uachangerplugin.po to
# Copyright (C) 2002, 2004, 2007 Free Software Foundation, Inc.
#
# Marcin Giedz <mgiedz@elka.pw.edu.pl>, 2002.
# Krzysztof Lichota <lichota@mimuw.edu.pl>, 2004.
# Marta Rybczyńska <kde-i18n@rybczynska.net>, 2007.
-# Łukasz Wojniłowicz <lukasz.wojnilowicz@gmail.com>, 2011.
+# Łukasz Wojniłowicz <lukasz.wojnilowicz@gmail.com>, 2011, 2019.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: uachangerplugin\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
"POT-Creation-Date: 2019-05-20 02:40+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-06-16 08:26+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-06-20 20:50+0200\n"
"Last-Translator: Łukasz Wojniłowicz <lukasz.wojnilowicz@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <kde-i18n-doc@kde.org>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
-"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Lokalize 19.07.70\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10"
+" || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
#, kde-format
msgctxt "NAME OF TRANSLATORS"
msgid "Your names"
msgstr "Krzysztof Lichota"
#, kde-format
msgctxt "EMAIL OF TRANSLATORS"
msgid "Your emails"
msgstr "lichota@mimuw.edu.pl"
#: uachangerplugin.cpp:49
#, kde-format
msgid "Change Browser Identification"
msgstr "Zmień identyfikację przeglądarki"
#: uachangerplugin.cpp:63
#, kde-format
msgid "Change Browser &Identification"
msgstr "Zmień &identyfikację przeglądarki"
#: uachangerplugin.cpp:132
#, kde-format
msgid "Other"
msgstr "Inna"
#: uachangerplugin.cpp:160
#, kde-format
msgctxt "%1 = browser version (e.g. 2.0)"
msgid "Version %1"
msgstr "Wersja %1"
#: uachangerplugin.cpp:163
#, kde-format
msgctxt "%1 = browser name, %2 = browser version (e.g. Firefox, 2.0)"
msgid "%1 %2"
msgstr "%1 %2"
#: uachangerplugin.cpp:167
#, kde-format
msgctxt "%1 = browser version, %2 = platform (e.g. 2.0, Windows XP)"
msgid "Version %1 on %2"
msgstr "Wersja %1 na %2"
#: uachangerplugin.cpp:170
#, kde-format
msgctxt ""
"%1 = browser name, %2 = browser version, %3 = platform (e.g. Firefox, 2.0, "
"Windows XP)"
msgid "%1 %2 on %3"
msgstr "%1 %2 na %3"
#: uachangerplugin.cpp:223
#, kde-format
msgid "Identify As"
msgstr "Przedstawiaj się jako"
#: uachangerplugin.cpp:225
#, kde-format
msgid "Default Identification"
msgstr "Domyślna identyfikacja"
#. i18n("Reload Identifications"), this,
#. SLOT(slotReloadDescriptions()),
#. 0, ++count );
#: uachangerplugin.cpp:253 uachangerplugin.cpp:256
#, kde-format
msgid "Apply to Entire Site"
msgstr "Zastosuj dla całej strony"
#: uachangerplugin.cpp:258
#, kde-format
msgid "Configure..."
-msgstr "Konfiguruj..."
+msgstr "Ustawienia..."
#. i18n: ectx: Menu (tools)
#: uachangerplugin.rc:4
#, kde-format
msgid "&Tools"
msgstr "&Narzędzia"
#. i18n: ectx: ToolBar (extraToolBar)
#: uachangerplugin.rc:8
#, kde-format
msgid "Extra Toolbar"
msgstr "Dodatkowy pasek narzędzi"
Index: trunk/l10n-kf5/pl/messages/extragear-graphics/krita.po
===================================================================
--- trunk/l10n-kf5/pl/messages/extragear-graphics/krita.po (revision 1544613)
+++ trunk/l10n-kf5/pl/messages/extragear-graphics/krita.po (revision 1544614)
@@ -1,75785 +1,75792 @@
# translation of krita.po to
# Copyright (C) 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.
#
# --- kritalibs
# translation of koffice.po to
# Translated by Arkadiusz Danilecki <szopen@aurora.put.poznan.pl>
# with corrections, suggestions and updates by:
# Waldemar Kochaniec <walkoch@polbox.pl>
# Jacek Stolarczyk <jacek@mer.chemia.polsl.gliwice.pl>
# Krzysztof Jasiutowicz <kpjas@box43.gnet.pl>
# --- krita_shape_text
# translation of TextShape.po to
# Copyright (C) YEAR This_file_is_part_of_KDE
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# --- kritacolorspaces
# Copyright (C) YEAR This_file_is_part_of_KDE
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# --- krita-dockers
# translation of koffice-dockers2.po to
# translation of koffice-dockers.po to
# Copyright (C) YEAR This_file_is_part_of_KDE
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# --- kritafiltereffects
# translation of karbon.po to
# Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.
#
# --- krita_flaketools
# translation of koffice-defaulttools.po to
# Copyright (C) YEAR This_file_is_part_of_KDE
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# --- krita_karbontools
# translation of KarbonTools.po to
# translation of karbon.po to
# Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.
#
# --- krita_shape_artistictext
# translation of ArtisticTextShape.po to
# Copyright (C) YEAR This_file_is_part_of_KDE
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# --- krita_shape_paths
# translation of PathShapes2.po to
# translation of PathShapes.po to
# Copyright (C) YEAR This_file_is_part_of_KDE
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# --- krita_shape_vector
# Copyright (C) YEAR This_file_is_part_of_KDE
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Piotr Szymanski <djurban@pld-linux.org>, 2003.
# Krzysztof Lichota <lichota@mimuw.edu.pl>, 2005, 2006.
# Adrian Brosz <adriian@wp.pl>, 2005.
# Michal Rudolf <mrudolf@kdewebdev.org>, 2005.
# Marta Rybczynska <mrybczynska@poczta.onet.pl>, 2006.
# Robert Gomulka <rgom@o2.pl>, 2006, 2007.
# Marta Rybczyńska <kde-i18n@rybczynska.net>, 2008, 2009, 2013.
# Łukasz Wojniłowicz <lukasz.wojnilowicz@gmail.com>, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
# Daniel Wit Preuss <danpre@tlen.pl>, 2004.
# Robert Gomulka <carramba@epf.pl>, 2005, 2008, 2009.
# Robert Gomulka <rgom@o2.pl>, 2006.
# Marta Rybczyńska <kde-i18n@rybczynska.net>, 2008, 2013.
# Michał Lachowski <michal@lachowski.info>, 2010.
# Jarosław Staniek <staniek@kde.org>, 2014, 2015.
# tazdzioch <tazdzioch@o2.pl>, 2007.
# Tadeusz Hessel <tazdzioch@o2.pl>, 2007.
# Marta Rybczyńska <kde-i18n@rybczynska.net>, 2007, 2013.
# Marta Rybczyńska <kde-i18n@rybczynska.net>, 2010.
# Łukasz Wojniłowicz <lukasz.wojnilowicz@gmail.com>, 2011, 2012, 2015.
# Maciej Wikło <maciej.wiklo@wp.pl>, 2008.
# Marta Rybczyńska <kde-i18n@rybczynska.net>, 2008, 2010.
# Mirek Sabiniewicz <m.sabiniewicz@gmail.com>, 2010.
# Łukasz Wojniłowicz <lukasz.wojnilowicz@gmail.com>, 2011, 2012, 2013, 2016.
# Piotr Szymanski <djurban@linuxpl.org>, 2002.
# Marta Rybczynska <mrybczynska@poczta.onet.pl>, 2004, 2005, 2006.
# Krzysztof Lichota <lichota@mimuw.edu.pl>, 2006.
# Marta Rybczyńska <kde-i18n@rybczynska.net>, 2008, 2009.
# Łukasz Wojniłowicz <lukasz.wojnilowicz@gmail.com>, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
# Maciej Wikło <maciej.wiklo@wp.pl>, 2009.
# Łukasz Wojniłowicz <lukasz.wojnilowicz@gmail.com>, 2011, 2012, 2013, 2014.
# Marta Rybczyńska <kde-i18n@rybczynska.net>, 2009.
# Łukasz Wojniłowicz <lukasz.wojnilowicz@gmail.com>, 2011, 2014.
# Marta Rybczyńska <kde-i18n@rybczynska.net>, 2008.
# Łukasz Wojniłowicz <lukasz.wojnilowicz@gmail.com>, 2011.
# Łukasz Wojniłowicz <lukasz.wojnilowicz@gmail.com>, 2011, 2012, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: krita\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
"POT-Creation-Date: 2019-06-21 02:49+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-02-24 08:33+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-06-21 06:52+0200\n"
"Last-Translator: Łukasz Wojniłowicz <lukasz.wojnilowicz@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <kde-i18n-doc@kde.org>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: Lokalize 19.03.70\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
-"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Lokalize 19.07.70\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10"
+" || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
#, kde-format
msgctxt "./krita/data/patterns/Crumpled_Paper.pat"
msgid "Canvas 04"
msgstr "Płótno 04"
#, kde-format
msgctxt "./krita/data/patterns/fractal_pattern.pat"
msgid "Fractal Pattern"
msgstr "Wzorzec fraktalny"
#, kde-format
msgctxt "./krita/data/patterns/generic_paper1.pat"
msgid "Generic Paper 2"
msgstr "Zwykły papier 2"
#, kde-format
msgctxt "./krita/data/patterns/generic_paper2.pat"
msgid "Generic Paper 3"
msgstr "Zwykły papier 3"
#, kde-format
msgctxt "./krita/data/patterns/hexacolBW__2.pat"
msgid "Hexacol BW By Tarkan"
msgstr "Hexacol BW przez Tarkan"
#, kde-format
msgctxt "./krita/data/patterns/HR_PastelPaper_02.pat"
msgid "HR Pastel Paper 02"
msgstr "Papier pastelowy HR 02"
#, kde-format
msgctxt "./krita/data/patterns/HR_Wall_Paper.pat"
msgid "HR Wall Paper"
msgstr "Papier na ściany HR"
#: krita/data/gradients/BG-Krita2.ggr:2
#, kde-format
msgctxt "./krita/data/gradients/BG-Krita2.ggr"
msgid "BG-Krita2. Gradient background for brush preset icons."
msgstr "BG-Krita2. Tło gradientowe dla ikon nastaw pędzli."
#: krita/data/gradients/GPS-eye-_Blue_.ggr:2
#, kde-format
msgctxt "./krita/data/gradients/GPS-eye-_Blue_.ggr"
msgid "GPS eye (Blue)"
msgstr "Oko GPS (niebieskie)"
#: krita/data/gradients/GPS-FG-Glare.ggr:2
#, kde-format
msgctxt "./krita/data/gradients/GPS-FG-Glare.ggr"
msgid "GPS FG Glare"
msgstr "Blask pierwszego planu GPS"
#: krita/data/gradients/GPS-Fire-Blueish.ggr:2
#, kde-format
msgctxt "./krita/data/gradients/GPS-Fire-Blueish.ggr"
msgid "GPS Fire Blueish"
msgstr "Niebieskawy ogień GPS"
#: krita/data/gradients/GPS-Fire-Burning-Cloud.ggr:2
#, kde-format
msgctxt "./krita/data/gradients/GPS-Fire-Burning-Cloud.ggr"
msgid "GPS Fire Burning Cloud"
msgstr "Spalająca się w ogniu chmura GPS"
#: krita/data/gradients/GPS-Fire-Dust-Blended.ggr:2
#, kde-format
msgctxt "./krita/data/gradients/GPS-Fire-Dust-Blended.ggr"
msgid "GPS Fire Dust Blended"
msgstr "Zmieszany pył ognisty GPS"
#: krita/data/gradients/GPS-Fire-Dust.ggr:2
#, kde-format
msgctxt "./krita/data/gradients/GPS-Fire-Dust.ggr"
msgid "GPS Fire Dust"
msgstr "Pył ognisty GPS"
#: krita/data/gradients/GPS-Fire-Incandescent.ggr:2
#, kde-format
msgctxt "./krita/data/gradients/GPS-Fire-Incandescent.ggr"
msgid "GPS Fire Incandescent"
msgstr "Żarzący się ogień GPS"
#: krita/data/gradients/GPS-Fire-Life-Span.ggr:2
#, kde-format
msgctxt "./krita/data/gradients/GPS-Fire-Life-Span.ggr"
msgid "GPS Fire Life Span"
msgstr "Długość życia ognia GPS"
#: krita/data/gradients/GPS-Haze-and-Atmosphere.ggr:2
#, kde-format
msgctxt "./krita/data/gradients/GPS-Haze-and-Atmosphere.ggr"
msgid "GPS Haze and Atmosphere"
msgstr "Mgła i atmosfera GPS"
#: krita/data/gradients/GPS-Light-Saber-_Use-FG-color_.ggr:2
#, kde-format
msgctxt "./krita/data/gradients/GPS-Light-Saber-_Use-FG-color_.ggr"
msgid "GPS Light Saber (Use FG color)"
msgstr "Miecz świetlny GPS (Używaj tylko pierwszoplanowego barwy)"
#: krita/data/gradients/GPS-Nature-browns-copy.ggr:2
#, kde-format
msgctxt "./krita/data/gradients/GPS-Nature-browns-copy.ggr"
msgid "GPS Nature browns copy"
msgstr "Kopia brązowych elementów natury GPS"
#: krita/data/gradients/GPS-Nature-Pure-greens.ggr:2
#, kde-format
msgctxt "./krita/data/gradients/GPS-Nature-Pure-greens.ggr"
msgid "GPS Nature Pure greens"
msgstr "Czyste zielska z natury GPS"
#: krita/data/gradients/GPS-Nature-random-greens.ggr:2
#, kde-format
msgctxt "./krita/data/gradients/GPS-Nature-random-greens.ggr"
msgid "GPS Nature random greens"
msgstr "Losowe zielska z natury GPS"
#: krita/data/gradients/GPS-Nature_Grass.ggr:2
#, kde-format
msgctxt "./krita/data/gradients/GPS-Nature_Grass.ggr"
msgid "GPS Nature_Grass"
msgstr "Trawa natury GPS"
#: krita/data/gradients/GPS-Simple-Smoke.ggr:2
#, kde-format
msgctxt "./krita/data/gradients/GPS-Simple-Smoke.ggr"
msgid "GPS Simple Smoke"
msgstr "Prosty dym GPS"
#: krita/data/gradients/GPS-Steel-Bars.ggr:2
#, kde-format
msgctxt "./krita/data/gradients/GPS-Steel-Bars.ggr"
msgid "GPS Steel Bars"
msgstr "Belki stalowe GPS"
#: krita/data/palettes/concept-cookie.gpl:2
#, kde-format
msgctxt "./krita/data/palettes/concept-cookie.gpl"
msgid "Concept-cookie"
msgstr "Koncept-ciasteczko"
#: krita/data/palettes/default.gpl:2
#, kde-format
msgctxt "./krita/data/palettes/default.gpl"
msgid "Default"
msgstr "Domyślny"
#: krita/data/palettes/gradient.gpl:2
#, kde-format
msgctxt "./krita/data/palettes/gradient.gpl"
msgid "Gradient"
msgstr "Gradient"
#: krita/data/palettes/marker.gpl:2
#, kde-format
msgctxt "./krita/data/palettes/marker.gpl"
msgid "Markers"
msgstr "Znaczniki"
#: krita/data/palettes/pixelart-16.gpl:2
#, kde-format
msgctxt "./krita/data/palettes/pixelart-16.gpl"
msgid "PixelArt 16"
msgstr "SztukaPikselowa 16"
#: krita/data/palettes/pixelart-32.gpl:2
#, kde-format
msgctxt "./krita/data/palettes/pixelart-32.gpl"
msgid "PixelArt 32"
msgstr "SztukaPikselowa 32"
#: krita/data/palettes/ps.gpl:2
#, kde-format
msgctxt "./krita/data/palettes/ps.gpl"
msgid "Ps"
msgstr "Ps"
#: krita/data/palettes/swatch-cmyk.gpl:2
#, kde-format
msgctxt "./krita/data/palettes/swatch-cmyk.gpl"
msgid "Swatch CMYK"
msgstr "Próbkowany CMYK"
#: krita/data/palettes/swatch-colored-grey.gpl:2
#, kde-format
msgctxt "./krita/data/palettes/swatch-colored-grey.gpl"
msgid "Swatch colored grey"
msgstr "Próbkowany szary "
#: krita/data/palettes/swatch-rgb.gpl:2
#, kde-format
msgctxt "./krita/data/palettes/swatch-rgb.gpl"
msgid "Swatch RGB"
msgstr "Próbkowany RGB"
#: krita/data/palettes/swatche.gpl:2
#, kde-format
msgctxt "./krita/data/palettes/swatche.gpl"
msgid "Swatches\t"
msgstr "Próbki\t"
#: krita/data/palettes/web.gpl:2
#, kde-format
msgctxt "./krita/data/palettes/web.gpl"
msgid "Web"
msgstr "Sieć"
#. i18n: context: Actions (connection-tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/ConnectionTool.action:6
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Connection Tool"
msgstr "Narzędzie łączenia"
#. i18n: context: Action (toggle-edit-mode), Actions (connection-tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (toggle-edit-mode), Actions (connection-tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (toggle-edit-mode), Actions (connection-tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (toggle-edit-mode), Actions (connection-tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/ConnectionTool.action:10
#: krita/data/actions/ConnectionTool.action:15
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Edit connection points"
msgstr "Edytuj punkty połączenia"
#. i18n: context: Action (align-relative), Actions (connection-tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (align-relative), Actions (connection-tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (align-relative), Actions (connection-tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (align-relative), Actions (connection-tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/ConnectionTool.action:20
#: krita/data/actions/ConnectionTool.action:25
#, no-c-format, kde-format
msgctxt "action"
msgid "%"
msgstr "%"
#. i18n: context: Action (align-left), Actions (connection-tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (align-left), Actions (connection-tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (align-left), Actions (connection-tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (align-left), Actions (connection-tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/ConnectionTool.action:30
#: krita/data/actions/ConnectionTool.action:35
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Align to left edge"
msgstr "Wyrównaj do lewej krawędzi"
#. i18n: context: Action (align-centerh), Actions (connection-tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (align-centerh), Actions (connection-tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (align-centerh), Actions (connection-tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (align-centerh), Actions (connection-tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/ConnectionTool.action:40
#: krita/data/actions/ConnectionTool.action:45
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Align to horizontal center"
msgstr "Wyrównaj do poziomego środka"
#. i18n: context: Action (align-right), Actions (connection-tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (align-right), Actions (connection-tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (align-right), Actions (connection-tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (align-right), Actions (connection-tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/ConnectionTool.action:50
#: krita/data/actions/ConnectionTool.action:55
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Align to right edge"
msgstr "Wyrównaj do prawej krawędzi"
#. i18n: context: Action (align-top), Actions (connection-tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (align-top), Actions (connection-tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (align-top), Actions (connection-tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (align-top), Actions (connection-tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/ConnectionTool.action:60
#: krita/data/actions/ConnectionTool.action:65
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Align to top edge"
msgstr "Wyrównaj do górnej krawędzi"
#. i18n: context: Action (align-centerv), Actions (connection-tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (align-centerv), Actions (connection-tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (align-centerv), Actions (connection-tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (align-centerv), Actions (connection-tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/ConnectionTool.action:70
#: krita/data/actions/ConnectionTool.action:75
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Align to vertical center"
msgstr "Wyrównaj do pionowego środka"
#. i18n: context: Action (align-bottom), Actions (connection-tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (align-bottom), Actions (connection-tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (align-bottom), Actions (connection-tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (align-bottom), Actions (connection-tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/ConnectionTool.action:80
#: krita/data/actions/ConnectionTool.action:85
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Align to bottom edge"
msgstr "Wyrównaj do dolnej krawędzi"
#. i18n: context: Action (escape-all), Actions (connection-tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (escape-all), Actions (connection-tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (escape-all), Actions (connection-tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (escape-all), Actions (connection-tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/ConnectionTool.action:90
#: krita/data/actions/ConnectionTool.action:95
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Escape in all directions"
msgstr "Ucieczka we wszystkich kierunkach"
#. i18n: context: Action (escape-horizontal), Actions (connection-tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (escape-horizontal), Actions (connection-tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (escape-horizontal), Actions (connection-tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (escape-horizontal), Actions (connection-tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/ConnectionTool.action:100
#: krita/data/actions/ConnectionTool.action:105
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Escape in horizontal directions"
msgstr "Ucieczka w poziomych kierunkach"
#. i18n: context: Action (escape-vertical), Actions (connection-tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (escape-vertical), Actions (connection-tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (escape-vertical), Actions (connection-tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (escape-vertical), Actions (connection-tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/ConnectionTool.action:110
#: krita/data/actions/ConnectionTool.action:115
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Escape in vertical directions"
msgstr "Ucieczka w pionowych kierunkach"
#. i18n: context: Action (escape-left), Actions (connection-tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (escape-left), Actions (connection-tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (escape-left), Actions (connection-tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (escape-left), Actions (connection-tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/ConnectionTool.action:120
#: krita/data/actions/ConnectionTool.action:125
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Escape in left direction"
msgstr "Ucieczka w lewym kierunku"
#. i18n: context: Action (escape-right), Actions (connection-tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (escape-right), Actions (connection-tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (escape-right), Actions (connection-tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (escape-right), Actions (connection-tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/ConnectionTool.action:130
#: krita/data/actions/ConnectionTool.action:135
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Escape in right direction"
msgstr "Ucieczka w prawym kierunku"
#. i18n: context: Action (escape-up), Actions (connection-tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (escape-up), Actions (connection-tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (escape-up), Actions (connection-tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (escape-up), Actions (connection-tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/ConnectionTool.action:140
#: krita/data/actions/ConnectionTool.action:145
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Escape in up direction"
msgstr "Ucieczka w górnym kierunku"
#. i18n: context: Action (escape-down), Actions (connection-tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (escape-down), Actions (connection-tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (escape-down), Actions (connection-tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (escape-down), Actions (connection-tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/ConnectionTool.action:150
#: krita/data/actions/ConnectionTool.action:155
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Escape in down direction"
msgstr "Ucieczka w dolnym kierunku"
#. i18n: context: Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/InteractionTool.action:4
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Interaction Tool"
msgstr "Narzędzie interpolacji"
#. i18n: context: Action (object_order_raise), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/InteractionTool.action:8
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Raise"
msgstr "Wznieś"
#. i18n: context: Action (object_order_raise), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/InteractionTool.action:13
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Raise"
msgstr "&Wznieś"
#. i18n: context: Action (object_align_horizontal_right), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (object_align_horizontal_right), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (svg_align_right), Actions (Text Tool), ActionCollection (SVG Tools)
#. i18n: context: Action (svg_align_right), Actions (Text Tool), ActionCollection (SVG Tools)
#. i18n: context: Action (object_align_horizontal_right), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (object_align_horizontal_right), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (svg_align_right), Actions (Text Tool), ActionCollection (SVG Tools)
#. i18n: context: Action (svg_align_right), Actions (Text Tool), ActionCollection (SVG Tools)
#: krita/data/actions/InteractionTool.action:18
#: krita/data/actions/InteractionTool.action:23
#: plugins/tools/svgtexttool/SvgTextTool.action:68
#: plugins/tools/svgtexttool/SvgTextTool.action:73
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Align Right"
msgstr "Wyrównaj do prawej"
#. i18n: context: Action (object_ungroup), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (object_ungroup), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (object_ungroup), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (object_ungroup), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/InteractionTool.action:28
#: krita/data/actions/InteractionTool.action:33
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Ungroup"
msgstr "Rozgrupuj"
#. i18n: context: Action (object_order_back), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/InteractionTool.action:38
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Send to Back"
msgstr "Przenieś na spód"
#. i18n: context: Action (object_order_back), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/InteractionTool.action:43
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Send to &Back"
msgstr "Przenieś na &spód"
#. i18n: context: Action (object_order_front), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/InteractionTool.action:48
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Bring to Front"
msgstr "Przesuń na wierzch"
#. i18n: context: Action (object_order_front), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/InteractionTool.action:53
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Bring to &Front"
msgstr "Przesuń na wierzch"
#. i18n: context: Action (object_align_vertical_center), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (object_align_vertical_center), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (object_align_vertical_center), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (object_align_vertical_center), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/InteractionTool.action:58
#: krita/data/actions/InteractionTool.action:63
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Vertically Center"
msgstr "Wyśrodkuj w pionie"
#. i18n: context: Action (object_group), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (object_group), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (object_group), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (object_group), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/InteractionTool.action:68
#: krita/data/actions/InteractionTool.action:73
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Group"
msgstr "Grupuj"
#. i18n: context: Action (object_align_horizontal_left), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (object_align_horizontal_left), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (svg_align_left), Actions (Text Tool), ActionCollection (SVG Tools)
#. i18n: context: Action (svg_align_left), Actions (Text Tool), ActionCollection (SVG Tools)
#. i18n: context: Action (object_align_horizontal_left), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (object_align_horizontal_left), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (svg_align_left), Actions (Text Tool), ActionCollection (SVG Tools)
#. i18n: context: Action (svg_align_left), Actions (Text Tool), ActionCollection (SVG Tools)
#: krita/data/actions/InteractionTool.action:78
#: krita/data/actions/InteractionTool.action:83
#: plugins/tools/svgtexttool/SvgTextTool.action:78
#: plugins/tools/svgtexttool/SvgTextTool.action:83
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Align Left"
msgstr "Wyrównaj do lewej"
#. i18n: context: Action (object_align_vertical_top), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (object_align_vertical_top), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (object_align_vertical_top), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (object_align_vertical_top), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/InteractionTool.action:88
#: krita/data/actions/InteractionTool.action:93
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Align Top"
msgstr "Wyrównaj do góry"
#. i18n: context: Action (object_align_horizontal_center), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (object_align_horizontal_center), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (object_align_horizontal_center), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (object_align_horizontal_center), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/InteractionTool.action:98
#: krita/data/actions/InteractionTool.action:103
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Horizontally Center"
msgstr "Wyśrodkuj w poziomie"
#. i18n: context: Action (object_order_lower), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/InteractionTool.action:108
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Lower"
msgstr "Obniż"
#. i18n: context: Action (object_order_lower), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/InteractionTool.action:113
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Lower"
msgstr "&Obniż"
#. i18n: context: Action (object_align_vertical_bottom), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (object_align_vertical_bottom), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (object_align_vertical_bottom), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (object_align_vertical_bottom), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/InteractionTool.action:118
#: krita/data/actions/InteractionTool.action:123
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Align Bottom"
msgstr "Wyrównaj do dołu"
#. i18n: context: Action (object_distribute_horizontal_left), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/InteractionTool.action:127
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Distribute Left"
msgstr "Rozmieść po lewo"
#. i18n: context: Action (object_distribute_horizontal_left), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/InteractionTool.action:128
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Distribute left edges equidistantly"
msgstr "Rozmieść krawędzie po lewo równoodlegle"
#. i18n: context: Action (object_distribute_horizontal_center), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/InteractionTool.action:136
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Distribute Centers Horizontally"
msgstr "Rozmieść środki w poziomie"
#. i18n: context: Action (object_distribute_horizontal_center), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/InteractionTool.action:137
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Distribute centers equidistantly horizontally"
msgstr "Rozmieść środki równoodlegle w poziomie"
#. i18n: context: Action (object_distribute_horizontal_right), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/InteractionTool.action:145
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Distribute Right"
msgstr "Rozmieść po prawo"
#. i18n: context: Action (object_distribute_horizontal_right), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/InteractionTool.action:146
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Distribute right edges equidistantly"
msgstr "Rozmieść krawędzie po prawo równoodlegle"
#. i18n: context: Action (object_distribute_horizontal_gaps), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/InteractionTool.action:154
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Distribute Horizontal Gap"
msgstr "Rozmieść poziomie szczeliny"
#. i18n: context: Action (object_distribute_horizontal_gaps), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/InteractionTool.action:155
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Make horizontal gaps between objects equal"
msgstr "Uczyń szczeliny między obiektami w poziomie równymi"
#. i18n: context: Action (object_distribute_vertical_top), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/InteractionTool.action:164
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Distribute Top"
msgstr "Rozmieść na górze"
#. i18n: context: Action (object_distribute_vertical_top), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/InteractionTool.action:165
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Distribute top edges equidistantly"
msgstr "Rozmieść krawędzie na górze równoodlegle"
#. i18n: context: Action (object_distribute_vertical_center), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/InteractionTool.action:173
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Distribute Centers Vertically"
msgstr "Rozmieść środki w pionie"
#. i18n: context: Action (object_distribute_vertical_center), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/InteractionTool.action:174
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Distribute centers equidistantly vertically"
msgstr "Rozmieść środki równoodlegle w pionie"
#. i18n: context: Action (object_distribute_vertical_bottom), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/InteractionTool.action:182
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Distribute Bottom"
msgstr "Rozmieść na dole"
#. i18n: context: Action (object_distribute_vertical_bottom), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/InteractionTool.action:183
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Distribute bottom edges equidistantly"
msgstr "Rozmieść krawędzie na dole równoodlegle"
#. i18n: context: Action (object_distribute_vertical_gaps), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/InteractionTool.action:191
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Distribute Vertical Gap"
msgstr "Rozmieść pionowe szczeliny"
#. i18n: context: Action (object_distribute_vertical_gaps), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/InteractionTool.action:192
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Make vertical gaps between objects equal"
msgstr "Uczyń szczeliny między obiektami w pionie równymi"
#. i18n: context: Action (object_transform_rotate_90_cw), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/InteractionTool.action:201
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Rotate 90° CW"
msgstr "Obróć 90° w prawo"
#. i18n: context: Action (object_transform_rotate_90_cw), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/InteractionTool.action:202
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Rotate object 90° clockwise"
msgstr "Obróć obiekt o 90° w prawo"
#. i18n: context: Action (object_transform_rotate_90_ccw), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/InteractionTool.action:211
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Rotate 90° CCW"
msgstr "Obróć 90° w lewo"
#. i18n: context: Action (object_transform_rotate_90_ccw), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/InteractionTool.action:212
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Rotate object 90° counterclockwise"
msgstr "Obróć obiekt o 90° w lewo"
#. i18n: context: Action (object_transform_rotate_180), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/InteractionTool.action:221
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Rotate 180°"
msgstr "Obróć o 180°"
#. i18n: context: Action (object_transform_rotate_180), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/InteractionTool.action:222
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Rotate object 180°"
msgstr "Obróć obiekt o 180°"
#. i18n: context: Action (object_transform_mirror_horizontally), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/InteractionTool.action:231
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Mirror Horizontally"
msgstr "Lustrzane odbicie poziome"
#. i18n: context: Action (object_transform_mirror_horizontally), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/InteractionTool.action:232
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Mirror object horizontally"
msgstr "Odbij obiekt lustrzanie w poziomie"
#. i18n: context: Action (object_transform_mirror_vertically), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/InteractionTool.action:241
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Mirror Vertically"
msgstr "Lustrzane odbicie pionowe"
#. i18n: context: Action (object_transform_mirror_vertically), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/InteractionTool.action:242
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Mirror object vertically"
msgstr "Odbij obiekt lustrzanie w pionie"
#. i18n: context: Action (object_transform_reset), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/InteractionTool.action:251
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Reset Transformations"
msgstr "Wyzeruj przekształcenia"
#. i18n: context: Action (object_transform_reset), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/InteractionTool.action:252
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Reset object transformations"
msgstr "Wyzeruj przekształcenia obiektu"
#. i18n: context: Action (object_unite), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/InteractionTool.action:261
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Unite"
msgstr "Scal"
#. i18n: context: Action (object_unite), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/InteractionTool.action:262
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Create boolean union of multiple objects"
msgstr "Stwórz scalenie boolowskie wielu obiektów"
#. i18n: context: Action (object_intersect), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/InteractionTool.action:271
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Intersect"
msgstr "Przetnij"
#. i18n: context: Action (object_intersect), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/InteractionTool.action:272
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Create boolean intersection of multiple objects"
msgstr "Stwórz przecięcie boolowskie wielu obiektów"
#. i18n: context: Action (object_subtract), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/InteractionTool.action:281
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Subtract"
msgstr "Odejmij"
#. i18n: context: Action (object_subtract), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/InteractionTool.action:282
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Subtract multiple objects from the first selected one"
msgstr "Odejmij wiele obiektów od pierwszego zaznaczonego"
#. i18n: context: Action (object_split), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/InteractionTool.action:291
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Split"
msgstr "Podziel"
#. i18n: context: Action (object_split), Actions (Interaction Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/InteractionTool.action:292
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Split objects with multiple subpaths into multiple objects"
msgstr "Podziel obiekty wieloma podścieżkami w wiele obiektów"
#. i18n: context: Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/MoveTool.action:4 krita/data/actions/PathTool.action:4
#: plugins/tools/basictools/KisToolPath.action:4
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Path Tool"
msgstr "Narzędzie ścieżki"
#. i18n: context: Action (movetool-move-up), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (movetool-move-up), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (movetool-move-up), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (movetool-move-up), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/MoveTool.action:8 krita/data/actions/MoveTool.action:13
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Move up"
msgstr "Przesuń w górę"
#. i18n: context: Action (movetool-move-down), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (movetool-move-down), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (movetool-move-down), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (movetool-move-down), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/MoveTool.action:18 krita/data/actions/MoveTool.action:23
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Move down"
msgstr "Przesuń w dół"
#. i18n: context: Action (movetool-show-coordinates), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/MoveTool.action:28
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Show absolute coordinates and offset while move action"
msgstr ""
"Pokazuj bezwzględne współrzędne i przesunięcie podczas działania przesunięcia"
#. i18n: context: Action (movetool-show-coordinates), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/MoveTool.action:33
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Show Coordinates"
msgstr "Pokaż współrzędne"
#. i18n: context: Action (movetool-move-left), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (movetool-move-left), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (movetool-move-left), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (movetool-move-left), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/MoveTool.action:38 krita/data/actions/MoveTool.action:43
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Move left"
msgstr "Przesuń w lewo"
#. i18n: context: Action (movetool-move-right), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (movetool-move-right-more), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (movetool-move-right), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (movetool-move-right-more), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/MoveTool.action:48 krita/data/actions/MoveTool.action:92
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Move right"
msgstr "Przesuń w prawo"
#. i18n: context: Action (movetool-move-up-more), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (movetool-move-up-more), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (movetool-move-up-more), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (movetool-move-up-more), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/MoveTool.action:57 krita/data/actions/MoveTool.action:62
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Move up more"
msgstr "Przesuń bardziej w górę"
#. i18n: context: Action (movetool-move-down-more), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (movetool-move-down-more), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (movetool-move-down-more), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (movetool-move-down-more), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/MoveTool.action:67 krita/data/actions/MoveTool.action:72
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Move down more"
msgstr "Przesuń bardziej w dół"
#. i18n: context: Action (movetool-move-left-more), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (movetool-move-left-more), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (movetool-move-left-more), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (movetool-move-left-more), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/MoveTool.action:77 krita/data/actions/MoveTool.action:82
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Move left more"
msgstr "Przesuń bardziej w lewo"
#. i18n: context: Action (movetool-move-right-more), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/MoveTool.action:87
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Move right more"
msgstr "Przesuń bardziej w prawo"
#. i18n: context: Action (convert-to-path), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (convert-to-path), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (convert-to-path), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (convert-to-path), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/PathTool.action:8 krita/data/actions/PathTool.action:13
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "To Path"
msgstr "Do ścieżki"
#. i18n: context: Action (pathpoint-remove), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (pathpoint-remove), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (pathpoint-remove), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (pathpoint-remove), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/PathTool.action:18 krita/data/actions/PathTool.action:23
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Remove point"
msgstr "Usuń punkt"
#. i18n: context: Action (path-break-segment), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (path-break-segment), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (path-break-segment), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (path-break-segment), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/PathTool.action:28 krita/data/actions/PathTool.action:33
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Break at segment"
msgstr "Przerwij w odcinku"
#. i18n: context: Action (pathsegment-line), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (pathsegment-line), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (pathsegment-line), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (pathsegment-line), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/PathTool.action:38 krita/data/actions/PathTool.action:43
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Segment to Line"
msgstr "Odcinek na linię"
#. i18n: context: Action (path-break-point), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (path-break-point), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (path-break-point), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (path-break-point), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/PathTool.action:48 krita/data/actions/PathTool.action:53
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Break at point"
msgstr "Przerwij w punkcie"
#. i18n: context: Action (pathpoint-line), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (pathpoint-line), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (pathpoint-line), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (pathpoint-line), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/PathTool.action:58 krita/data/actions/PathTool.action:63
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Make line point"
msgstr "Utwórz punkt linii"
#. i18n: context: Action (pathpoint-symmetric), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (pathpoint-symmetric), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (pathpoint-symmetric), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (pathpoint-symmetric), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/PathTool.action:68 krita/data/actions/PathTool.action:73
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Symmetric Point"
msgstr "Punkt symetryczny"
#. i18n: context: Action (pathpoint-curve), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (pathpoint-curve), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (pathpoint-curve), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (pathpoint-curve), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/PathTool.action:78 krita/data/actions/PathTool.action:83
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Make curve point"
msgstr "Utwórz punkt krzywej"
#. i18n: context: Action (pathsegment-curve), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (pathsegment-curve), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (pathsegment-curve), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (pathsegment-curve), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/PathTool.action:88 krita/data/actions/PathTool.action:93
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Segment to Curve"
msgstr "Odcinek do krzywej"
#. i18n: context: Action (pathpoint-insert), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (pathpoint-insert), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (pathpoint-insert), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (pathpoint-insert), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/PathTool.action:98 krita/data/actions/PathTool.action:103
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Insert point"
msgstr "Wstaw punkt"
#. i18n: context: Action (pathpoint-corner), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (pathpoint-corner), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (pathpoint-corner), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (pathpoint-corner), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/PathTool.action:108
#: krita/data/actions/PathTool.action:113
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Corner point"
msgstr "Punkt narożny"
#. i18n: context: Action (pathpoint-merge), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (pathpoint-merge), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (pathpoint-merge), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (pathpoint-merge), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/PathTool.action:118
#: krita/data/actions/PathTool.action:123
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Merge points"
msgstr "Scal punkty"
#. i18n: context: Action (pathpoint-join), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (pathpoint-join), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (pathpoint-join), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (pathpoint-join), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/PathTool.action:128
#: krita/data/actions/PathTool.action:133
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Join with segment"
msgstr "Połącz z odcinkiem"
#. i18n: context: Action (pathpoint-smooth), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (pathpoint-smooth), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (pathpoint-smooth), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (pathpoint-smooth), Actions (Path Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/data/actions/PathTool.action:138
#: krita/data/actions/PathTool.action:143
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Smooth point"
msgstr "Gładki punkt"
#. i18n: context: Actions (General), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Actions (General), ActionCollection (KarbonCalligraphyTool)
#. i18n: context: Actions (General), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Actions (General), ActionCollection (KarbonCalligraphyTool)
#: krita/krita.action:4
#: plugins/tools/karbonplugins/tools/CalligraphyTool/KarbonCalligraphyTool.action:4
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "General"
msgstr "Ogólne"
#. i18n: context: Action (open_resources_directory), Actions (General), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:7
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Open Resources Folder"
msgstr "Otwórz katalog zasobów"
#. i18n: context: Action (open_resources_directory), Actions (General), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:9
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid ""
"Opens a file browser at the location Krita saves resources such as brushes "
"to."
msgstr ""
"Otwiera przeglądarkę plików w miejscu, w którym Krita zapisuje zasoby takie "
"jak pędzle."
#. i18n: context: Action (edit_blacklist_cleanup), Actions (General), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:19
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Cleanup removed files..."
msgstr "Uporządkuj usunięte pliki..."
#. i18n: context: Action (edit_blacklist_cleanup), Actions (General), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:21
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Cleanup removed files"
msgstr "Uporządkuj usunięte pliki"
#. i18n: context: Action (windows_cascade), Actions (General), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:31
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "C&ascade"
msgstr "K&askada"
#. i18n: context: Action (windows_cascade), Actions (General), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:33
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Cascade"
msgstr "Kaskada"
#. i18n: context: Action (windows_tile), Actions (General), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:43
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Tile"
msgstr "&Kafelki"
#. i18n: context: Action (windows_tile), Actions (General), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:45
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Tile"
msgstr "Kafelki"
#. i18n: context: Action (create_bundle), Actions (General), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:55
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Create Resource Bundle..."
msgstr "Utwórz zestaw zasobów..."
#. i18n: context: Action (create_bundle), Actions (General), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:57
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Create Resource Bundle"
msgstr "Utwórz zestaw zasobów"
#. i18n: context: Action (mainToolBar), Actions (General), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (mainToolBar), Actions (General), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (mainToolBar), Actions (General), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (mainToolBar), Actions (General), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:67 krita/krita.action:69
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Show File Toolbar"
msgstr "Pokaż pasek narzędzi pliku"
#. i18n: context: Action (show_color_selector), Actions (General), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (show_color_selector), Actions (General), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (show_color_selector), Actions (General), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (show_color_selector), Actions (General), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:78 krita/krita.action:80
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Show color selector"
msgstr "Pokaż wybór barwy"
#. i18n: context: Action (show_mypaint_shade_selector), Actions (General), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (show_mypaint_shade_selector), Actions (General), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (show_mypaint_shade_selector), Actions (General), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (show_mypaint_shade_selector), Actions (General), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:88 krita/krita.action:90
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Show MyPaint shade selector"
msgstr "Wybór cienia MojegoMalowidła"
#. i18n: context: Action (show_minimal_shade_selector), Actions (General), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (show_minimal_shade_selector), Actions (General), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (show_minimal_shade_selector), Actions (General), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (show_minimal_shade_selector), Actions (General), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:98 krita/krita.action:100
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Show minimal shade selector"
msgstr "Pokaż minimalny wybór cienia"
#. i18n: context: Action (show_color_history), Actions (General), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (show_color_history), Actions (General), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (show_color_history), Actions (General), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (show_color_history), Actions (General), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:108 krita/krita.action:110
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Show color history"
msgstr "Pokaż historię barw"
#. i18n: context: Action (show_common_colors), Actions (General), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (show_common_colors), Actions (General), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (show_common_colors), Actions (General), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (show_common_colors), Actions (General), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:118 krita/krita.action:120
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Show common colors"
msgstr "Pokaż powszechne barwy"
#. i18n: context: Action (show_tool_options), Actions (General), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (show_tool_options), Actions (General), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (show_tool_options), Actions (General), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (show_tool_options), Actions (General), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:128 krita/krita.action:130
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Show Tool Options"
msgstr "Pokaż opcje narzędzia"
#. i18n: context: Action (show_brush_editor), Actions (General), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (show_brush_editor), Actions (General), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (show_brush_editor), Actions (General), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (show_brush_editor), Actions (General), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:138 krita/krita.action:140
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Show Brush Editor"
msgstr "Pokaż edytor pędzla"
#. i18n: context: Action (show_brush_presets), Actions (General), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (show_brush_presets), Actions (General), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (show_brush_presets), Actions (General), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (show_brush_presets), Actions (General), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:148 krita/krita.action:150
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Show Brush Presets"
msgstr "Pokaż nastawy pędzli"
#. i18n: context: Action (tablet_debugger), Actions (General), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (tablet_debugger), Actions (General), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (tablet_debugger), Actions (General), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (tablet_debugger), Actions (General), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:158 krita/krita.action:160
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Toggle Tablet Debugger"
msgstr "Przełącz debugowanie tabletu"
#. i18n: context: Action (buginfo), Actions (General), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (buginfo), Actions (General), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (buginfo), Actions (General), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (buginfo), Actions (General), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:173 krita/krita.action:175
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Show system information for bug reports."
msgstr "Pokaż informacji systemowe dla zgłoszeń o błędach."
#. i18n: context: Action (rename_composition), Actions (General), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:185
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Rename Composition..."
msgstr "Zmień nazwę kompozycji..."
#. i18n: context: Action (rename_composition), Actions (General), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:187
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Rename Composition"
msgstr "Zmień nazwę kompozycji"
#. i18n: context: Action (update_composition), Actions (General), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (update_composition), Actions (General), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (update_composition), Actions (General), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (update_composition), Actions (General), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:197 krita/krita.action:199
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Update Composition"
msgstr "Uaktualnij kompozycję"
#. i18n: context: Action (ruler_pixel_multiple2), Actions (General), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (ruler_pixel_multiple2), Actions (General), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (ruler_pixel_multiple2), Actions (General), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (ruler_pixel_multiple2), Actions (General), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:209 krita/krita.action:211
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Use multiple of 2 for pixel scale"
msgstr "Użyj wielokrotności 2 dla skali pikseli"
#. i18n: context: Action (invert_selection), Actions (General), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:221
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Invert Selection"
msgstr "Odwróć zaznaczen&ie"
#. i18n: context: Action (invert_selection), Actions (General), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:223
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Invert current selection"
msgstr "Odwróć bieżące zaznaczenie"
#. i18n: context: Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:235
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Painting"
msgstr "Malowanie"
#. i18n: context: Action (make_brush_color_lighter), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (make_brush_color_lighter), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (make_brush_color_lighter), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (make_brush_color_lighter), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:238 krita/krita.action:240
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Make brush color lighter"
msgstr "Rozjaśnij barwę pędzla"
#. i18n: context: Action (make_brush_color_darker), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (make_brush_color_darker), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (make_brush_color_darker), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (make_brush_color_darker), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:250 krita/krita.action:252
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Make brush color darker"
msgstr "Ściemnij barwę pędzla"
#. i18n: context: Action (make_brush_color_saturated), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (make_brush_color_saturated), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (make_brush_color_saturated), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (make_brush_color_saturated), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:262 krita/krita.action:264
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Make brush color more saturated"
msgstr "Zwiększ nasycenie barwy pędzla"
#. i18n: context: Action (make_brush_color_desaturated), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (make_brush_color_desaturated), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (make_brush_color_desaturated), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (make_brush_color_desaturated), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:272 krita/krita.action:274
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Make brush color more desaturated"
msgstr "Zmniejsz nasycenie barwy pędzla"
#. i18n: context: Action (shift_brush_color_clockwise), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (shift_brush_color_clockwise), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (shift_brush_color_clockwise), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (shift_brush_color_clockwise), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:282 krita/krita.action:284
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Shift brush color hue clockwise"
msgstr "Przesuń odcień barwy pędzla w prawo"
#. i18n: context: Action (shift_brush_color_counter_clockwise), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (shift_brush_color_counter_clockwise), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (shift_brush_color_counter_clockwise), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (shift_brush_color_counter_clockwise), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:292 krita/krita.action:294
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Shift brush color hue counter-clockwise"
msgstr "Przesuń odcień barwy pędzla w lewo"
#. i18n: context: Action (make_brush_color_redder), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (make_brush_color_redder), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (make_brush_color_redder), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (make_brush_color_redder), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:302 krita/krita.action:304
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Make brush color more red"
msgstr "Dodaj więcej czerwonego do pędzla"
#. i18n: context: Action (make_brush_color_greener), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (make_brush_color_greener), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (make_brush_color_greener), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (make_brush_color_greener), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:312 krita/krita.action:314
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Make brush color more green"
msgstr "Dodaj więcej zielonego do pędzla"
#. i18n: context: Action (make_brush_color_bluer), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (make_brush_color_bluer), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (make_brush_color_bluer), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (make_brush_color_bluer), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:322 krita/krita.action:324
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Make brush color more blue"
msgstr "Dodaj więcej niebieskiego do pędzla"
#. i18n: context: Action (make_brush_color_yellower), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (make_brush_color_yellower), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (make_brush_color_yellower), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (make_brush_color_yellower), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:332 krita/krita.action:334
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Make brush color more yellow"
msgstr "Dodaj więcej żółtego do pędzla"
#. i18n: context: Action (increase_opacity), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (increase_opacity), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (increase_opacity), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (increase_opacity), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:342 krita/krita.action:344
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Increase opacity"
msgstr "Zwiększ nieprzezroczystość"
#. i18n: context: Action (decrease_opacity), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (decrease_opacity), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (decrease_opacity), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (decrease_opacity), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:354 krita/krita.action:356
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Decrease opacity"
msgstr "Zmniejsz nieprzezroczystość"
#. i18n: context: Action (erase_action), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (erase_action), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (erase_action), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (erase_action), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:366 krita/krita.action:368
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Set eraser mode"
msgstr "Ustaw tryb gumki"
#. i18n: context: Action (reload_preset_action), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (reload_preset_action), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (reload_preset_action), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (reload_preset_action), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:378 krita/krita.action:380
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Reload Original Preset"
msgstr "Wczytaj ponownie pierwotną nastawę"
#. i18n: context: Action (preserve_alpha), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (preserve_alpha), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (preserve_alpha), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (preserve_alpha), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:389 krita/krita.action:391
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Preserve Alpha"
msgstr "Zachowaj kanał alfa"
#. i18n: context: Action (disable_pressure), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (disable_pressure), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (disable_pressure), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (disable_pressure), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:400 krita/krita.action:402
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Use Pen Pressure"
msgstr "Użyj nacisku pióra"
#. i18n: context: Action (hmirror_action), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (hmirror_action), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (hmirror_action), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (hmirror_action), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:411 krita/krita.action:413
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Horizontal Mirror Tool"
msgstr "Narzędzie odbicia lustrzanego w poziomie"
#. i18n: context: Action (vmirror_action), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (vmirror_action), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (vmirror_action), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (vmirror_action), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:422 krita/krita.action:424
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Vertical Mirror Tool"
msgstr "Narzędzie odbicia lustrzanego w pionie"
#. i18n: context: Action (mirrorX-hideDecorations), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (mirrorX-hideDecorations), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (mirrorX-hideDecorations), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (mirrorX-hideDecorations), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:433 krita/krita.action:435
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Hide Mirror X Line"
msgstr "Ukryj linię X lustra"
#. i18n: context: Action (mirrorY-hideDecorations), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (mirrorY-hideDecorations), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (mirrorY-hideDecorations), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (mirrorY-hideDecorations), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:444 krita/krita.action:446
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Hide Mirror Y Line"
msgstr "Ukryj linię Y lustra"
#. i18n: context: Action (mirrorX-lock), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:455
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Lock"
msgstr "Zablokuj"
#. i18n: context: Action (mirrorX-lock), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:457
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Lock X Line"
msgstr "Zablokuj linię X"
#. i18n: context: Action (mirrorY-lock), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (mirrorY-lock), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (mirrorY-lock), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (mirrorY-lock), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:466 krita/krita.action:468
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Lock Y Line"
msgstr "Zablokuj linię Y"
#. i18n: context: Action (mirrorX-moveToCenter), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:477
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Move to Canvas Center"
msgstr "Przesuń do środka płótna"
#. i18n: context: Action (mirrorX-moveToCenter), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:479
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Move to Canvas Center X"
msgstr "Przesuń do środka X płótna"
#. i18n: context: Action (mirrorY-moveToCenter), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (mirrorY-moveToCenter), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (mirrorY-moveToCenter), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (mirrorY-moveToCenter), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:488 krita/krita.action:490
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Move to Canvas Center Y"
msgstr "Przesuń do środka Y płótna"
#. i18n: context: Action (toggle-selection-overlay-mode), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:499
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Toggle Selection Display Mode"
msgstr "Przełącz &tryb wyświetlania zaznaczania"
#. i18n: context: Action (toggle-selection-overlay-mode), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:501
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Toggle Selection Display Mode"
msgstr "Przełącz tryb wyświetlania zaznaczania"
#. i18n: context: Action (next_favorite_preset), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (next_favorite_preset), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (next_favorite_preset), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (next_favorite_preset), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:511 krita/krita.action:513
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Next Favourite Preset"
msgstr "Następna ulubiona nastawa"
#. i18n: context: Action (previous_favorite_preset), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (previous_favorite_preset), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (previous_favorite_preset), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (previous_favorite_preset), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:521 krita/krita.action:523
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Previous Favourite Preset"
msgstr "Poprzednia ulubiona nastawa"
#. i18n: context: Action (previous_preset), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (previous_preset), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (previous_preset), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (previous_preset), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:531 krita/krita.action:533
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Switch to Previous Preset"
msgstr "Przełącz do poprzedniej nastawy"
#. i18n: context: Action (BrushesAndStuff), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (BrushesAndStuff), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (BrushesAndStuff), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (BrushesAndStuff), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:541 krita/krita.action:543
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Hide Brushes and Stuff Toolbar"
msgstr "Ukryj pasek narzędzi pędzli i innych"
#. i18n: context: Action (reset_fg_bg), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (reset_fg_bg), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (reset_fg_bg), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (reset_fg_bg), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:551 krita/krita.action:553
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Reset Foreground and Background Color"
msgstr "Wyzeruj barwę pierwszoplanową i barwę tła"
#. i18n: context: Action (toggle_fg_bg), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (toggle_fg_bg), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (toggle_fg_bg), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (toggle_fg_bg), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:561 krita/krita.action:563
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Swap Foreground and Background Color"
msgstr "Zamień barwę pierwszoplanową z barwą tła"
#. i18n: context: Action (selection_tool_mode_add), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (selection_tool_mode_add), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (selection_tool_mode_add), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (selection_tool_mode_add), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:571 krita/krita.action:573
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Selection Mode: Add"
msgstr "Tryb zaznaczania: Dodawanie"
#. i18n: context: Action (selection_tool_mode_subtract), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (selection_tool_mode_subtract), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (selection_tool_mode_subtract), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (selection_tool_mode_subtract), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:581 krita/krita.action:583
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Selection Mode: Subtract"
msgstr "Tryb zaznaczania: Odejmowanie"
#. i18n: context: Action (selection_tool_mode_intersect), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (selection_tool_mode_intersect), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (selection_tool_mode_intersect), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (selection_tool_mode_intersect), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:591 krita/krita.action:593
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Selection Mode: Intersect"
msgstr "Tryb zaznaczania: Przecinanie"
#. i18n: context: Action (selection_tool_mode_replace), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (selection_tool_mode_replace), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (selection_tool_mode_replace), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (selection_tool_mode_replace), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:601 krita/krita.action:603
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Selection Mode: Replace"
msgstr "Tryb zaznaczania: Zastępowanie"
#. i18n: context: Action (set_weighted_brush_smoothing), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (set_weighted_brush_smoothing), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (set_weighted_brush_smoothing), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (set_weighted_brush_smoothing), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:611 krita/krita.action:613
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Brush Smoothing: Weighted"
msgstr "Wygładzanie pędzla: Ważone"
#. i18n: context: Action (set_no_brush_smoothing), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (set_no_brush_smoothing), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (set_no_brush_smoothing), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (set_no_brush_smoothing), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:621 krita/krita.action:623
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Brush Smoothing: Disabled"
msgstr "Wygładzanie pędzla: Wyłączone"
#. i18n: context: Action (set_stabilizer_brush_smoothing), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (set_stabilizer_brush_smoothing), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (set_stabilizer_brush_smoothing), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (set_stabilizer_brush_smoothing), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:631 krita/krita.action:633
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Brush Smoothing: Stabilizer"
msgstr "Wygładzanie pędzla: Stabilizator"
#. i18n: context: Action (decrease_brush_size), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (decrease_brush_size), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (decrease_brush_size), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (decrease_brush_size), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:641 krita/krita.action:643
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Decrease Brush Size"
msgstr "Zmniejsz rozmiar pędzla"
#. i18n: context: Action (set_simple_brush_smoothing), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (set_simple_brush_smoothing), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (set_simple_brush_smoothing), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (set_simple_brush_smoothing), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:653 krita/krita.action:655
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Brush Smoothing: Basic"
msgstr "Wygładzanie pędzla: Podstawowe"
#. i18n: context: Action (increase_brush_size), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (increase_brush_size), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (increase_brush_size), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (increase_brush_size), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:663 krita/krita.action:665
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Increase Brush Size"
msgstr "Zwiększ rozmiar pędzla"
#. i18n: context: Action (toggle_assistant), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (toggle_assistant), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (toggle_assistant), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (toggle_assistant), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:675 krita/krita.action:677
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Toggle Assistant"
msgstr "Pomocnik przełączania"
#. i18n: context: Action (undo_polygon_selection), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (undo_polygon_selection), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (undo_polygon_selection), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (undo_polygon_selection), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:685 krita/krita.action:687
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Undo Polygon Selection Points"
msgstr "Wycofaj punkty wielokąta zaznaczania"
#. i18n: context: Action (fill_selection_foreground_color_opacity), Actions (EditFill), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (fill_selection_foreground_color_opacity), Actions (EditFill), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (fill_selection_foreground_color_opacity), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (fill_selection_foreground_color_opacity), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (fill_selection_foreground_color_opacity), Actions (EditFill), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (fill_selection_foreground_color_opacity), Actions (EditFill), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (fill_selection_foreground_color_opacity), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (fill_selection_foreground_color_opacity), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:695 krita/krita.action:697 krita/kritamenu.action:460
#: krita/kritamenu.action:462
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Fill with Foreground Color (Opacity)"
msgstr "Wypełnij barwą pierwszoplanową (nieprzezroczystość)"
#. i18n: context: Action (fill_selection_background_color_opacity), Actions (EditFill), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (fill_selection_background_color_opacity), Actions (EditFill), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (fill_selection_background_color_opacity), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (fill_selection_background_color_opacity), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (fill_selection_background_color_opacity), Actions (EditFill), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (fill_selection_background_color_opacity), Actions (EditFill), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (fill_selection_background_color_opacity), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (fill_selection_background_color_opacity), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:707 krita/krita.action:709 krita/kritamenu.action:472
#: krita/kritamenu.action:474
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Fill with Background Color (Opacity)"
msgstr "Wypełnij barwą tła (nieprzezroczystość)"
#. i18n: context: Action (fill_selection_pattern_opacity), Actions (EditFill), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (fill_selection_pattern_opacity), Actions (EditFill), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (fill_selection_pattern_opacity), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (fill_selection_pattern_opacity), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (fill_selection_pattern_opacity), Actions (EditFill), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (fill_selection_pattern_opacity), Actions (EditFill), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (fill_selection_pattern_opacity), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (fill_selection_pattern_opacity), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:719 krita/krita.action:721 krita/kritamenu.action:484
#: krita/kritamenu.action:486
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Fill with Pattern (Opacity)"
msgstr "Wypełnij wzorcem (nieprzezroczystość)"
#. i18n: context: Action (convert_selection_to_shape), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:731
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Convert &to Shape"
msgstr "Przeksz&tałć na kształt"
#. i18n: context: Action (convert_selection_to_shape), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:733
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Convert to Shape"
msgstr "Przekształć na kształt"
#. i18n: context: Action (show-global-selection-mask), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:743
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Show Global Selection Mask"
msgstr "Pokaż ma&skę globalnego zaznaczania"
#. i18n: context: Action (show-global-selection-mask), Actions (Painting), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:745
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid ""
"Shows global selection as a usual selection mask in <interface>Layers</"
"interface> docker"
msgstr ""
"Pokazuje globalne zaznaczenie jako zwyczajną maskę zaznaczania w dokowaniu "
"<b>Warstwy</b>"
#. i18n: context: Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:756 plugins/filters/threshold/threshold.action:4
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Filters"
msgstr "Filtry"
#. i18n: context: Action (krita_filter_colortoalpha), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:759
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Color to Alpha..."
msgstr "&Barwa na kanał alfa..."
#. i18n: context: Action (krita_filter_colortoalpha), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:761
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Color to Alpha"
msgstr "Barwa na kanał alfa"
#. i18n: context: Action (krita_filter_top edge detections), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:771
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Top Edge Detection"
msgstr "Wykrywanie &górnej krawędzi"
#. i18n: context: Action (krita_filter_top edge detections), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:773
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Top Edge Detection"
msgstr "Wykrywanie górnej krawędzi"
#. i18n: context: Action (krita_filter_indexcolors), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:783
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Index Colors..."
msgstr "&Indeksowanie barw..."
#. i18n: context: Action (krita_filter_indexcolors), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:785
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Index Colors"
msgstr "Zaindeksowane barwy"
#. i18n: context: Action (krita_filter_emboss horizontal only), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:795
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Emboss Horizontal &Only"
msgstr "Wytłoczenie tylko w &poziomie"
#. i18n: context: Action (krita_filter_emboss horizontal only), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:797
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Emboss Horizontal Only"
msgstr "Wytłoczenie poziome"
#. i18n: context: Action (krita_filter_dodge), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:807
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "D&odge"
msgstr "R&ozjaśnianie"
#. i18n: context: Action (krita_filter_dodge), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:809
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Dodge"
msgstr "Rozjaśnianie"
#. i18n: context: Action (krita_filter_sharpen), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:819
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Sharpen"
msgstr "Wyo&strzanie"
#. i18n: context: Action (krita_filter_sharpen), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:821
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Sharpen"
msgstr "Wyostrzanie"
#. i18n: context: Action (krita_filter_burn), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:831
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "B&urn"
msgstr "W&ypalanie"
#. i18n: context: Action (krita_filter_burn), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:833
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Burn"
msgstr "Wypalanie"
#. i18n: context: Action (krita_filter_mean removal), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:843
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Mean Removal"
msgstr "&Usuwanie średniej"
#. i18n: context: Action (krita_filter_mean removal), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:845
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Mean Removal"
msgstr "Usuwanie średniej"
#. i18n: context: Action (krita_filter_gaussian blur), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:855
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Gaussian Blur..."
msgstr "Rozmycie &Gausa..."
#. i18n: context: Action (krita_filter_gaussian blur), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:857
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Gaussian Blur"
msgstr "Rozmycie Gaussa"
#. i18n: context: Action (krita_filter_emboss all directions), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:867
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Emboss &in All Directions"
msgstr "Wytłoczenie we wszystkich k&ierunkach"
#. i18n: context: Action (krita_filter_emboss all directions), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:869
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Emboss in All Directions"
msgstr "Wytłoczenie we wszystkich kierunkach"
#. i18n: context: Action (krita_filter_smalltiles), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:879
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Small Tiles..."
msgstr "&Małe kafle..."
#. i18n: context: Action (krita_filter_smalltiles), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:881
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Small Tiles"
msgstr "Małe kafle"
#. i18n: context: Action (krita_filter_levels), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:891
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Levels..."
msgstr "&Poziomy..."
#. i18n: context: Action (krita_filter_levels), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:893
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Levels"
msgstr "Poziomy"
#. i18n: context: Action (krita_filter_sobel), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:903
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Sobel..."
msgstr "&Sobel..."
#. i18n: context: Action (krita_filter_sobel), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:905
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Sobel"
msgstr "Sobel"
#. i18n: context: Action (krita_filter_wave), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:915
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Wave..."
msgstr "&Fala..."
#. i18n: context: Action (krita_filter_wave), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:917
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Wave"
msgstr "Fala"
#. i18n: context: Action (krita_filter_motion blur), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:927
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Motion Blur..."
msgstr "Roz&mycie w ruchu..."
#. i18n: context: Action (krita_filter_motion blur), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:929
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Motion Blur"
msgstr "Rozmycie w ruchu"
#. i18n: context: Action (krita_filter_invert), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:939
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Invert"
msgstr "&Odwróć"
#. i18n: context: Action (krita_filter_invert), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:941
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Invert"
msgstr "Odwróć"
#. i18n: context: Action (krita_filter_perchannel), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:951
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Color Adjustment curves..."
msgstr "Krzywe &regulacji barwy..."
#. i18n: context: Action (krita_filter_perchannel), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:953
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Color Adjustment curves"
msgstr "Krzywe regulacji barwy"
#. i18n: context: Action (krita_filter_pixelize), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:963
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Pi&xelize..."
msgstr "Pi&kselizacja..."
#. i18n: context: Action (krita_filter_pixelize), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:965
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Pixelize"
msgstr "Pikselizacja"
#. i18n: context: Action (krita_filter_emboss laplascian), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:975
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Emboss (&Laplacian)"
msgstr "Wytłoczenie (&Laplasjan)"
#. i18n: context: Action (krita_filter_emboss laplascian), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:977
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Emboss (Laplacian)"
msgstr "Wytłoczenie (Laplasjan)"
#. i18n: context: Action (krita_filter_left edge detections), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:987
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Left Edge Detection"
msgstr "Wykrywanie &lewej krawędzi"
#. i18n: context: Action (krita_filter_left edge detections), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:989
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Left Edge Detection"
msgstr "Wykrywanie lewej krawędzi"
#. i18n: context: Action (krita_filter_blur), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:999
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Blur..."
msgstr "&Rozmycie..."
#. i18n: context: Action (blur_filters), Actions (Filter), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (blur_filters), Actions (Filter), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (krita_filter_blur), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (blur_filters), Actions (Filter), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (blur_filters), Actions (Filter), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (krita_filter_blur), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1001 krita/kritamenu.action:1467
#: krita/kritamenu.action:1469
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Blur"
msgstr "Rozmycie"
#. i18n: context: Action (krita_filter_raindrops), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1011
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Raindrops..."
msgstr "K&rople deszczu..."
#. i18n: context: Action (krita_filter_raindrops), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1013
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Raindrops"
msgstr "Krople deszczu"
#. i18n: context: Action (krita_filter_bottom edge detections), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1023
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Bottom Edge Detection"
msgstr "&Wykrywanie dolnej krawędzi"
#. i18n: context: Action (krita_filter_bottom edge detections), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1025
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Bottom Edge Detection"
msgstr "Wykrywanie dolnej krawędzi"
#. i18n: context: Action (krita_filter_noise), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1035
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Random Noise..."
msgstr "P&rzypadkowy szum..."
#. i18n: context: Action (krita_filter_noise), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1037
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Random Noise"
msgstr "Przypadkowy szum"
#. i18n: context: Action (krita_filter_brightnesscontrast), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1047
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Brightness/Contrast curve..."
msgstr "Krzywa &jasności/kontrastu..."
#. i18n: context: Action (krita_filter_brightnesscontrast), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1049
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Brightness/Contrast curve"
msgstr "Krzywa jasności/kontrastu"
#. i18n: context: Action (krita_filter_colorbalance), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1059
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Colo&r Balance..."
msgstr "Równowaga ba&rw..."
#. i18n: context: Action (krita_filter_colorbalance), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1061
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Color Balance"
msgstr "Równowaga barw"
#. i18n: context: Action (krita_filter_phongbumpmap), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1071
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Phong Bumpmap..."
msgstr "Mapa wypukłości &Phong..."
#. i18n: context: Action (krita_filter_phongbumpmap), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1073
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Phong Bumpmap"
msgstr "Mapa wypukłości Phong"
#. i18n: context: Action (krita_filter_desaturate), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1083
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Desaturate"
msgstr "&Zmniejszenie nasycenia"
#. i18n: context: Action (krita_filter_desaturate), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1085
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Desaturate"
msgstr "Zmniejszenie nasycenia"
#. i18n: context: Action (krita_filter_colortransfer), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1095
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Color &Transfer..."
msgstr "Przeniesienie &barwy..."
#. i18n: context: Action (krita_filter_colortransfer), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1097
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Color Transfer"
msgstr "Przeniesienie barwy"
#. i18n: context: Action (krita_filter_emboss vertical only), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1107
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Emboss &Vertical Only"
msgstr "Wytłoczenie tylko w &pionie"
#. i18n: context: Action (krita_filter_emboss vertical only), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1109
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Emboss Vertical Only"
msgstr "Wytłoczenie tylko w pionie"
#. i18n: context: Action (krita_filter_lens blur), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1119
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Lens Blur..."
msgstr "&Rozmycie soczewkowe..."
#. i18n: context: Action (krita_filter_lens blur), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1121
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Lens Blur"
msgstr "Rozmycie soczewkowe"
#. i18n: context: Action (krita_filter_minimize), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1131
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "M&inimize Channel"
msgstr "Z&mniejszenie wartość kanału"
#. i18n: context: Action (krita_filter_minimize), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1133
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Minimize Channel"
msgstr "Zmniejszenie wartość kanału"
#. i18n: context: Action (krita_filter_maximize), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1143
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "M&aximize Channel"
msgstr "Z&większenie wartości kanału"
#. i18n: context: Action (krita_filter_maximize), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1145
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Maximize Channel"
msgstr "Zwiększenie wartości kanału"
#. i18n: context: Action (krita_filter_oilpaint), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1155
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Oilpaint..."
msgstr "Farba &olejna..."
#. i18n: context: Action (krita_filter_oilpaint), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1157
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Oilpaint"
msgstr "Farba olejna"
#. i18n: context: Action (krita_filter_right edge detections), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1167
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Right Edge Detection"
msgstr "Wykrywanie p&rawej krawędzi"
#. i18n: context: Action (krita_filter_right edge detections), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1169
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Right Edge Detection"
msgstr "Wykrywanie prawej krawędzi"
#. i18n: context: Action (krita_filter_autocontrast), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1179
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Auto Contrast"
msgstr "&Auto-kontrast"
#. i18n: context: Action (krita_filter_autocontrast), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1181
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Auto Contrast"
msgstr "Auto-kontrast"
#. i18n: context: Action (krita_filter_roundcorners), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1191
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Round Corners..."
msgstr "Zaok&rąglenie krawędzi..."
#. i18n: context: Action (krita_filter_roundcorners), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1193
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Round Corners"
msgstr "Zaokrąglenie krawędzi"
#. i18n: context: Action (krita_filter_unsharp), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1203
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Unsharp Mask..."
msgstr "Maska &wyostrzania..."
#. i18n: context: Action (krita_filter_unsharp), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1205
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Unsharp Mask"
msgstr "Maska wyostrzania"
#. i18n: context: Action (krita_filter_emboss), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1215
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Emboss with Variable Depth..."
msgstr "&Wytłoczenie ze zmienną głębokością..."
#. i18n: context: Action (krita_filter_emboss), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1217
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Emboss with Variable Depth"
msgstr "Wytłoczenie ze zmienną głębokością"
#. i18n: context: Action (krita_filter_emboss horizontal and vertical), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1227
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Emboss &Horizontal && Vertical"
msgstr "Wytłoczenie w &poziomie i pionie"
#. i18n: context: Action (krita_filter_emboss horizontal and vertical), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1229
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Emboss Horizontal & Vertical"
msgstr "Wytłoczenie w poziomie i pionie"
#. i18n: context: Action (krita_filter_randompick), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1239
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Random &Pick..."
msgstr "Losowy &wybór..."
#. i18n: context: Action (krita_filter_randompick), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1241
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Random Pick"
msgstr "Losowy wybór"
#. i18n: context: Action (krita_filter_gaussiannoisereducer), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1251
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Gaussian Noise Reduction..."
msgstr "Odszumianie metodą &Gaussa..."
#. i18n: context: Action (krita_filter_gaussiannoisereducer), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1253
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Gaussian Noise Reduction"
msgstr "Odszumianie metodą Gaussa"
#. i18n: context: Action (krita_filter_posterize), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1263
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Posterize..."
msgstr "&Posteryzacja..."
#. i18n: context: Action (krita_filter_posterize), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1265
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Posterize"
msgstr "Posteryzacja"
#. i18n: context: Action (krita_filter_waveletnoisereducer), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1275
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Wavelet Noise Reducer..."
msgstr "Odszumianie metodą &falkową..."
#. i18n: context: Action (krita_filter_waveletnoisereducer), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1277
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Wavelet Noise Reducer"
msgstr "Odszumianie metodą falkową"
#. i18n: context: Action (krita_filter_hsvadjustment), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1287
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&HSV Adjustment..."
msgstr "Dostosowywanie &HSV..."
#. i18n: context: Action (krita_filter_hsvadjustment), Actions (Filters), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1289
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "HSV Adjustment"
msgstr "Dostosowywanie HSV"
#. i18n: context: Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1300
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Tool Shortcuts"
msgstr "Narzędzia skrótów"
#. i18n: context: Action (KritaShape/KisToolDyna), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (KritaShape/KisToolDyna), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (KritaShape/KisToolDyna), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (KritaShape/KisToolDyna), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1303 krita/krita.action:1305
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Dynamic Brush Tool"
msgstr "Narzędzie dynamicznego pędzla"
#. i18n: context: Action (KisToolCrop), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Actions (Crop Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (KisToolCrop), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Actions (Crop Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/krita.action:1313 plugins/tools/tool_crop/KisToolCrop.action:4
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Crop Tool"
msgstr "Narzędzie przycinania"
#. i18n: context: Action (KisToolCrop), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1315
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Crop the image to an area"
msgstr "Przytnij obraz do obszaru"
#. i18n: context: Action (KisToolPolygon), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Actions (Polygon Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (KisToolPolygon), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Actions (Polygon Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/krita.action:1323 plugins/tools/tool_polygon/KisToolPolygon.action:4
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Polygon Tool"
msgstr "Narzędzie wielokąta"
#. i18n: context: Action (KisToolPolygon), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1325
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Polygon Tool. Shift-mouseclick ends the polygon."
msgstr "Narzędzie wielokąta: Shift-kliknięcie kończy wielokąt."
#. i18n: context: Action (KritaShape/KisToolRectangle), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (KritaShape/KisToolRectangle), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (KritaShape/KisToolRectangle), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (KritaShape/KisToolRectangle), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1333 krita/krita.action:1335
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Rectangle Tool"
msgstr "Narzędzie prostokąta"
#. i18n: context: Action (KritaShape/KisToolMultiBrush), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (KritaShape/KisToolMultiBrush), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (KritaShape/KisToolMultiBrush), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (KritaShape/KisToolMultiBrush), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1343 krita/krita.action:1345
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Multibrush Tool"
msgstr "Narzędzie wielopędzla"
#. i18n: context: Action (KritaShape/KisToolLazyBrush), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (KritaShape/KisToolLazyBrush), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (KritaShape/KisToolLazyBrush), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (KritaShape/KisToolLazyBrush), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1353 krita/krita.action:1355
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Colorize Mask Tool"
msgstr "Narzędzie maski zabarwiania"
#. i18n: context: Action (KritaShape/KisToolSmartPatch), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (KritaShape/KisToolSmartPatch), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (KritaShape/KisToolSmartPatch), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (KritaShape/KisToolSmartPatch), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1362 krita/krita.action:1364
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Smart Patch Tool"
msgstr "Mądre narzędzie łatki"
#. i18n: context: Action (PanTool), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (PanTool), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (PanTool), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (PanTool), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1371 krita/krita.action:1373
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Pan Tool"
msgstr "Narzędzie przesuwania"
#. i18n: context: Action (InteractionTool), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (InteractionTool), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (InteractionTool), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (InteractionTool), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1380 krita/krita.action:1382
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Select Shapes Tool"
msgstr "Wybierz narzędzie kształtów"
#. i18n: context: Action (KritaSelected/KisToolColorPicker), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (svg_pick_color), Actions (Text Tool), ActionCollection (SVG Tools)
#. i18n: context: Action (KritaSelected/KisToolColorPicker), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (svg_pick_color), Actions (Text Tool), ActionCollection (SVG Tools)
#: krita/krita.action:1390 plugins/tools/svgtexttool/SvgTextTool.action:253
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Color Picker"
msgstr "Wybór barwy"
#. i18n: context: Action (KritaSelected/KisToolColorPicker), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1392
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Select a color from the image or current layer"
msgstr "Wybierz barwę z obrazu lub bieżącej warstwy"
#. i18n: context: Action (KisToolSelectOutline), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (KisToolSelectOutline), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Actions (Outline Selection Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (KisToolSelectOutline), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (KisToolSelectOutline), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Actions (Outline Selection Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/krita.action:1400 krita/krita.action:1402
#: plugins/tools/selectiontools/KisToolSelectOutline.action:4
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Outline Selection Tool"
msgstr "Narzędzie zaznaczanie obrysu"
#. i18n: context: Action (KisToolSelectPath), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1410
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Bezier Curve Selection Tool"
msgstr "Narzędzie zaznaczania krzywą Beziera"
#. i18n: context: Action (KisToolSelectPath), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (KisToolSelectSimilar), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (KisToolSelectPath), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (KisToolSelectSimilar), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1412 krita/krita.action:1422
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Select a "
msgstr "Wybierz "
#. i18n: context: Action (KisToolSelectSimilar), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1420
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Similar Color Selection Tool"
msgstr "Narzędzie zaznaczania podobnymi barwami"
#. i18n: context: Action (KritaFill/KisToolFill), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1430
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Fill Tool"
msgstr "Narzędzie wypełniania"
#. i18n: context: Action (KritaFill/KisToolFill), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1432
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Fill a contiguous area of color with a color, or fill a selection."
msgstr "Wypełnij spójny obszar barwy barwą lub wypełnij zaznaczenie"
#. i18n: context: Action (KritaShape/KisToolLine), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (KritaShape/KisToolLine), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (KritaShape/KisToolLine), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (KritaShape/KisToolLine), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1440 krita/krita.action:1442
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Line Tool"
msgstr "Narzędzie linii"
#. i18n: context: Action (KisToolPencil), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (KisToolPencil), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (KisToolPencil), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (KisToolPencil), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1450 krita/krita.action:1452
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Freehand Path Tool"
msgstr "Narzędzie odręcznej ścieżki"
#. i18n: context: Action (KisToolPath), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1460
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Bezier Curve Tool"
msgstr "Narzędzie krzywej Beziera"
#. i18n: context: Action (KisToolPath), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1462
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Bezier Curve Tool. Shift-mouseclick or double-click ends the curve."
msgstr ""
"Narzędzie krzywej Beziera: Shift-kliknięcie lub dwukrotne kliknięcie kończy "
"krzywą."
#. i18n: context: Action (KritaShape/KisToolEllipse), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (KritaShape/KisToolEllipse), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (KritaShape/KisToolEllipse), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (KritaShape/KisToolEllipse), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1470 krita/krita.action:1472
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Ellipse Tool"
msgstr "Narzędzie elipsy"
#. i18n: context: Action (KritaShape/KisToolBrush), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (KritaShape/KisToolBrush), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (KritaShape/KisToolBrush), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (KritaShape/KisToolBrush), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1480 krita/krita.action:1482
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Freehand Brush Tool"
msgstr "Narzędzie odręczne pędzla"
#. i18n: context: Action (CreateShapesTool), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (CreateShapesTool), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (CreateShapesTool), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (CreateShapesTool), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1490 krita/krita.action:1492
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Create object"
msgstr "Tworzenie obiektu"
#. i18n: context: Action (KisToolSelectElliptical), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (KisToolSelectElliptical), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Actions (Elliptical Selection Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (KisToolSelectElliptical), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (KisToolSelectElliptical), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Actions (Elliptical Selection Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/krita.action:1500 krita/krita.action:1502
#: plugins/tools/selectiontools/KisToolSelectElliptical.action:4
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Elliptical Selection Tool"
msgstr "Narzędzie zaznaczania elipsą"
#. i18n: context: Action (KisToolSelectContiguous), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (KisToolSelectContiguous), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Actions (Contiguous Selection Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (KisToolSelectContiguous), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (KisToolSelectContiguous), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Actions (Contiguous Selection Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/krita.action:1510 krita/krita.action:1512
#: plugins/tools/selectiontools/KisToolSelectContiguous.action:4
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Contiguous Selection Tool"
msgstr "Narzędzie zaznaczenia spójnego obszaru"
#. i18n: context: Action (KarbonPatternTool), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (KarbonPatternTool), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (KarbonPatternTool), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (KarbonPatternTool), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1520 krita/krita.action:1522
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Pattern editing"
msgstr "Edytowanie wzorca"
#. i18n: context: Action (ReviewTool), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (ReviewTool), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (ReviewTool), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (ReviewTool), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1530 krita/krita.action:1532
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Review"
msgstr "Przejrzyj"
#. i18n: context: Action (KritaFill/KisToolGradient), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (KritaFill/KisToolGradient), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (KritaFill/KisToolGradient), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (KritaFill/KisToolGradient), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1540 krita/krita.action:1542
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Draw a gradient."
msgstr "Narysuj gradient."
#. i18n: context: Action (KisToolSelectPolygonal), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (KisToolSelectPolygonal), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Actions (Polygonal Selection Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (KisToolSelectPolygonal), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (KisToolSelectPolygonal), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Actions (Polygonal Selection Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/krita.action:1550 krita/krita.action:1552
#: plugins/tools/selectiontools/KisToolSelectPolygonal.action:4
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Polygonal Selection Tool"
msgstr "Narzędzie zaznaczania wielokątem"
#. i18n: context: Action (KritaShape/KisToolMeasure), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1560
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Measurement Tool"
msgstr "Narzędzie pomiarowe"
#. i18n: context: Action (KritaShape/KisToolMeasure), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1562
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Measure the distance between two points"
msgstr "Zmierz odległość pomiędzy dwoma punktami"
#. i18n: context: Action (KisToolSelectRectangular), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (KisToolSelectRectangular), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Actions (Rectangular Selection Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (KisToolSelectRectangular), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (KisToolSelectRectangular), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Actions (Rectangular Selection Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/krita.action:1570 krita/krita.action:1572
#: plugins/tools/selectiontools/KisToolSelectRectangular.action:4
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Rectangular Selection Tool"
msgstr "Narzędzie zaznaczania prostokątem"
#. i18n: context: Action (KritaTransform/KisToolMove), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1580
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Move Tool"
msgstr "Narzędzie przesuwania"
#. i18n: context: Action (KritaTransform/KisToolMove), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1582
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Move a layer"
msgstr "Przesuń warstwę"
#. i18n: context: Action (VectorTool), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1590
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Vector Image Tool"
msgstr "Narzędzie obrazu wektorowego"
#. i18n: context: Action (VectorTool), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1592
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Vector Image (EMF/WMF/SVM/SVG) tool"
msgstr "Narzędzie obrazu wektorowego (EMF/WMF/SVM/SVG)"
#. i18n: context: Action (KarbonCalligraphyTool), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (KarbonCalligraphyTool), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (KarbonCalligraphyTool), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (KarbonCalligraphyTool), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1600 krita/krita.action:1602
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Calligraphy"
msgstr "Kaligrafia"
#. i18n: context: Action (PathTool), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (PathTool), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (PathTool), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (PathTool), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1610 krita/krita.action:1612
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Path editing"
msgstr "Edytowanie ścieżki"
#. i18n: context: Action (ZoomTool), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (ZoomTool), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (ZoomTool), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (ZoomTool), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1620 krita/krita.action:1622
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Zoom Tool"
msgstr "Narzędzie powiększania"
#. i18n: context: Action (KisToolPolyline), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Actions (Polyline Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (KisToolPolyline), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Actions (Polyline Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/krita.action:1630 plugins/tools/tool_polyline/KisToolPolyline.action:4
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Polyline Tool"
msgstr "Narzędzie do rysowania łamanej"
#. i18n: context: Action (KisToolPolyline), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1632
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Polyline Tool. Shift-mouseclick ends the polyline."
msgstr "Narzędzie łamanej: Shift-kliknięcie kończy łamaną."
#. i18n: context: Action (KisToolTransform), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Actions (Transform Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (KisToolTransform), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Actions (Transform Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/krita.action:1640
#: plugins/tools/tool_transform2/KisToolTransform.action:4
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Transform Tool"
msgstr "Narzędzie przekształcania"
#. i18n: context: Action (KisToolTransform), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1642
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Transform a layer or a selection"
msgstr "Przekształć warstwę lub zaznaczenie"
#. i18n: context: Action (KisAssistantTool), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (KisAssistantTool), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Actions (Assistant Tool), ActionCollection (Tools)
#. i18n: context: Action (KisAssistantTool), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (KisAssistantTool), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Actions (Assistant Tool), ActionCollection (Tools)
#: krita/krita.action:1650 krita/krita.action:1652
#: plugins/assistants/Assistants/KisAssistantTool.action:4
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Assistant Tool"
msgstr "Narzędzie pomocnika"
#. i18n: context: Action (KarbonGradientTool), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1660
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Gradient Editing Tool"
msgstr "Narzędzie edytowania gradientu"
#. i18n: context: Action (KarbonGradientTool), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1662
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Gradient editing"
msgstr "Edytowanie gradientu"
#. i18n: context: Action (ToolReferenceImages), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (ToolReferenceImages), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (ToolReferenceImages), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (ToolReferenceImages), Actions (tool-shortcuts), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1670 krita/krita.action:1672
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Reference Images Tool"
msgstr "Narzędzie obrazów wzorcowych"
#. i18n: context: Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1681
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Blending Modes"
msgstr "Tryb przesłaniania"
#. i18n: context: Action (Next Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Next Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Next Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Next Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1686 krita/krita.action:1688
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Next Blending Mode"
msgstr "Następny tryb przesłaniania"
#. i18n: context: Action (Previous Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Previous Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Previous Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Previous Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1696 krita/krita.action:1698
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Previous Blending Mode"
msgstr "Poprzedni tryb przesłaniania"
#. i18n: context: Action (Select Normal Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Normal Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Normal Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Normal Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1707 krita/krita.action:1709
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Select Normal Blending Mode"
msgstr "Wybierz normalny tryb przesłaniania"
#. i18n: context: Action (Select Dissolve Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Dissolve Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Dissolve Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Dissolve Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1719 krita/krita.action:1721
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Select Dissolve Blending Mode"
msgstr "Wybierz rozpuszczalny tryb przesłaniania"
#. i18n: context: Action (Select Behind Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Behind Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Behind Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Behind Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1731 krita/krita.action:1733
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Select Behind Blending Mode"
msgstr "Wybierz tryb przesłaniania za czymś"
#. i18n: context: Action (Select Clear Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Clear Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Clear Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Clear Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1743 krita/krita.action:1745
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Select Clear Blending Mode"
msgstr "Wybierz czysty tryb przesłaniania"
#. i18n: context: Action (Select Darken Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Darken Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Darken Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Darken Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1755 krita/krita.action:1757
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Select Darken Blending Mode"
msgstr "Wybierz ciemny tryb przesłaniania"
#. i18n: context: Action (Select Multiply Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Multiply Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Multiply Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Multiply Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1767 krita/krita.action:1769
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Select Multiply Blending Mode"
msgstr "Wybierz mnożony tryb przesłaniania"
#. i18n: context: Action (Select Color Burn Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Color Burn Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Color Burn Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Color Burn Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1779 krita/krita.action:1781
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Select Color Burn Blending Mode"
msgstr "Wybierz tryb przesłaniania wypalaniem barwy"
#. i18n: context: Action (Select Linear Burn Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Linear Burn Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Linear Burn Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Linear Burn Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1791 krita/krita.action:1793
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Select Linear Burn Blending Mode"
msgstr "Wybierz tryb przesłaniania linowym wypalaniem"
#. i18n: context: Action (Select Lighten Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Lighten Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Lighten Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Lighten Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1803 krita/krita.action:1805
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Select Lighten Blending Mode"
msgstr "Wybierz rozjaśniający tryb przesłaniania"
#. i18n: context: Action (Select Screen Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Screen Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Screen Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Screen Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1815 krita/krita.action:1817
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Select Screen Blending Mode"
msgstr "Wybierz tryb przesłaniania ekranem"
#. i18n: context: Action (Select Color Dodge Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Color Dodge Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Color Dodge Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Color Dodge Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1827 krita/krita.action:1829
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Select Color Dodge Blending Mode"
msgstr "Wybierz tryb przesłaniania rozjaśnianiem barwy"
#. i18n: context: Action (Select Linear Dodge Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Linear Dodge Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Linear Dodge Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Linear Dodge Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1839 krita/krita.action:1841
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Select Linear Dodge Blending Mode"
msgstr "Wybierz tryb przesłaniania linowym rozjaśnianiem"
#. i18n: context: Action (Select Overlay Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Overlay Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Overlay Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Overlay Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1851 krita/krita.action:1853
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Select Overlay Blending Mode"
msgstr "Wybierz tryb przesłaniania nakładką"
#. i18n: context: Action (Select Hard Overlay Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Hard Overlay Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Hard Overlay Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Hard Overlay Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1863 krita/krita.action:1865
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Select Hard Overlay Blending Mode"
msgstr "Wybierz tryb przesłaniania twardą nakładką"
#. i18n: context: Action (Select Soft Light Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Soft Light Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Soft Light Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Soft Light Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1875 krita/krita.action:1877
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Select Soft Light Blending Mode"
msgstr "Wybierz tryb przesłaniania miękkim światłem"
#. i18n: context: Action (Select Hard Light Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Hard Light Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Hard Light Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Hard Light Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1887 krita/krita.action:1889
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Select Hard Light Blending Mode"
msgstr "Wybierz tryb przesłaniania twardym światłem"
#. i18n: context: Action (Select Vivid Light Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Vivid Light Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Vivid Light Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Vivid Light Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1899 krita/krita.action:1901
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Select Vivid Light Blending Mode"
msgstr "Wybierz tryb przesłaniania żywym światłem"
#. i18n: context: Action (Select Linear Light Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Linear Light Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Linear Light Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Linear Light Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1911 krita/krita.action:1913
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Select Linear Light Blending Mode"
msgstr "Wybierz tryb przesłaniania linowym światłem"
#. i18n: context: Action (Select Pin Light Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Pin Light Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Pin Light Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Pin Light Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1923 krita/krita.action:1925
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Select Pin Light Blending Mode"
msgstr "Wybierz tryb przesłaniania punktowym światłem"
#. i18n: context: Action (Select Hard Mix Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Hard Mix Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Hard Mix Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Hard Mix Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1935 krita/krita.action:1937
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Select Hard Mix Blending Mode"
msgstr "Wybierz tryb przesłaniania twardym mieszaniem"
#. i18n: context: Action (Select Difference Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Difference Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Difference Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Difference Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1947 krita/krita.action:1949
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Select Difference Blending Mode"
msgstr "Wybierz tryb przesłaniania różnicami"
#. i18n: context: Action (Select Exclusion Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Exclusion Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Exclusion Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Exclusion Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1959 krita/krita.action:1961
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Select Exclusion Blending Mode"
msgstr "Wybierz tryb przesłaniania wykluczeniem"
#. i18n: context: Action (Select Hue Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Hue Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Hue Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Hue Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1971 krita/krita.action:1973
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Select Hue Blending Mode"
msgstr "Wybierz tryb przesłaniania odcieniem"
#. i18n: context: Action (Select Saturation Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Saturation Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Saturation Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Saturation Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1983 krita/krita.action:1985
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Select Saturation Blending Mode"
msgstr "Wybierz tryb przesłaniania nasyceniem"
#. i18n: context: Action (Select Color Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Color Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Color Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Color Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:1995 krita/krita.action:1997
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Select Color Blending Mode"
msgstr "Wybierz tryb przesłaniania barwą"
#. i18n: context: Action (Select Luminosity Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Luminosity Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Luminosity Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (Select Luminosity Blending Mode), Actions (Blending Modes), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2007 krita/krita.action:2009
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Select Luminosity Blending Mode"
msgstr "Wybierz tryb przesłaniania jasnością"
#. i18n: context: Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2020
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Animation"
msgstr "Animacja"
#. i18n: context: Action (previous_frame), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2023
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Previous frame"
msgstr "Poprzednia klatka"
#. i18n: context: Action (previous_frame), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2025
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Move to previous frame"
msgstr "Przesuń do poprzedniej klatki"
#. i18n: context: Action (next_frame), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2035
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Next frame"
msgstr "Następna klatka"
#. i18n: context: Action (next_frame), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2037
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Move to next frame"
msgstr "Przesuń do następnej klatki"
#. i18n: context: Action (toggle_playback), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (toggle_playback), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (toggle_playback), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (toggle_playback), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2047 krita/krita.action:2049
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Play / pause animation"
msgstr "Odtwórz / wstrzymaj animację"
#. i18n: context: Action (add_blank_frame), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2059
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Create Blank Frame"
msgstr "Utwórz pustą klatkę"
#. i18n: context: Action (add_blank_frame), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2061
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Add blank frame"
msgstr "Dodaj pustą klatkę"
#. i18n: context: Action (add_duplicate_frame), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2071
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Create Duplicate Frame"
msgstr "Utwórz powieloną klatkę"
#. i18n: context: Action (add_duplicate_frame), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2073
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Add duplicate frame"
msgstr "Dodaj powieloną klatkę"
#. i18n: context: Action (toggle_onion_skin), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (toggle_onion_skin), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (toggle_onion_skin), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (toggle_onion_skin), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2083 krita/krita.action:2085
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Toggle onion skin"
msgstr "Przełącz łupiny cebuli"
#. i18n: context: Action (previous_keyframe), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2095
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Previous Keyframe"
msgstr "Poprzednia klatka kluczowa"
#. i18n: context: Action (next_keyframe), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2105
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Next Keyframe"
msgstr "Następna klatka kluczowa"
#. i18n: context: Action (first_frame), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2115
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "First Frame"
msgstr "Pierwsza klatka"
#. i18n: context: Action (last_frame), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2125
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Last Frame"
msgstr "Ostatnia klatka"
#. i18n: context: Action (lazy_frame), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2135
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Auto Frame Mode"
msgstr "Tryb samoczynny klatek"
#. i18n: context: Action (show_in_timeline), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2155
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Show in Timeline"
msgstr "Pokaż na osi czasu"
#. i18n: context: Action (insert_keyframe_left), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2166
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Insert Keyframe Left"
msgstr "Wstaw klatkę kluczową po lewej"
#. i18n: context: Action (insert_keyframe_left), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2168
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid ""
"Insert keyframes to the left of selection, moving the tail of animation to "
"the right."
msgstr ""
"Wstaw klatki kluczowe po lewej od zaznaczenia, przesuwając końcówkę animacji "
"na prawo."
#. i18n: context: Action (insert_keyframe_right), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2179
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Insert Keyframe Right"
msgstr "Wstaw klatkę kluczową po prawej"
#. i18n: context: Action (insert_keyframe_right), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2181
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid ""
"Insert keyframes to the right of selection, moving the tail of animation to "
"the right."
msgstr ""
"Wstaw klatki kluczowe po prawej od zaznaczenia, przesuwając końcówkę "
"animacji na prawo."
#. i18n: context: Action (insert_multiple_keyframes), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2192
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Insert Multiple Keyframes"
msgstr "Wstaw wiele klatek kluczowych"
#. i18n: context: Action (insert_multiple_keyframes), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2194
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Insert several keyframes based on user parameters."
msgstr "Wstaw kilka klatek kluczowych na podstawie parametrów użytkownika."
#. i18n: context: Action (remove_frames_and_pull), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2205
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Remove Frame and Pull"
msgstr "Usuń klatkę i pociągnij"
#. i18n: context: Action (remove_frames_and_pull), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2207
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Remove keyframes moving the tail of animation to the left"
msgstr "Usuń klatki kluczowe, przesuwając końcówkę animacji na lewo"
#. i18n: context: Action (remove_frames), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2218
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Remove Keyframe"
msgstr "Usuń klatkę kluczową"
#. i18n: context: Action (remove_frames), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2220
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Remove keyframes without moving anything around"
msgstr "Usuń klatki kluczowe, bez przesuwania czegokolwiek"
#. i18n: context: Action (insert_column_left), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2231
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Insert Column Left"
msgstr "Wstaw kolumnę po lewej"
#. i18n: context: Action (insert_column_left), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2233
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid ""
"Insert column to the left of selection, moving the tail of animation to the "
"right"
msgstr ""
"Wstaw kolumny po lewej od zaznaczenia, przesuwając końcówkę animacji na prawo"
#. i18n: context: Action (insert_column_right), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2244
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Insert Column Right"
msgstr "Wstaw kolumnę po prawej"
#. i18n: context: Action (insert_column_right), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2246
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid ""
"Insert column to the right of selection, moving the tail of animation to the "
"right"
msgstr ""
"Wstaw kolumny po prawej od zaznaczenia, przesuwając końcówkę animacji na "
"prawo"
#. i18n: context: Action (insert_multiple_columns), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2257
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Insert Multiple Columns"
msgstr "Wstaw wiele kolumn"
#. i18n: context: Action (insert_multiple_columns), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2259
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Insert several columns based on user parameters."
msgstr "Wstaw kilka kolumn na podstawie parametrów użytkownika."
#. i18n: context: Action (remove_columns_and_pull), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2270
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Remove Column and Pull"
msgstr "Usuń kolumnę i pociągnij"
#. i18n: context: Action (remove_columns_and_pull), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2272
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Remove columns moving the tail of animation to the left"
msgstr "Usuń kolumny, przesuwając końcówkę animacji na lewo"
#. i18n: context: Action (remove_columns), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2283
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Remove Column"
msgstr "Usuń kolumnę"
#. i18n: context: Action (remove_columns), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2285
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Remove columns without moving anything around"
msgstr "Usuń kolumny, bez przesuwania czegokolwiek"
#. i18n: context: Action (insert_hold_frame), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2296
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Insert Hold Frame"
msgstr "Wstaw klatkę zatrzymania"
#. i18n: context: Action (insert_hold_frame), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2298
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Insert a hold frame after every keyframe"
msgstr "Usuń klatkę zatrzymania po każdej klatce kluczowej"
#. i18n: context: Action (insert_multiple_hold_frames), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2309
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Insert Multiple Hold Frames"
msgstr "Wstaw wiele klatek zatrzymania"
#. i18n: context: Action (insert_multiple_hold_frames), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2311
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Insert N hold frames after every keyframe"
msgstr "Wstaw N klatek zatrzymania po każdej klatce kluczowej"
#. i18n: context: Action (remove_hold_frame), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2322
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Remove Hold Frame"
msgstr "Usuń klatkę zatrzymania"
#. i18n: context: Action (remove_hold_frame), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2324
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Remove a hold frame after every keyframe"
msgstr "Usuń klatkę zatrzymania po każdej klatce kluczowej"
#. i18n: context: Action (remove_multiple_hold_frames), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2335
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Remove Multiple Hold Frames"
msgstr "Usuń wiele klatek zatrzymania"
#. i18n: context: Action (remove_multiple_hold_frames), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2337
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Remove N hold frames after every keyframe"
msgstr "Usuń N klatek zatrzymania po każdej klatce kluczowej"
#. i18n: context: Action (insert_hold_column), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2348
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Insert Hold Column"
msgstr "Wstaw kolumnę zatrzymania"
#. i18n: context: Action (insert_hold_column), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2350
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Insert a hold column into the frame at the current position"
msgstr "Wstaw kolumnę zatrzymania w klatce w bieżącym położeniu"
#. i18n: context: Action (insert_multiple_hold_columns), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2361
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Insert Multiple Hold Columns"
msgstr "Wstaw wiele kolumn zatrzymania"
#. i18n: context: Action (insert_multiple_hold_columns), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2363
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Insert N hold columns into the frame at the current position"
msgstr "Wstaw N kolumn zatrzymania w klatce w bieżącym położeniu"
#. i18n: context: Action (remove_hold_column), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2374
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Remove Hold Column"
msgstr "Usuń kolumnę zatrzymania"
#. i18n: context: Action (remove_hold_column), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2376
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Remove a hold column from the frame at the current position"
msgstr "Usuń kolumnę zatrzymania w klatce w bieżącym położeniu"
#. i18n: context: Action (remove_multiple_hold_columns), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2387
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Remove Multiple Hold Columns"
msgstr "Usuń wiele kolumn zatrzymania"
#. i18n: context: Action (remove_multiple_hold_columns), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2389
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Remove N hold columns from the frame at the current position"
msgstr "Usuń N kolumn zatrzymania w klatce w bieżącym położeniu"
#. i18n: context: Action (mirror_frames), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2400
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Mirror Frames"
msgstr "Lustrzane odbicie klatek"
#. i18n: context: Action (mirror_frames), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2402
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Mirror frames' position"
msgstr "Odbij lustrzanie położenie klatek"
#. i18n: context: Action (mirror_columns), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2413
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Mirror Columns"
msgstr "Odbij lustrzanie kolumny"
#. i18n: context: Action (mirror_columns), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2415
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Mirror columns' position"
msgstr "Odbij lustrzanie położenie kolumn"
#. i18n: context: Action (copy_frames_to_clipboard), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2426
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Copy to Clipboard"
msgstr "Skopiuj do schowka"
#. i18n: context: Action (copy_frames_to_clipboard), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2428
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Copy frames to clipboard"
msgstr "Skopiuj klatki do schowka"
#. i18n: context: Action (cut_frames_to_clipboard), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2439
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Cut to Clipboard"
msgstr "Wytnij do schowka"
#. i18n: context: Action (cut_frames_to_clipboard), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2441
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Cut frames to clipboard"
msgstr "Wytnij klatki do schowka"
#. i18n: context: Action (paste_frames_from_clipboard), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2452
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Paste from Clipboard"
msgstr "Wklej ze schowka"
#. i18n: context: Action (paste_frames_from_clipboard), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2454
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Paste frames from clipboard"
msgstr "Wklej klatki ze schowka"
#. i18n: context: Action (copy_columns_to_clipboard), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2465
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Copy Columns to Clipboard"
msgstr "Skopiuj kolumny do schowka"
#. i18n: context: Action (copy_columns_to_clipboard), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2467
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Copy columns to clipboard"
msgstr "Skopiuj kolumny do schowka"
#. i18n: context: Action (cut_columns_to_clipboard), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2478
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Cut Columns to Clipboard"
msgstr "Wytnij kolumny do schowka"
#. i18n: context: Action (cut_columns_to_clipboard), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2480
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Cut columns to clipboard"
msgstr "Wytnij kolumny do schowka"
#. i18n: context: Action (paste_columns_from_clipboard), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2491
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Paste Columns from Clipboard"
msgstr "Wklej kolumny ze schowka"
#. i18n: context: Action (paste_columns_from_clipboard), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2493
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Paste columns from clipboard"
msgstr "Wklej kolumny ze schowka"
#. i18n: context: Action (set_start_time), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2506
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Set Start Time"
msgstr "Ustaw czas rozpoczęcia"
#. i18n: context: Action (set_end_time), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2520
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Set End Time"
msgstr "Ustaw czas zakończenia"
#. i18n: context: Action (update_playback_range), Actions (Animation), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2534
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Update Playback Range"
msgstr "Uaktualnij zakres odtwarzania"
#. i18n: context: Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2549
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Layers"
msgstr "Warstwy"
#. i18n: context: Action (activateNextLayer), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (activateNextLayer), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (activateNextLayer), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (activateNextLayer), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2553 krita/krita.action:2555
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Activate next layer"
msgstr "Uaktywnij następną warstwę"
#. i18n: context: Action (activatePreviousLayer), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (activatePreviousLayer), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (activatePreviousLayer), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (activatePreviousLayer), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2565 krita/krita.action:2567
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Activate previous layer"
msgstr "Uaktywnij poprzednią warstwę"
#. i18n: context: Action (switchToPreviouslyActiveNode), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (switchToPreviouslyActiveNode), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (switchToPreviouslyActiveNode), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (switchToPreviouslyActiveNode), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2577 krita/krita.action:2579
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Activate previously selected layer"
msgstr "Uaktywnij poprzednią wybraną warstwę"
#. i18n: context: Action (add_new_group_layer), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2589
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Group Layer"
msgstr "Warstwa &grupy"
#. i18n: context: Action (add_new_group_layer), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2591
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Group Layer"
msgstr "Warstwa grupy"
#. i18n: context: Action (add_new_clone_layer), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2601
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Clone Layer"
msgstr "Warstwa &klonu"
#. i18n: context: Action (add_new_clone_layer), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2603
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Clone Layer"
msgstr "Warstwa klonu"
#. i18n: context: Action (add_new_shape_layer), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2613
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Vector Layer"
msgstr "Warstwa &wektorów"
#. i18n: context: Action (add_new_shape_layer), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2615
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Vector Layer"
msgstr "Warstwa wektorów"
#. i18n: context: Action (add_new_adjustment_layer), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2625
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Filter Layer..."
msgstr "Warstwa &filtru..."
#. i18n: context: Action (add_new_adjustment_layer), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2627
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Filter Layer"
msgstr "Warstwa filtru"
#. i18n: context: Action (add_new_fill_layer), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2637
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Fill Layer..."
msgstr "Warstwa wyp&ełnienia..."
#. i18n: context: Action (add_new_fill_layer), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2639
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Fill Layer"
msgstr "Warstwa wypełnienia"
#. i18n: context: Action (add_new_file_layer), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2649
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&File Layer..."
msgstr "Warstwa &pliku..."
#. i18n: context: Action (add_new_file_layer), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2651
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "File Layer"
msgstr "Warstwa pliku"
#. i18n: context: Action (add_new_transparency_mask), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2661
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Transparency Mask"
msgstr "Maska &przezroczystości"
#. i18n: context: Action (add_new_transparency_mask), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2663
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Transparency Mask"
msgstr "Maska przezroczystości"
#. i18n: context: Action (add_new_filter_mask), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2673
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Filter Mask..."
msgstr "Maska &filtru..."
#. i18n: context: Action (add_new_filter_mask), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2675
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Filter Mask"
msgstr "Maska filtru"
#. i18n: context: Action (add_new_colorize_mask), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2685
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Colorize Mask"
msgstr "&Maska zabarwiania"
#. i18n: context: Action (add_new_colorize_mask), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2687
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Colorize Mask"
msgstr "Maska zabarwiania"
#. i18n: context: Action (add_new_transform_mask), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2697
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Transform Mask..."
msgstr "Maska przeksz&tałcenia..."
#. i18n: context: Action (add_new_transform_mask), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2699
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Transform Mask"
msgstr "Maska przekształcenia"
#. i18n: context: Action (add_new_selection_mask), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2709
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Local Selection"
msgstr "Zaznaczenie &lokalne"
#. i18n: context: Action (add_new_selection_mask), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2711
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Local Selection"
msgstr "Zaznaczenie lokalne"
#. i18n: context: Action (isolate_layer), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2721
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Isolate Layer"
msgstr "Warstwa oddzielen&ia"
#. i18n: context: Action (isolate_layer), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2723
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Isolate Layer"
msgstr "Warstwa oddzielenia"
#. i18n: context: Action (toggle_layer_lock), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2733
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Toggle layer lock"
msgstr "Przełącz blokadę wars&twy"
#. i18n: context: Action (toggle_layer_lock), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2735
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Toggle layer lock"
msgstr "Przełącz blokadę warstwy"
#. i18n: context: Action (toggle_layer_visibility), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2745
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Toggle layer &visibility"
msgstr "Przełącz widoczność &warstwy"
#. i18n: context: Action (toggle_layer_visibility), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2747
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Toggle layer visibility"
msgstr "Przełącz widoczność warstwy"
#. i18n: context: Action (toggle_layer_alpha_lock), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2757
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Toggle layer &alpha"
msgstr "Przełącz &alfę warstwy"
#. i18n: context: Action (toggle_layer_alpha_lock), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2759
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Toggle layer alpha"
msgstr "Przełącz alfę warstwy"
#. i18n: context: Action (toggle_layer_inherit_alpha), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2769
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Toggle layer alpha &inheritance"
msgstr "Przełącz dziedz&iczenie alfy warstwy"
#. i18n: context: Action (toggle_layer_inherit_alpha), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2771
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Toggle layer alpha inheritance"
msgstr "Przełącz dziedziczenie alfy warstwy"
#. i18n: context: Action (add_new_paint_layer), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2781
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Paint Layer"
msgstr "Warstwa &malowania"
#. i18n: context: Action (add_new_paint_layer), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2783
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Paint Layer"
msgstr "Warstwa malowania"
#. i18n: context: Action (new_from_visible), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2793
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&New Layer From Visible"
msgstr "&Nowa warstwa z widocznych"
#. i18n: context: Action (new_from_visible), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2795
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "New layer from visible"
msgstr "Nowa warstwa z widocznych"
#. i18n: context: Action (duplicatelayer), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2805
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Duplicate Layer or Mask"
msgstr "&Powiel warstwę lub maskę"
#. i18n: context: Action (duplicatelayer), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2807
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Duplicate Layer or Mask"
msgstr "Powiel warstwę lub maskę"
#. i18n: context: Action (cut_selection_to_new_layer), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2817
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Cut Selection to New Layer"
msgstr "Wytnij zazna&czenie do nowej warstwy"
#. i18n: context: Action (cut_selection_to_new_layer), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2819
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Cut Selection to New Layer"
msgstr "Wytnij zaznaczenie do nowej warstwy"
#. i18n: context: Action (copy_selection_to_new_layer), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2829
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Copy &Selection to New Layer"
msgstr "Kopiuj zaznaczenie do nowej war&stwy"
#. i18n: context: Action (copy_selection_to_new_layer), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2831
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Copy Selection to New Layer"
msgstr "Kopiuj zaznaczenie do nowej warstwy"
#. i18n: context: Action (copy_layer_clipboard), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2841
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Copy Layer"
msgstr "Skopiuj warstwę"
#. i18n: context: Action (copy_layer_clipboard), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2843
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Copy layer to clipboard"
msgstr "Skopiuj warstwę do schowka"
#. i18n: context: Action (cut_layer_clipboard), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2853
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Cut Layer"
msgstr "Wytnij warstwę"
#. i18n: context: Action (cut_layer_clipboard), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2855
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Cut layer to clipboard"
msgstr "Wytnij warstwę do schowka"
#. i18n: context: Action (paste_layer_from_clipboard), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2865
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Paste Layer"
msgstr "Wklej warstwę"
#. i18n: context: Action (paste_layer_from_clipboard), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2867
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Paste layer from clipboard"
msgstr "Wklej warstwę ze schowka"
#. i18n: context: Action (create_quick_group), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2877
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Quick Group"
msgstr "Szybka grupa"
#. i18n: context: Action (create_quick_group), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2879
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Create a group layer containing selected layers"
msgstr "Utwórz grupę warstw zawierającą wybrane warstwy"
#. i18n: context: Action (quick_ungroup), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2889
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Quick Ungroup"
msgstr "Szybkie rozgrupowanie"
#. i18n: context: Action (quick_ungroup), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2891
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Remove grouping of the layers or remove one layer out of the group"
msgstr "Rozgrupuj warstwy lub usuń jedną warstwę z grupy"
#. i18n: context: Action (create_quick_clipping_group), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2901
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Quick Clipping Group"
msgstr "Szybka grupa przycinająca"
#. i18n: context: Action (create_quick_clipping_group), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2903
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Group selected layers and add a layer with clipped alpha channel"
msgstr "Zgrupuj wybrane warstwy i dodaj warstwę z przyciętym kanałem alfa"
#. i18n: context: Action (select_all_layers), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2913
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "All Layers"
msgstr "Wszystkie warstwy"
#. i18n: context: Action (select_all_layers), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2915
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Select all layers"
msgstr "Wybierz wszystkie warstwy"
#. i18n: context: Action (select_visible_layers), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2925
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Visible Layers"
msgstr "Widoczne warstwy"
#. i18n: context: Action (select_visible_layers), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2927
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Select all visible layers"
msgstr "Wybierz wszystkie widoczne warstwy"
#. i18n: context: Action (select_locked_layers), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2937
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Locked Layers"
msgstr "Zablokowane warstwy"
#. i18n: context: Action (select_locked_layers), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2939
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Select all locked layers"
msgstr "Wybierz wszystkie zablokowane warstwy"
#. i18n: context: Action (select_invisible_layers), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2949
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Invisible Layers"
msgstr "Niewidoczne warstwy"
#. i18n: context: Action (select_invisible_layers), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2951
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Select all invisible layers"
msgstr "Wybierz wszystkie niewidoczne warstwy"
#. i18n: context: Action (select_unlocked_layers), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2961
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Unlocked Layers"
msgstr "Odblokowane warstwy"
#. i18n: context: Action (select_unlocked_layers), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2963
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Select all unlocked layers"
msgstr "Wybierz wszystkie odblokowane warstwy"
#. i18n: context: Action (save_node_as_image), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2973
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Save Layer/Mask..."
msgstr "Zapi&sz warstwę/maskę..."
#. i18n: context: Action (save_node_as_image), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2975
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Save Layer/Mask"
msgstr "Zapisz warstwę/maskę"
#. i18n: context: Action (save_vector_node_to_svg), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2985
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Save Vector Layer as SVG..."
msgstr "Zapisz warstwę wektora jako SVG..."
#. i18n: context: Action (save_vector_node_to_svg), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2987
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Save Vector Layer as SVG"
msgstr "Zapisz warstwę wektora jako SVG"
#. i18n: context: Action (save_groups_as_images), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2997
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Save &Group Layers..."
msgstr "Zapisz &grupy warstw..."
#. i18n: context: Action (save_groups_as_images), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:2999
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Save Group Layers"
msgstr "Zapisz grupy warstw"
#. i18n: context: Action (convert_group_to_animated), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3009
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Convert group to &animated layer"
msgstr "Przekształć grupę na warstwę &animowaną"
#. i18n: context: Action (convert_group_to_animated), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3011
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Convert child layers into animation frames"
msgstr "Przekształć warstwy podrzędne na klatki &animowane"
#. i18n: context: Action (convert_to_file_layer), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3021
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "to &File Layer"
msgstr "na warstwę &pliku"
#. i18n: context: Action (convert_to_file_layer), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3023
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Saves out the layers into a new image and then references that image."
msgstr ""
"Zapisuje warstwy do nowego obrazu, a następnie odwołuje się do tego obrazu."
#. i18n: context: Action (import_layer_from_file), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3033
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "I&mport Layer..."
msgstr "I&mportuj warstwę..."
#. i18n: context: Action (import_layer_from_file), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3035
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Import Layer"
msgstr "Importuj warstwę"
#. i18n: context: Action (import_layer_as_paint_layer), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3045
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&as Paint Layer..."
msgstr "j&ako warstwę malowania..."
#. i18n: context: Action (import_layer_as_paint_layer), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3047
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "as Paint Layer"
msgstr "jako warstwę malowania"
#. i18n: context: Action (import_layer_as_transparency_mask), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3057
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "as &Transparency Mask..."
msgstr "jako maskę przezroczys&tości..."
#. i18n: context: Action (import_layer_as_transparency_mask), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3059
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "as Transparency Mask"
msgstr "jako maskę przezroczystości"
#. i18n: context: Action (import_layer_as_filter_mask), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3069
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "as &Filter Mask..."
msgstr "jako maskę &filtru..."
#. i18n: context: Action (import_layer_as_filter_mask), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3071
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "as Filter Mask"
msgstr "jako maskę filtru"
#. i18n: context: Action (import_layer_as_selection_mask), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3081
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "as &Selection Mask..."
msgstr "jako maskę &zaznaczenia..."
#. i18n: context: Action (import_layer_as_selection_mask), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3083
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "as Selection Mask"
msgstr "jako maskę zaznaczenia"
#. i18n: context: Action (convert_to_paint_layer), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3093
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "to &Paint Layer"
msgstr "do warstwy &malowania"
#. i18n: context: Action (convert_to_paint_layer), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3095
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "to Paint Layer"
msgstr "do warstwy malowania"
#. i18n: context: Action (convert_to_transparency_mask), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3105
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "to &Transparency Mask"
msgstr "do maski przezroczys&tości"
#. i18n: context: Action (convert_to_transparency_mask), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3107
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "to Transparency Mask"
msgstr "do maski przezroczys&tości"
#. i18n: context: Action (convert_to_filter_mask), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3117
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "to &Filter Mask..."
msgstr "do maski &filtru..."
#. i18n: context: Action (convert_to_filter_mask), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3119
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "to Filter Mask"
msgstr "do maski filtru"
#. i18n: context: Action (convert_to_selection_mask), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3129
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "to &Selection Mask"
msgstr "do ma&ski zaznaczenia"
#. i18n: context: Action (convert_to_selection_mask), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3131
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "to Selection Mask"
msgstr "do maski zaznaczenia"
#. i18n: context: Action (split_alpha_into_mask), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3141
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Alpha into Mask"
msgstr "&Alfa na maskę"
#. i18n: context: Action (split_alpha_into_mask), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3143
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Alpha into Mask"
msgstr "Alfa na maskę"
#. i18n: context: Action (split_alpha_write), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3153
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Write as Alpha"
msgstr "&Zapisz jako alfę"
#. i18n: context: Action (split_alpha_write), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3155
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Write as Alpha"
msgstr "Zapisz do alfy"
#. i18n: context: Action (split_alpha_save_merged), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3165
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Save Merged..."
msgstr "Zapi&sz scalone..."
#. i18n: context: Action (split_alpha_save_merged), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3167
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Save Merged"
msgstr "Zapisz scalone"
#. i18n: context: Action (layersplit), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3177
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Split Layer..."
msgstr "Podziel warstwę..."
#. i18n: context: Action (layersplit), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3179
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Split Layer"
msgstr "Podziel warstwę"
#. i18n: context: Action (waveletdecompose), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3189
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Wavelet Decompose ..."
msgstr "Rozkład falkowy..."
#. i18n: context: Action (waveletdecompose), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3191
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Wavelet Decompose"
msgstr "Rozkład falkowy"
#. i18n: context: Action (mirrorNodeX), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3201
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Mirror Layer Hori&zontally"
msgstr "Odbij lustrzanie warstwę w p&oziomie"
#. i18n: context: Action (mirrorNodeX), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3203
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Mirror Layer Horizontally"
msgstr "Odbij lustrzanie warstwę w poziomie"
#. i18n: context: Action (mirrorNodeY), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3213
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Mirror Layer &Vertically"
msgstr "Odbij lustrzanie warstwę w p&ionie"
#. i18n: context: Action (mirrorNodeY), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3215
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Mirror Layer Vertically"
msgstr "Odbij lustrzanie warstwę w p&ionie"
#. i18n: context: Action (rotatelayer), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3225
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Rotate Layer..."
msgstr "Ob&róć warstwę..."
#. i18n: context: Action (rotatelayer), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3227
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Rotate Layer"
msgstr "Obróć warstwę"
#. i18n: context: Action (rotateLayerCW90), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3237
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Rotate &Layer 90° to the Right"
msgstr "Obróć &warstwę o 90° w prawo"
#. i18n: context: Action (rotateLayerCW90), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3239
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Rotate Layer 90° to the Right"
msgstr "Obróć warstwę o 90° w prawo"
#. i18n: context: Action (rotateLayerCCW90), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3249
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Rotate Layer &90° to the Left"
msgstr "Obróć warstwę o &90° w lewo"
#. i18n: context: Action (rotateLayerCCW90), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3251
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Rotate Layer 90° to the Left"
msgstr "Obróć warstwę o 90° w lewo"
#. i18n: context: Action (rotateLayer180), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3261
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Rotate Layer &180°"
msgstr "Obróć warstwę o &180°"
#. i18n: context: Action (rotateLayer180), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3263
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Rotate Layer 180°"
msgstr "Obróć warstwę o 180°"
#. i18n: context: Action (layersize), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3273
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Scale &Layer to new Size..."
msgstr "Przeska&luj warstwę do nowego rozmiaru..."
#. i18n: context: Action (layersize), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3275
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Scale Layer to new Size"
msgstr "Przeskaluj warstwę do nowego rozmiaru"
#. i18n: context: Action (shearlayer), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3285
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Shear Layer..."
msgstr "Pochyl wars&twę..."
#. i18n: context: Action (shearlayer), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3287
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Shear Layer"
msgstr "Pochyl warstwę"
#. i18n: context: Action (mirrorAllNodesX), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3297
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Mirror All Layers Hori&zontally"
msgstr "Odbij wszystkie warstwy lustrzanie w po&ziomie"
#. i18n: context: Action (mirrorAllNodesX), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3299
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Mirror All Layers Horizontally"
msgstr "Odbij wszystkie warstwy lustrzanie w poziomie"
#. i18n: context: Action (mirrorAllNodesY), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3309
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Mirror All Layers &Vertically"
msgstr "Odbij wszystkie warstwy lustrzanie w &pionie"
#. i18n: context: Action (mirrorAllNodesY), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3311
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Mirror All Layers Vertically"
msgstr "Odbij wszystkie warstwy lustrzanie w pionie"
#. i18n: context: Action (rotateAllLayers), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3321
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Rotate All Layers..."
msgstr "Ob&róć wszystkie warstwy..."
#. i18n: context: Action (rotateAllLayers), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3323
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Rotate All Layers"
msgstr "Obróć wszystkie warstwy"
#. i18n: context: Action (rotateAllLayersCW90), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3333
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Rotate All &Layers 90° to the Right"
msgstr "Obróć wszystkie &warstwy o 90° w prawo"
#. i18n: context: Action (rotateAllLayersCW90), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3335
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Rotate All Layers 90° to the Right"
msgstr "Obróć wszystkie warstwy o 90° w prawo"
#. i18n: context: Action (rotateAllLayersCCW90), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3345
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Rotate All Layers &90° to the Left"
msgstr "Obróć wszystkie &warstwy o 90° w lewo"
#. i18n: context: Action (rotateAllLayersCCW90), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3347
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Rotate All Layers 90° to the Left"
msgstr "Obróć wszystkie warstwy o 90° w lewo"
#. i18n: context: Action (rotateAllLayers180), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3357
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Rotate All Layers &180°"
msgstr "Obróć wszystkie warstwy o &180°"
#. i18n: context: Action (rotateAllLayers180), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3359
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Rotate All Layers 180°"
msgstr "Obróć wszystkie warstwy o 180°"
#. i18n: context: Action (scaleAllLayers), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3369
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Scale All &Layers to new Size..."
msgstr "Przeska&luj wszystkie warstwy do nowego rozmiaru..."
#. i18n: context: Action (scaleAllLayers), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3371
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Scale All Layers to new Size"
msgstr "Przeskaluj wszystkie warstwy do nowego rozmiaru"
#. i18n: context: Action (shearAllLayers), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3381
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Shear All Layers..."
msgstr "Pochyl wszystkie wars&twy..."
#. i18n: context: Action (shearAllLayers), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3383
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Shear All Layers"
msgstr "Pochyl wszystkie warstwy"
#. i18n: context: Action (offsetlayer), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3393
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Offset Layer..."
msgstr "&Odsuń warstwę..."
#. i18n: context: Action (offsetlayer), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3395
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Offset Layer"
msgstr "Odsunięcie warstwy"
#. i18n: context: Action (clones_array), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3405
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Clones &Array..."
msgstr "M&acierz powieleń..."
#. i18n: context: Action (clones_array), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3407
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Clones Array"
msgstr "Macierz powieleń"
#. i18n: context: Action (EditLayerMetaData), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3417
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Edit metadata..."
msgstr "&Edytuj metadane..."
#. i18n: context: Action (EditLayerMetaData), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3419
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Edit metadata"
msgstr "Edytuj metadane"
#. i18n: context: Action (histogram), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3429
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Histogram..."
msgstr "&Histogram..."
#. i18n: context: Action (histogram), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3431
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Histogram"
msgstr "Histogram"
#. i18n: context: Action (layercolorspaceconversion), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3441
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Convert Layer Color Space..."
msgstr "Przek&ształć przestrzeń barw warstwy..."
#. i18n: context: Action (layercolorspaceconversion), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3443
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Convert Layer Color Space"
msgstr "Przekształć przestrzeń barw warstwy"
#. i18n: context: Action (merge_layer), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3453
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Merge with Layer Below"
msgstr "&Scal z warstwą poniżej"
#. i18n: context: Action (merge_layer), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3455
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Merge with Layer Below"
msgstr "Scalenie z warstwami poniżej"
#. i18n: context: Action (flatten_layer), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3465
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Flatten Layer"
msgstr "&Spłaszcz warstwę"
#. i18n: context: Action (flatten_layer), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3467
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Flatten Layer"
msgstr "Spłaszcz warstwę"
#. i18n: context: Action (rasterize_layer), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3477
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Ras&terize Layer"
msgstr "Ras&teryzuj warstwę"
#. i18n: context: Action (rasterize_layer), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3479
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Rasterize Layer"
msgstr "Rasteryzuj warstwę"
#. i18n: context: Action (flatten_image), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3489
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Flatten ima&ge"
msgstr "S&płaszcz obraz"
#. i18n: context: Action (flatten_image), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3491
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Flatten image"
msgstr "Spłaszcz obraz"
#. i18n: context: Action (layer_style), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3501
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "La&yer Style..."
msgstr "St&yl warstwy..."
#. i18n: context: Action (layer_style), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3503
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Layer Style"
msgstr "Styl warstwy"
#. i18n: context: Action (LayerGroupSwitcher/previous), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (LayerGroupSwitcher/previous), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (LayerGroupSwitcher/previous), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (LayerGroupSwitcher/previous), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3513 krita/krita.action:3515
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Move into previous group"
msgstr "Przesuń do poprzedniej grupy"
#. i18n: context: Action (LayerGroupSwitcher/next), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (LayerGroupSwitcher/next), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (LayerGroupSwitcher/next), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (LayerGroupSwitcher/next), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3525 krita/krita.action:3527
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Move into next group"
msgstr "Przesuń do następnej grupy"
#. i18n: context: Action (RenameCurrentLayer), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (RenameCurrentLayer), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (RenameCurrentLayer), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (RenameCurrentLayer), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3537 krita/krita.action:3539
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Rename current layer"
msgstr "Zmień nazwę bieżącej warstwy"
#. i18n: context: Action (remove_layer), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3549
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Remove Layer"
msgstr "Usuń wa&rstwę"
#. i18n: context: Action (remove_layer), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3551
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Remove Layer"
msgstr "Usuń warstwę"
#. i18n: context: Action (move_layer_up), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (move_layer_up), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (move_layer_up), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (move_layer_up), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3561 krita/krita.action:3563
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Move Layer or Mask Up"
msgstr "Przesuń warstwę lub maskę wyżej"
#. i18n: context: Action (move_layer_down), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (move_layer_down), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (move_layer_down), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (move_layer_down), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3571 krita/krita.action:3573
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Move Layer or Mask Down"
msgstr "Przesuń maskę lub warstwę niżej"
#. i18n: context: Action (image_properties), Actions (Image), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (layer_properties), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (image_properties), Actions (Image), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (layer_properties), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3581 krita/kritamenu.action:983
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Properties..."
msgstr "&Właściwości..."
#. i18n: context: Action (image_properties), Actions (Image), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (layer_properties), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#. i18n: context: Action (image_properties), Actions (Image), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (layer_properties), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3583 krita/kritamenu.action:985
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Properties"
msgstr "Właściwości"
#. i18n: context: Action (set-copy-from), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3593
-#, fuzzy, kde-format
+#, kde-format
#| msgid "Copy From"
msgctxt "action"
msgid "Set Copy F&rom..."
-msgstr "Kopiuj z"
+msgstr "&Ustaw kopiowanie z..."
#. i18n: context: Action (set-copy-from), Actions (Layers), ActionCollection (Krita)
#: krita/krita.action:3595
-#, fuzzy, kde-format
+#, kde-format
#| msgid "Set the blend mode for the layer"
msgctxt "action"
msgid "Set the source for the selected clone layer(s)."
-msgstr "Wybierz tryb mieszania dla warstwy"
+msgstr "Ustaw źródło dla wybranej powielonej warstwy."
#. i18n: ectx: property (title), widget (QMenu, menuFile)
#: krita/krita4.xmlgui:9 libs/widgetutils/xmlgui/ui_standards.xmlgui:5
#: plugins/extensions/pykrita/plugin/krita/sceditor/mainwindow.ui:28
#: plugins/tools/svgtexttool/svgtexttool.xmlgui:5
#, kde-format
msgid "&File"
msgstr "&Plik"
#: krita/krita4.xmlgui:44 libs/widgetutils/xmlgui/ui_standards.xmlgui:61
#: plugins/extensions/resourcemanager/resourcemanager.xmlgui:4
#: plugins/tools/svgtexttool/svgtexttool.xmlgui:11
#, kde-format
msgid "&Edit"
msgstr "&Edycja"
#: krita/krita4.xmlgui:62
#, kde-format
msgid "Fill Special"
msgstr "Wypełnij specjalnie"
#: krita/krita4.xmlgui:74 libs/widgetutils/xmlgui/ui_standards.xmlgui:101
#: plugins/tools/svgtexttool/svgtexttool.xmlgui:28
#, kde-format
msgid "&View"
msgstr "&Widok"
#: krita/krita4.xmlgui:83
#, kde-format
msgid "&Canvas"
msgstr "Płó&tno"
#: krita/krita4.xmlgui:115
#, kde-format
msgid "&Snap To"
msgstr "&Przyciągaj do"
#: krita/krita4.xmlgui:138
#: plugins/extensions/colorspaceconversion/colorspaceconversion.xmlgui:4
#: plugins/extensions/offsetimage/offsetimage.xmlgui:5
#: plugins/extensions/rotateimage/rotateimage.xmlgui:4
#: plugins/extensions/shearimage/shearimage.xmlgui:4
#, kde-format
msgid "&Image"
msgstr "&Obraz"
#. i18n: ectx: property (text), widget (QRadioButton, freeRotationRadioButton)
#: krita/krita4.xmlgui:149 krita/krita4.xmlgui:231 krita/krita4.xmlgui:247
#: plugins/extensions/rotateimage/rotateimage.xmlgui:5
#: plugins/extensions/rotateimage/rotateimage.xmlgui:18
#: plugins/tools/tool_transform2/wdg_tool_transform.ui:546
#, kde-format
msgid "&Rotate"
msgstr "Ob&rót"
#: krita/krita4.xmlgui:171 plugins/extensions/layersplit/layersplit.xmlgui:4
#: plugins/extensions/waveletdecompose/waveletdecompose.xmlgui:4
#, kde-format
msgid "&Layer"
msgstr "&Warstwa"
#: krita/krita4.xmlgui:177
#: plugins/python/scripter/ui_scripter/actions/newaction/newaction.py:32
#, kde-format
msgid "New"
msgstr "Nowa"
#: krita/krita4.xmlgui:186
#, kde-format
msgid "&Import/Export"
msgstr "&Importuj/Eksportuj"
#. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, addPresetButton)
#: krita/krita4.xmlgui:193
#: plugins/paintops/libpaintop/forms/wdgpredefinedbrushchooser.ui:64
#, kde-format
msgid "Import"
msgstr "Importuj"
#: krita/krita4.xmlgui:201 plugins/dockers/layerdocker/LayerBox.cpp:670
#, kde-format
msgid "&Convert"
msgstr "&Przekształć"
#. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, bnSelect)
#: krita/krita4.xmlgui:212 krita/krita4.xmlgui:283
#: plugins/dockers/layerdocker/LayerBox.cpp:646
#: plugins/extensions/colorrange/wdg_colorrange.ui:130
#: plugins/extensions/imagesize/imagesize.xmlgui:12
#: plugins/extensions/modify_selection/modify_selection.xmlgui:4
#, kde-format
msgid "&Select"
msgstr "&Zaznacz"
#: krita/krita4.xmlgui:220 plugins/dockers/layerdocker/LayerBox.cpp:652
#, kde-format
msgid "&Group"
msgstr "&Grupuj"
#: krita/krita4.xmlgui:226
#, kde-format
msgid "&Transform"
msgstr "&Przekształć"
#: krita/krita4.xmlgui:242
#, kde-format
msgid "Transform &All Layers"
msgstr "Przekształć wszystkie w&arstwy"
#: krita/krita4.xmlgui:257
#, kde-format
msgid "S&plit"
msgstr "&Oddziel"
#: krita/krita4.xmlgui:259 plugins/dockers/layerdocker/LayerBox.cpp:677
#, kde-format
msgid "S&plit Alpha"
msgstr "&Oddziel alfę"
#: krita/krita4.xmlgui:304
#, kde-format
msgid "Select &Opaque"
msgstr "Wybierz nieprzezr&oczystość"
#: krita/krita4.xmlgui:319
#, kde-format
msgid "Filte&r"
msgstr "&Filtry"
#: krita/krita4.xmlgui:339 libs/widgetutils/xmlgui/ui_standards.xmlgui:144
#, kde-format
msgid "&Tools"
msgstr "&Narzędzia"
#: krita/krita4.xmlgui:340
#, kde-format
msgid "Scripts"
msgstr "Skrypty"
#: krita/krita4.xmlgui:343 plugins/tools/svgtexttool/svgtexttool.xmlgui:62
#, kde-format
msgid "Setti&ngs"
msgstr "Ustawie&nia"
#: krita/krita4.xmlgui:365 libs/widgetutils/xmlgui/khelpmenu.cpp:155
#: libs/widgetutils/xmlgui/ui_standards.xmlgui:177
#, kde-format
msgid "&Help"
msgstr "&Pomoc"
#: krita/krita4.xmlgui:380 libs/ui/kis_file_layer.cpp:130
#: plugins/python/scripter/uicontroller.py:105
#: plugins/tools/svgtexttool/svgtexttool.xmlgui:69
#, kde-format
msgid "File"
msgstr "Plik"
#: krita/krita4.xmlgui:389
#, kde-format
msgid "Brushes and Stuff"
msgstr "Pędzle i inne"
#. i18n: context: Actions (File), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:4
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "File"
msgstr "Plik"
#. i18n: context: Action (file_new), Actions (File), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:7
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&New"
msgstr "&Nowy"
#. i18n: context: Action (file_new), Actions (File), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:9
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Create new document"
msgstr "Utwórz nowy dokument"
#. i18n: context: Action (file_open), Actions (File), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:19
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Open..."
msgstr "&Otwórz..."
#. i18n: context: Action (file_open), Actions (File), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:21
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Open an existing document"
msgstr "Otwórz istniejący dokument"
#. i18n: context: Action (file_open_recent), Actions (File), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:31
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Open &Recent"
msgstr "Otwó&rz ostatni"
#. i18n: context: Action (file_open_recent), Actions (File), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:33
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Open a document which was recently opened"
msgstr "Otwórz dokument, który był ostatnio otwierany"
#. i18n: context: Action (file_save), Actions (File), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:43
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Save"
msgstr "Zapi&sz"
#. i18n: context: Action (file_save), Actions (File), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:45
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Save"
msgstr "Zapisz"
#. i18n: context: Action (file_save_as), Actions (File), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:55
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Save &As..."
msgstr "Zapisz j&ako..."
#. i18n: context: Action (file_save_as), Actions (File), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:57
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Save document under a new name"
msgstr "Zapisz dokument pod nową nazwą"
#. i18n: context: Action (file_reload_file), Actions (File), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (file_reload_file), Actions (File), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (file_reload_file), Actions (File), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (file_reload_file), Actions (File), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:68 krita/kritamenu.action:70
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Reload"
msgstr "Wczytaj ponownie"
#. i18n: context: Action (file_sessions), Actions (File), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:81
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Sessions..."
msgstr "Sesje..."
#. i18n: context: Action (file_sessions), Actions (File), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:83
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Open session manager"
msgstr "Otwórz zarządzanie sejsami"
#. i18n: context: Action (file_import_file), Actions (File), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:94
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Open ex&isting Document as Untitled Document..."
msgstr "Otwórz &istniejący dokument jako nienazwany dokument..."
#. i18n: context: Action (file_import_file), Actions (File), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:96
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Open existing Document as Untitled Document"
msgstr "Otwórz istniejący dokument jako nienazwany dokument"
#. i18n: context: Action (file_export_file), Actions (File), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:106
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "E&xport..."
msgstr "E&ksportuj..."
#. i18n: context: Action (file_export_file), Actions (File), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:108
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Export"
msgstr "Eksportuj"
#. i18n: context: Action (file_import_animation), Actions (File), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:118
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Import animation frames..."
msgstr "Importuj klatki animacji..."
#. i18n: context: Action (file_import_animation), Actions (File), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:120
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Import animation frames"
msgstr "Importuj klatki animacji"
#. i18n: context: Action (render_animation), Actions (File), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:130
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Render Animation..."
msgstr "&Renderuj animację..."
#. i18n: context: Action (render_animation), Actions (File), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:132
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Render Animation to GIF, Image Sequence or Video"
msgstr "Renderuj animację do GIFa, szeregu obrazów lub filmu"
#. i18n: context: Action (render_animation_again), Actions (File), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:142
-#, fuzzy, kde-format
+#, kde-format
#| msgid "Render Animation"
msgctxt "action"
msgid "&Render Animation Again"
-msgstr "Renderuj animację"
+msgstr "&Renderuj animację ponownie"
#. i18n: context: Action (render_animation_again), Actions (File), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:144
-#, fuzzy, kde-format
+#, kde-format
#| msgid "Render Animation"
msgctxt "action"
msgid "Render Animation Again"
-msgstr "Renderuj animację"
+msgstr "Renderuj animację ponownie"
#. i18n: context: Action (save_incremental_version), Actions (File), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:154
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Save Incremental &Version"
msgstr "Zapisz przyrostową &wersję"
#. i18n: context: Action (save_incremental_version), Actions (File), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:156
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Save Incremental Version"
msgstr "Zapisz przyrostową wersję"
#. i18n: context: Action (save_incremental_backup), Actions (File), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:166
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Save Incremental &Backup"
msgstr "Zapisz przyrostową kopię za&pasową"
#. i18n: context: Action (save_incremental_backup), Actions (File), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:168
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Save Incremental Backup"
msgstr "Zapisz przyrostową kopię zapasową"
#. i18n: context: Action (create_template), Actions (File), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:178
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Create Template From Image..."
msgstr "&Utwórz szablon z obrazu..."
#. i18n: context: Action (create_template), Actions (File), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:180
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Create Template From Image"
msgstr "Utwórz szablon z obrazu"
#. i18n: context: Action (create_copy), Actions (File), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:190
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Create Copy &From Current Image"
msgstr "Utwórz kopię z bieżą&cego obrazu"
#. i18n: context: Action (create_copy), Actions (File), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:192
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Create Copy From Current Image"
msgstr "Utwórz kopię z bieżą&cego obrazu"
#. i18n: context: Action (file_print), Actions (File), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:202
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Print..."
msgstr "&Drukuj..."
#. i18n: context: Action (file_print), Actions (File), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:204
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Print document"
msgstr "Wydrukuj dokument"
#. i18n: context: Action (file_print_preview), Actions (File), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:214
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Print Previe&w"
msgstr "Podgląd &wydruku"
#. i18n: context: Action (file_print_preview), Actions (File), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:216
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Show a print preview of document"
msgstr "Pokaż podgląd wydruk dokumentu"
#. i18n: context: Action (file_documentinfo), Actions (File), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:226
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Document Information"
msgstr "Dane &dokumentu"
#. i18n: context: Action (file_documentinfo), Actions (File), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:228
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Document Information"
msgstr "Dane dokumentu"
#. i18n: context: Action (file_close_all), Actions (File), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:238
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Close All"
msgstr "Za&mknij wszystkie"
#. i18n: context: Action (file_close_all), Actions (File), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:240
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Close All"
msgstr "Zamknij wszystkie"
#. i18n: context: Action (file_close), Actions (File), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:250
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "C&lose"
msgstr "Z&amknij"
#. i18n: context: Action (file_close), Actions (File), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:252
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Close"
msgstr "Zamknij"
#. i18n: context: Action (file_quit), Actions (File), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:262
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Quit"
msgstr "Za&kończ"
#. i18n: context: Action (file_quit), Actions (File), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:264
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Quit application"
msgstr "Zakończ program"
#. i18n: context: Actions (Edit), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:275
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Edit"
msgstr "Edytuj"
#. i18n: context: Action (edit_undo), Actions (Edit), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:278
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Undo"
msgstr "Cofnij"
#. i18n: context: Action (edit_undo), Actions (Edit), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:280
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Undo last action"
msgstr "Cofnij ostatnie działanie"
#. i18n: context: Action (edit_redo), Actions (Edit), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:290
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Redo"
msgstr "Przywróć"
#. i18n: context: Action (edit_redo), Actions (Edit), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:292
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Redo last undone action"
msgstr "Przywróć ostatnio cofnięte działanie"
#. i18n: context: Action (edit_cut), Actions (Edit), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:302
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Cu&t"
msgstr "Wy&tnij"
#. i18n: context: Action (edit_cut), Actions (Edit), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:304
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Cut selection to clipboard"
msgstr "Wytnij zaznaczenie do schowka"
#. i18n: context: Action (edit_copy), Actions (Edit), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:314
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Copy"
msgstr "&Kopiuj"
#. i18n: context: Action (edit_copy), Actions (Edit), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:316
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Copy selection to clipboard"
msgstr "Kopiuj zaznaczenie do schowka"
#. i18n: context: Action (copy_sharp), Actions (Edit), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:326
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "C&opy (sharp)"
msgstr "K&opiuj (ostro)"
#. i18n: context: Action (copy_sharp), Actions (Edit), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:328
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Copy (sharp)"
msgstr "Kopiuj (ostro)"
#. i18n: context: Action (cut_sharp), Actions (Edit), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:338
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Cut (&sharp)"
msgstr "Wytnij (o&stro)"
#. i18n: context: Action (cut_sharp), Actions (Edit), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:340
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Cut (sharp)"
msgstr "Wytnij (ostro)"
#. i18n: context: Action (copy_merged), Actions (Edit), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:350
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Copy &merged"
msgstr "Kopiuj &scalone"
#. i18n: context: Action (copy_merged), Actions (Edit), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:352
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Copy merged"
msgstr "Kopiuj scalone"
#. i18n: context: Action (edit_paste), Actions (Edit), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:362
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Paste"
msgstr "&Wklej"
#. i18n: context: Action (edit_paste), Actions (Edit), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:364
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Paste clipboard content"
msgstr "Wklej zawartość schowka"
#. i18n: context: Action (paste_at), Actions (Edit), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:374
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Paste at Cursor"
msgstr "Wklej przy wskaźniku"
#. i18n: context: Action (paste_at), Actions (Edit), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:376
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Paste at cursor"
msgstr "Wklej przy wskaźniku"
#. i18n: context: Action (paste_new), Actions (Edit), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:386
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Paste into &New Image"
msgstr "Wklej do &nowego obrazu"
#. i18n: context: Action (paste_new), Actions (Edit), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:388
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Paste into New Image"
msgstr "Wklej do nowego obrazu"
#. i18n: context: Action (paste_as_reference), Actions (Edit), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:398
-#, fuzzy, kde-format
+#, kde-format
#| msgid "Insert as Reference Image"
msgctxt "action"
msgid "Paste as R&eference Image"
-msgstr "Wstaw obraz wzorcowy"
+msgstr "Wklej jako obraz odni&esienia"
#. i18n: context: Action (paste_as_reference), Actions (Edit), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:400
-#, fuzzy, kde-format
+#, kde-format
#| msgid "Insert as Reference Image"
msgctxt "action"
msgid "Paste as Reference Image"
-msgstr "Wstaw obraz wzorcowy"
+msgstr "Wklej jako obraz odniesienia"
#. i18n: context: Action (clear), Actions (Edit), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:410
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "C&lear"
msgstr "&Wyczyść"
#. i18n: context: Action (clear), Actions (Edit), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:412
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Clear"
msgstr "Wyczyść"
#. i18n: context: Action (fill_selection_foreground_color), Actions (Edit), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:422
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Fill with Foreground Color"
msgstr "Wy&pełnij barwą pierwszoplanową"
#. i18n: context: Action (fill_selection_foreground_color), Actions (Edit), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:424
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Fill with Foreground Color"
msgstr "Wypełnij barwą pierwszoplanową"
#. i18n: context: Action (fill_selection_background_color), Actions (Edit), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:434
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Fill &with Background Color"
msgstr "&Wypełnij barwą tła"
#. i18n: context: Action (fill_selection_background_color), Actions (Edit), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:436
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Fill with Background Color"
msgstr "Wypełnij barwą tła"
#. i18n: context: Action (fill_selection_pattern), Actions (Edit), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:446
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "F&ill with Pattern"
msgstr "Wypełn&ij wzorcem"
#. i18n: context: Action (fill_selection_pattern), Actions (Edit), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:448
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Fill with Pattern"
msgstr "Wypełnij wzorcem"
#. i18n: context: Actions (EditFill), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:457
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Fill Special"
msgstr "Wypełnij specjalnie"
#. i18n: context: Action (stroke_shapes), Actions (EditFill), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:497
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Stro&ke selected shapes"
msgstr "Narysuj wybrane &kształty"
#. i18n: context: Action (stroke_shapes), Actions (EditFill), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:499
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Stroke selected shapes"
msgstr "Narysuj wybrane kształty"
#. i18n: context: Action (stroke_selection), Actions (EditFill), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:509
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Stroke Selec&tion..."
msgstr "&Rysuj wzdłuż zaznaczenia"
#. i18n: context: Action (stroke_selection), Actions (EditFill), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:511
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Stroke selection"
msgstr "Rysuj wzdłuż zaznaczenia"
#. i18n: context: Action (delete_keyframe), Actions (EditFill), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (delete_keyframe), Actions (EditFill), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (delete_keyframe), Actions (EditFill), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (delete_keyframe), Actions (EditFill), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:523 krita/kritamenu.action:525
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Delete keyframe"
msgstr "Usuń klatkę kluczową"
#. i18n: context: Actions (Window), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (window), Actions (Settings), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Actions (Window), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (window), Actions (Settings), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:537 krita/kritamenu.action:1663
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Window"
msgstr "Okno"
#. i18n: context: Action (view_newwindow), Actions (Window), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:540
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&New Window"
msgstr "&Nowe okno"
#. i18n: context: Action (view_newwindow), Actions (Window), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:542
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "New Window"
msgstr "Nowe okno"
#. i18n: context: Action (windows_next), Actions (Window), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:552
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "N&ext"
msgstr "Następn&e"
#. i18n: context: Action (windows_next), Actions (Window), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:554
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Next"
msgstr "Następne"
#. i18n: context: Action (windows_previous), Actions (Window), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (windows_previous), Actions (Window), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (windows_previous), Actions (Window), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (windows_previous), Actions (Window), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:564 krita/kritamenu.action:566
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Previous"
msgstr "Poprzednie"
#. i18n: context: Actions (View), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:575
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "View"
msgstr "Widok"
#. i18n: context: Action (view_show_canvas_only), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:578
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Show Canvas Only"
msgstr "&Pokaż tylko płótno"
#. i18n: context: Action (view_show_canvas_only), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:580
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Show just the canvas or the whole window"
msgstr "Pokaż tylko płótno lub całe okno"
#. i18n: context: Action (fullscreen), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:590
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "F&ull Screen Mode"
msgstr "Tryb pełno&ekranowy"
#. i18n: context: Action (fullscreen), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:592
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Display the window in full screen"
msgstr "Wyświetl okno na pełnym ekranie"
#. i18n: context: Action (wrap_around_mode), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:602
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Wrap Around Mode"
msgstr "Tryb o&wijania"
#. i18n: context: Action (wrap_around_mode), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:604
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Wrap Around Mode"
msgstr "Tryb owijania"
#. i18n: context: Action (level_of_detail_mode), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:614
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Instant Preview Mode"
msgstr "Tryb natychm&iastowego podglądu"
#. i18n: context: Action (level_of_detail_mode), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:616
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Instant Preview Mode"
msgstr "Tryb natychmiastowego podglądu"
#. i18n: context: Action (softProof), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:626
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Soft Proofing"
msgstr "Renderowanie programowe"
#. i18n: context: Action (softProof), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:628
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Turns on Soft Proofing"
msgstr "Włącz renderowanie programowe"
#. i18n: context: Action (gamutCheck), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:636
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Out of Gamut Warnings"
msgstr "Ostrzeżenie poza gamą barw"
#. i18n: context: Action (gamutCheck), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:638
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid ""
"Turns on warnings for colors out of proofed gamut, needs soft proofing to be "
"turned on."
msgstr ""
"Włącza ostrzerzenia dla przypadku, w którym barwa jest poza renderowaną "
"gamą, wymaga włączonego renderowania programowego."
#. i18n: context: Action (mirror_canvas), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (mirror_canvas), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (mirror_canvas), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (mirror_canvas), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:646 krita/kritamenu.action:648
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Mirror View"
msgstr "Lustrzany widok"
#. i18n: context: Action (zoom_to_100pct), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:656
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Reset zoom"
msgstr "Wyze&ruj przybliżenie"
#. i18n: context: Action (zoom_to_100pct), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:658
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Reset zoom"
msgstr "Wyzeruj przybliżenie"
#. i18n: context: Action (view_zoom_in), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:668
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Zoom &In"
msgstr "Pow&iększ"
#. i18n: context: Action (view_zoom_in), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:670
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Zoom In"
msgstr "Powiększ"
#. i18n: context: Action (view_zoom_out), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:680
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Zoom &Out"
msgstr "P&omniejsz"
#. i18n: context: Action (view_zoom_out), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:682
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Zoom Out"
msgstr "Pomniejsz"
#. i18n: context: Action (rotate_canvas_right), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:692
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Rotate &Canvas Right"
msgstr "Obróć płótno w p&rawo"
#. i18n: context: Action (rotate_canvas_right), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:694
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Rotate Canvas Right"
msgstr "Obróć płótno w prawo"
#. i18n: context: Action (rotate_canvas_left), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:704
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Rotate Canvas &Left"
msgstr "Obróć płótno w &lewo"
#. i18n: context: Action (rotate_canvas_left), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:706
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Rotate Canvas Left"
msgstr "Obróć płótno w lewo"
#. i18n: context: Action (reset_canvas_rotation), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (reset_canvas_rotation), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (reset_canvas_rotation), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (reset_canvas_rotation), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:716 krita/kritamenu.action:718
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Reset Canvas Rotation"
msgstr "Wyzeruj obrót płótna"
#. i18n: context: Action (view_ruler), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:728
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Show &Rulers"
msgstr "Pokaż &linijki"
#. i18n: context: Action (view_ruler), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:730
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Show Rulers"
msgstr "Pokaż linijki"
#. i18n: context: Action (rulers_track_mouse), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (rulers_track_mouse), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (rulers_track_mouse), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (rulers_track_mouse), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:740 krita/kritamenu.action:742
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Rulers Track Pointer"
msgstr "Wskaźnik śledzący na linijkach"
#. i18n: context: Action (view_show_guides), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:752
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Show Guides"
msgstr "Pokaż prowadnice"
#. i18n: context: Action (view_show_guides), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:754
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Show or hide guides"
msgstr "Pokaż lub ukryj prowadnice"
#. i18n: context: Action (view_lock_guides), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:764
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Lock Guides"
msgstr "Zablokuj prowadnice"
#. i18n: context: Action (view_lock_guides), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:766
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Lock or unlock guides"
msgstr "Zablokuj lub odblokuj prowadnice"
#. i18n: context: Action (view_snap_to_guides), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:776
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Snap to Guides"
msgstr "Przyciągaj do prowadnic"
#. i18n: context: Action (view_snap_to_guides), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:778
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Snap cursor to guides position"
msgstr "Przyciągaj wskaźnik do prowadnic"
#. i18n: context: Action (showStatusBar), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:788
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Show Status &Bar"
msgstr "Pokaż &pasek stanu"
#. i18n: context: Action (showStatusBar), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:790
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Show or hide the status bar"
msgstr "Pokaż lub ukryj pasek stanu"
#. i18n: context: Action (view_pixel_grid), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (view_pixel_grid), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (view_pixel_grid), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (view_pixel_grid), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:800 krita/kritamenu.action:802
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Show Pixel Grid"
msgstr "Pokaż siatkę pikseli"
#. i18n: context: Action (view_grid), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:812
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Show &Grid"
msgstr "Pokaż &siatkę"
#. i18n: context: Action (view_grid), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:814
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Show Grid"
msgstr "Pokaż siatkę"
#. i18n: context: Action (view_snap_to_grid), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (view_snap_to_grid), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (view_snap_to_grid), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (view_snap_to_grid), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:824 krita/kritamenu.action:826
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Snap To Grid"
msgstr "Przyciągaj do siatki"
#. i18n: context: Action (show_snap_options_popup), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (show_snap_options_popup), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (show_snap_options_popup), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (show_snap_options_popup), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:835 krita/kritamenu.action:837
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Show Snap Options Popup"
msgstr "Pokazuj okno wysuwne opcji przyciągania"
#. i18n: context: Action (view_snap_orthogonal), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (view_snap_orthogonal), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (view_snap_orthogonal), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (view_snap_orthogonal), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:847 krita/kritamenu.action:849
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Snap Orthogonal"
msgstr "Przyciągaj prostopadłość"
#. i18n: context: Action (view_snap_node), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (view_snap_node), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (view_snap_node), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (view_snap_node), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:859 krita/kritamenu.action:861
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Snap Node"
msgstr "Przyciągaj węzły"
#. i18n: context: Action (view_snap_extension), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (view_snap_extension), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (view_snap_extension), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (view_snap_extension), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:871 krita/kritamenu.action:873
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Snap Extension"
msgstr "Przyciągaj wydłużenia"
#. i18n: context: Action (view_snap_to_pixel), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (view_snap_to_pixel), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (view_snap_to_pixel), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (view_snap_to_pixel), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:883 krita/kritamenu.action:885
-#, fuzzy, kde-format
+#, kde-format
#| msgid "Black Pixel"
msgctxt "action"
msgid "Snap Pixel"
-msgstr "Czarny piksel"
+msgstr "Przyciągnij piksel"
#. i18n: context: Action (view_snap_intersection), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (view_snap_intersection), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (view_snap_intersection), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (view_snap_intersection), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:894 krita/kritamenu.action:896
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Snap Intersection"
msgstr "Przyciągaj przecięcia"
#. i18n: context: Action (view_snap_bounding_box), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (view_snap_bounding_box), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (view_snap_bounding_box), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (view_snap_bounding_box), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:906 krita/kritamenu.action:908
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Snap Bounding Box"
msgstr "Przyciągaj granice pola"
#. i18n: context: Action (view_snap_image_bounds), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (view_snap_image_bounds), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (view_snap_image_bounds), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (view_snap_image_bounds), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:918 krita/kritamenu.action:920
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Snap Image Bounds"
msgstr "Przyciągaj granice obrazu"
#. i18n: context: Action (view_snap_image_center), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (view_snap_image_center), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (view_snap_image_center), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#. i18n: context: Action (view_snap_image_center), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:930 krita/kritamenu.action:932
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Snap Image Center"
msgstr "Przyciągaj środki obrazów"
#. i18n: context: Action (view_toggle_painting_assistants), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:941
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "S&how Painting Assistants"
msgstr "Po&każ pomocników malowania"
#. i18n: context: Action (view_toggle_painting_assistants), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:943
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Show Painting Assistants"
msgstr "Pokaż pomocników malowania"
#. i18n: context: Action (view_toggle_assistant_previews), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:953
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Show &Assistant Previews"
msgstr "Pok&aż pomocników podglądu"
#. i18n: context: Action (view_toggle_assistant_previews), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:955
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Show Assistant Previews"
msgstr "Pokaż pomocników podglądu"
#. i18n: context: Action (view_toggle_reference_images), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:966
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "S&how Reference Images"
msgstr "&Pokaż obrazy wzorcowe"
#. i18n: context: Action (view_toggle_reference_images), Actions (View), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:968
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Show Reference Images"
msgstr "Pokaż obrazy wzorcowe"
#. i18n: context: Actions (Image), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:980
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Image"
msgstr "Obraz"
#. i18n: context: Action (image_color), Actions (Image), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:995
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Image Background Color and Transparency..."
msgstr "Barwa &i przezroczystość tła obrazu..."
#. i18n: context: Action (image_color), Actions (Image), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:997
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Change the background color of the image"
msgstr "Zmień barwę tła obrazu"
#. i18n: context: Action (imagecolorspaceconversion), Actions (Image), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:1007
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Convert Image Color Space..."
msgstr "&Przekształć przestrzeń barw obrazu..."
#. i18n: context: Action (imagecolorspaceconversion), Actions (Image), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:1009
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Convert Image Color Space"
msgstr "Przekształć przestrzeń barw obrazu"
#. i18n: context: Action (trim_to_image), Actions (Image), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:1019
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Trim to Image Size"
msgstr "Przy&tnij do rozmiaru obrazu"
#. i18n: context: Action (trim_to_image), Actions (Image), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:1021
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Trim to Image Size"
msgstr "Przytnij do rozmiaru obrazu"
#. i18n: context: Action (resizeimagetolayer), Actions (Image), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:1031
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Trim to Current &Layer"
msgstr "Przytnij do bieżącej &warstwy"
#. i18n: context: Action (resizeimagetolayer), Actions (Image), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:1033
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Trim to Current Layer"
msgstr "Przytnij do bieżącej warstwy"
#. i18n: context: Action (resizeimagetoselection), Actions (Image), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:1043
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Trim to S&election"
msgstr "Przytnij do zaznacz&enia"
#. i18n: context: Action (resizeimagetoselection), Actions (Image), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:1045
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Trim to Selection"
msgstr "Przytnij do zaznaczenia"
#. i18n: context: Action (rotateimage), Actions (Image), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:1055
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Rotate Image..."
msgstr "Ob&róć obraz..."
#. i18n: context: Action (rotateimage), Actions (Image), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:1057
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Rotate Image"
msgstr "Obróć obraz"
#. i18n: context: Action (rotateImageCW90), Actions (Image), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:1067
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Rotate &Image 90° to the Right"
msgstr "Obróć obraz o 90° w p&rawo"
#. i18n: context: Action (rotateImageCW90), Actions (Image), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:1069
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Rotate Image 90° to the Right"
msgstr "Obróć obraz o 90° w prawo"
#. i18n: context: Action (rotateImageCCW90), Actions (Image), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:1079
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Rotate Image &90° to the Left"
msgstr "Obróć obraz o &90° w lewo"
#. i18n: context: Action (rotateImageCCW90), Actions (Image), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:1081
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Rotate Image 90° to the Left"
msgstr "Obróć obraz o 90° w lewo"
#. i18n: context: Action (rotateImage180), Actions (Image), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:1091
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Rotate Image &180°"
msgstr "Obróć obraz o &180°"
#. i18n: context: Action (rotateImage180), Actions (Image), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:1093
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Rotate Image 180°"
msgstr "Obróć obraz o 180°"
#. i18n: context: Action (shearimage), Actions (Image), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:1103
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Shear Image..."
msgstr "Pochy&l obraz..."
#. i18n: context: Action (shearimage), Actions (Image), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:1105
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Shear Image"
msgstr "Pochyl obraz"
#. i18n: context: Action (mirrorImageHorizontal), Actions (Image), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:1115
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Mirror Image Horizontally"
msgstr "Odbij lustrzanie obraz w p&oziomie"
#. i18n: context: Action (mirrorImageHorizontal), Actions (Image), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:1117
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Mirror Image Horizontally"
msgstr "Odbij lustrzanie obraz w p&oziomie"
#. i18n: context: Action (mirrorImageVertical), Actions (Image), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:1127
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Mirror Image &Vertically"
msgstr "Odbij lustrzanie obraz w p&ionie"
#. i18n: context: Action (mirrorImageVertical), Actions (Image), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:1129
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Mirror Image Vertically"
msgstr "Odbij lustrzanie obraz w pionie"
#. i18n: context: Action (imagesize), Actions (Image), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:1139
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Scale Image To &New Size..."
msgstr "Przeskaluj obraz do &nowego rozmiaru..."
#. i18n: context: Action (imagesize), Actions (Image), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:1141
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Scale Image To New Size"
msgstr "Przeskaluj obraz do nowego rozmiaru"
#. i18n: context: Action (offsetimage), Actions (Image), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:1151
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "&Offset Image..."
msgstr "Odsuń &obraz..."
#. i18n: context: Action (offsetimage), Actions (Image), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:1153
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Offset Image"
msgstr "Odsunięcie obrazu"
#. i18n: context: Action (canvassize), Actions (Image), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:1163
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "R&esize Canvas..."
msgstr "Zmi&eń rozmiar płótna..."
#. i18n: context: Action (canvassize), Actions (Image), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:1165
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Resize Canvas"
msgstr "Zmień rozmiar płótna"
#. i18n: context: Action (imagesplit), Actions (Image), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:1175
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Im&age Split "
msgstr "Podzi&el obraz..."
#. i18n: context: Action (imagesplit), Actions (Image), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:1177
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Image Split"
msgstr "Podział obrazu"
#. i18n: context: Action (separate), Actions (Image), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:1187
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Separate Ima&ge..."
msgstr "Oddziel o&braz..."
#. i18n: context: Action (separate), Actions (Image), ActionCollection (Menu)
#: krita/kritamenu.action:1189
#, kde-format
msgctxt "action"
msgid "Separate Image"
msgstr "Oddziel obraz"